Selvstudie tarotkort

tarot-oplag-forside-1

At få kortene ned på bordet
Opbevaring af tarotkort
Blandingsprocedure

Nu har vi været omkring betydningen af de 78 tarotkort og nærmer os således hastigt det tidspunkt, hvor du rent konkret skal til at lægge og fortolke tarotkort. Før vi kommer dertil skal du dog lære endnu to ting. Nemlig at blande kortene og få dem ned på bordet i form af forskellige Tarotoplæg.

Indledningsvis vil vi se på hvorledes du bør opbevare dine tarotkort. Dette er faktisk et meget stort diskussionspunkt. Omdrejningspunktet for diskussionen er den energiopsamling, man mener kortene får. Hvis andre rører ved ens kort kan de opsamle uønskede vibrationer – og som ved mineraler, krystaller og sten – menes at tarotkort regelmæssigt bør renses for uønskede energiopsamlinger.

Der antages at være fare for forkert tolkning hvis kortene indeholder for mange uønskede energiopsamlinger. Du bør altså respektere andre folks tarotkort og ikke røre ved dem uden ejermandens tilladelse. Dette er selvfølgelig ikke muligt under en seance men heldigvis findes der da en række metoder hvormed du kan rense dine kort. Eksempelvis kan du placerer et rensekrystal ovenpå dine tarotkort eller du kan gennemføre en healingssession, hvor du mentalt “trækker” energivibrationerne ud af kortene.

Opbevaringen af tarotkort bør efter denne tankegang ske således at de mindst muligt bliver udsat for dårlige energivibrationer.

Det gælder om at respektere kortene og betragte dem som en levende organisme, der skal beskyttes, men også stimuleres ved hjælp af positive gode energier. For nogle vil en god placering af tarotkort således være på et lille alter et sted i huset, sammen med en ikon og en røgelsespind. For andre vil dette virke meget upassende i forhold til deres indretning i øvrigt og det vil derfor ikke være god energi. Disse mennesker vil således foretrække at tarotkortene ligger i en skrivebordsskuffe eller lignende.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert løsning. Lad ikke nogen indbilde dig dette. Hvad der er god energi for dig er også god energi for dine kort. Det siger dog sig selv at du eksempelvis ikke bør lade dine børn lege med dine tarotkort eller lade dem ligge fristende fremme således at alle, der kommer forbi lige skal røre dem.

Mange spirituelt interesserede mennesker benytter forskellige sten og krystaller til at rense såvel rum, som tarotkort mv. for de energivibrationer, som de har opsamlet. Du vil derfor ofte opleve at der ved siden af tarotkortene eller i umiddelbar nærhed af disse opbevares en sten eller en krystal.

Tarot Oswald Wirth 16

Sådan blandes tarotkort

Du blander dine tarotkort på samme måde som du ville blande ganske almindelige spillekort. Mens du blander tarotkortene skal du have fokus på det hovedspørgsmål, som er stillet til kortene. Hvis der er flere vigtige underspørgsmål kan man dele bunken op i flere og blande disse hver for sig imens man fokuserer på underspørgsmålet. Idet intuitionen menes at ligge i venstre hånd anbefales det at bruge denne til at fordele kortene ud på det valgte oplæg.

Det bør tilføjes at der undertiden ses meget omstædige blandingsprocedurer, hvor man skal igennem en række forskellige blandinger af kortene og hvor hver enkelt position i oplægget skal dækkes af et kort taget fra et bestemt sted, eksempelvis i bunden af bunken eller hvis kortene er opdelt i flere mindre bunker så fra bestemte af disse bunker.

Dette er blot en gang hokus pokus, en indpakning om man så må sige, der ikke ændre spor på indholdet. Når det så er sagt, skal opmærksomheden dog henledes på at blandingen af kortene er en slags rituel forberedelse, som giver din underbevidsthed tid til at bringe sig i dybere harmoni med de bestemet situationer eller spørgsmål, du ønsker at forelægge for tarotkortene. Det kan derfor anbefales at du finder dit eget lille indledende ritual, når du skal blande kortene.

Hold eksempelvis kortene i dine hænder og luk dine øjne et øjeblik. Ånd dybt ind nogle gange, slap af under hver udånding. Du kan eventuelt efter du har gennemgået dette kursus, tage et kig i NetSpirits sektion om Yoga, indenfor hvilken det at foretage åndedrætsøvelser jo er en hel lille videnskab. Giv slip på alt, som har beskæftiget og optaget dig indtil nu. Ret så din opmærksomhed mod det spørgsmål, eller problemstilling, som du ønsker at afklare ved hjælp af tarotkortene. Åben atter øjnene og bland kortene.

Et omvendt kort er et kort, der vender på hovedet i en oplægning. Nogle tillægger dette en betydning, mens andre foretrækker at ignorere det og bare vende det den rigtige vej. Af de som tillægger det betydning menes enten at kortets resultat vil blive lidt forsinket, eller decideret at kortets resultat vil blive det omvendte af hvad kortet normalt betyder.

Er der nogen kort som falder på gulvet under blandingen eller under tolkningen, noteres dette før kortet lægges tilbage. Dette for at være opmærksom på om dette kort måske har et specielt budskab i forhold til spørgsmålet.

Tarot Oswald Wirth 15

Automatisk blanding

Hvis du benytter internettet til at få opstillet tarotkort, foregår dette via algoritmer som sørger for ligelig, jævn fordeling. Altså er sandsyneligheden for at du trækker et hvilket som helst tarotkort ligeligt fordelt blandt alle tarotkort.

Foretages udvælgelse af et mennesker vil resultatet i højere grad være subjektivt – eksempelvis “husker, fornemmer, mærker” tarotlæggeren hvor et bestemt kort sandsynligvis befinder sig i bunken og søger – ubevidst – efter dette kort, hvis kortet menes at rumme vigtig info i forhold til at belyse, besvare den problemstilling som tarotkortene er forelagt.

Der er dog ikke noget som er rigtigt eller forkert. Hvad der er bedst i din situation afhænger lidt af hvorledes du mener at tarotkortene rådgiver. Hvis du mener at det hele er styret fra oven af noget overjordisk, vil begge former for udvælgelse være lige gode. Hvis du derimod mener at din egen eller tarotlæggerens intuition spiller en rolle i forhold til at udvælge netop de tarotkort, som rummer svarene, ja så er et styret, subjektivt menneskeligt oplæg at foretrække.

Hvis der benyttes automatisk blanding og opstilling via internettet eller en app så er antagelsen stadig at du bliver nødt til at fortælle tarotkortene hvad du søger svar på. Klikker du blot på knappen “Opstil et tarotkort” eller “lav oplæg for mig” – ja, så ved tarotkortene ikke hvad der skal besvares, belyses og resultatet bliver herefter!