Selvstudie tarotkort

Tarotoplæg

Et tarotoplæg er et forudbestemt mønster hvori hver plads har en særlig betydning. Der er mange oplæg, traditionelle og moderne af skiftende kompleksitet. Nogle oplæg er fokuseret på særlige problemer, andre har en særlig form. Men der er ingen faste og ubrydelige regler for tarotoplægninger. I princippet kan du lave dine helt egne oplægninger, der kan være så enkle eller komplicerede, som du ønsker det.

Et oplæg laves ved at kortene blandes og lægges ud efter numeriske rækkefølge. Kortene lægges med billedesiden opad, hvis ikke andet er angivet.

Det simpleste oplæg består af 3 kort på række. Det er et begrænset oplæg, men glimrende at øve sig på, da det er ret overskueligt. Du kan selv rette oplægget ind efter dit eget behov. Eksempelvis hvis du ønsker at vide noget om hvad den kommende dag vil bringe, kan du lave et oplæg hvor de tre kort hver især repræsentere a) morgen, b) eftermiddag og c) aften. Et andet eksempel er hvis du ønsker at vide hvad du skal beslutte dig for i en given situation, kan du lave de tre kort repræsentere henholdsvis a) valgmuligheder b) fremtiden hvis dette valg foretages og c) omgivelsernes reaktion.

Du er velkommen til at trække endnu et kort og lægge det op til højre for kort nr. 3. Dette kort kaldes “Signifikatoren” eller “Det gode råd” og kan læses som et fingerpeg om, hvad det endelige overordnede udfald på dit spørgsmål vil være. Signifikatoren kan du vælge at benytte i alle tarotoplæg, dog har nogle i forvejen et kort der viser det samme som signifikatoren står for hvorfor dets relevans der er begrænset.

Andre eksempler på brug af tre-kort oplægget:

tarotkort-forside-op tarotkort-forside-op tarotkort-forside-op
FORTID
PROBLEM
KROP
MORGEN
HVAD DU HAR
NUTID
ÅRSAG
TANKE
EFTERMIDDAG
HVAD DU TRÆNGER TIL
FREMTID
LØSNING
SJÆL
AFTEN
HVAD DU FÅR
tarotkort 0 tarotkort sværd 4 tarotkort stokke 3

Til at illustrer hvorledes en specifik tolkning kan foregå benyttes tre punkts oplæg og spørgsmålet til kortene er “Skal jeg skifte job ?”.

1) Nutid
Spørgerens nuværende omstændigheder

Her er kortet Narren, der kan være både begyndelsen og enden. Han står på afgrundens rand og ænser ikke hvor han træder. En hund angriber ham eller advare ham. På viljens stok som han bærer over skulderen hænger en broderet pose, der indeholder hvad han skal bruge undervejs. Rosen i den anden hånd, symbolisere hans åndelige stræben.

Forudsigelse: Begyndelse på noget nyt. Uklog adfærd. En handling uden at overskue konsekvenserne. Begær efter uopnåelige mål. Et valg ligger forude.
Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Narren er et kort, der betegner nye begyndelser eller ændrede holdninger, som man kaster sig ud i med optimisme. Derfor anses kortet som regel for at være positivt, men det kan også vise dumdristighed, hvis det er omgivet af vanskelige kort, hvilket det dog ikke er i dette tilfælde hvorfor det tolkes som en indikation på at det kunne være godt for spørgeren at kigge sig omkring efter noget andet at beskæftige sig med.

2) Fortid
Tidligere begivenheder

Her er kortet Fire sværd og i fortolkningen af dette kort skal du vide at det tilhøre Minor Arcana, Sværdene, som afspejler vores spirituelle og mentale tilstande. Dvs. processer og holdninger. Sværdkortene viser os ligeledes hvilke energier vi (for det meste ubevidst) bruger til at forme vores liv. Dernæst skal du vide hvad kortet specifikt normalt indikerer. Med kendskab til det som serien sværdene fortæller noget om, samt hvad kortet specifikt indikerer, kan du lave den konkrete tolkning i forhold til spørgsmålet. Kortet viser en ridder ligger på sin grav med hænderne foldet i bøn. Eller hviler han blot ud efter kampens hede?. I baggrunden en kirkerude med glasmosaik.

Forudsigelse: Mulighed for hvile og rekreation. Tilbagetrækning fra dagliglivets stress. En tilkæmpet pause. Et midlertidig tilflugtssted. Afslapning efter ærgrelser. Årvågenhed. En forandring til det bedre er på vej. Tilbagevenden til det aktive liv forestår. Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Dette kort fortæller spørgeren at han eller hun lige med held har gennemført noget vigtigt og nu fortjener vedkommende en pause, et pusterum før han vender tilbage til det aktive liv.

3) Fremtid
Fremtidige påvirkninger

Her er kortet Tre stokke. En købmand, stå ved vandet og betragter sine skibe, der er ved at komme i havn. På den anden side af vandet er der måske en kompagnon, han kan arbejde sammen med.

Forudsigelse: Kunstneren og opfinderen, der forandre drøm til realitet. En inspiration, der bliver belønnet. Udtryk for originale ideer. Et håb, der realiseres. Et godt partnerforhold. Samarbejde i forretningsøjemed. Konkret tolkning i forhold til spørgsmålet: Spørgeren er i en udmærket position og vil være i stand til at overskue, hvad der sker rundt omkring og træffe kloge beslutninger, der bygger på denne viden. Der er en fornemmelse af bevægelse ved dette kort, så selv om spørgeren allerede har investeret store anstrengelser og gjort fremskridt, kan den pågældende ikke tillade sig at hvile ret længe på laurbærrene, for der er stadig meget at udrette.

 

Det keltiske oplæg

Et lidt mere kompliceret eksempel på et tarotoplæg er den keltiske oplægning. Dette tarotoplæg foretages ved at lægge tre kort vandret og to horisontalt, således at de udgør et kors. Til højre for korset lægges fire kort. De horisontale fortæller om fortid, nutid og fremtid. De vertikale fortæller om bevidsthed og underbevidsthed. Midten af korset fortæller om sagens kerne og endelig benyttes de fire kort til højre for korset til belysning af spørgsmålet udefra.

Det keltiske oplæg er meget udbredt blandt tarotoplæggere men det er blot et blandt mange oplæg. Husk at der er ingen faste og ubrydelige regler for tarotoplægninger. I princippet kan du lave dine helt egne oplægninger, der kan være så enkle eller komplicerede, som du ønsker det.

Det vigtigste i dit valg af tarotoplæg er at vælge et, der er velegnet til at svare på det spørgsmål eller den problemstilling, der fremlægges for kortene. Dernæst er det vigtigt at du vælger et tarotoplæg, som du har det godt med. Et som umiddelbart tiltaler dig og som du finder velegnet. Stol på din intuition!

 

tarot-oswald-cups-13
Klik på illustrationen
og se forskellige tarotoplæg

ØVELSE

Lav selv tre punkts oplæg. Klikker du på nedenstående link kommer du til en side her på NetSpirit hvor du automatisk kan opstille et tre punkts oplæg. Det du får til fortolkningen er et kort resumé af det pågældende tarotkort.

Nu skal du så øve dig. Du tænker på et tilfældigt spørgsmål såsom fx “Skal jeg skrifte job” “Eller hvordan får jeg godt styr på min økonomi”. Det er ligegyldigt om det er “rigtige” spørgsmål, det er blot til din egen øvelse og kun til dig selv. Du benytter funktionen på den pågældende side og får et resumé af det pågældende tarotkort.

Nu skal du så selv uddybe betydningen af de tre pladser. Altså forestil dig at du skulle fortælle en anden person hvad de tre kort som du får betyder. Prøv dette med to, tre  spørgsmål som du finder på. Dette vil hjælpe dig til at forstå hvorledes tarotoplæg fungere og det vil også gøre dig bedre til at tolke tarotkort generelt.

tarot-oswald-cups-11
Klik på illustrationen
og opstil automatisk tre punkt oplæg