Drømmesymbol Bygninger og huse

drom-bygninger-huseNår man drømmer om en bygning repræsenterer denne oftest den menneskelige krop og personlighed. Og da huse symboliserer dig selv i drømme, er det en drøm der er i stand til at give vigtige informationer om din karakter, dit væsen. Alle ting i huset repræsenter sider af din personlighed. En bygning, et hus er symbolet på drømmeren selv og de forskellige rum/værelser henviser til forskellige områder af vores liv, selvopfattelse og tilstand i vores indre virkelighed.

Interessante spørgsmål i forbindelse med drømme om et hus kan være: er der adgang til hele huset, eller er der værelser eller forbudte områder? Hvordan er huset i øvrigt indrettet? Er det smukt møbleret, er det rent, lyst, er rummene store eller små? Alle disse forhold fortæller noget om dig selv, din personlighed og om i hvor høj grad du arbejder og kender dig selv, accepterer dig selv og er i ro med dig selv.

En anden person i huset – Repræsenterer et ukendt aspekt i din karakter/personlighed.

Husets forside – Repræsenterer din facade eller den side du viser omverdenen.

Udenfor huset – Området hinsides det personliges grænser, repræsenterer næsten alt hvad der befinder sig udenfor dig selv men som du alligevel er i berøring med i dit vågne liv.

At træde ind/ud af huset – At være introvert kontra ekstrovert.

Den øverste del af huset, værelser ovenpå, loft, kvist osv. – Hjernen eller den ubevidste tanke. Repræsenterer også kronecentret og dets funktioner.

Den nederste del af huset, kælderen, underetage osv. – Instinkterne og det ubevidste. Repræsenterer dit rodchakra og dettes funktioner.

Forskellige aktiviteter foregår i forskellige dele af huset – Eksempelvis foredrag og diskussion finder sted ovenpå, mens dans eller gymnastik foregår nedenunder: Kan hentyde til at du føler dig splittet mellem din højeste bevidsthed og det liv du er nødt til at tilpasse dig i samfundet. Hvis foredraget bliver druknet i larmen fra dansen, kan det være symbol på at intellektet er truet. Hvis stemmerne ovenpå ikke opfattes klart kan det være symbol på at det dit ubevidste først er begyndt at forstå, men endnu ikke er klart.

At arbejde på huset, murerarbejde, reparationer osv. – Arbejde med familierelationer, forsøg på at reparere følelsesmæssige revner. Symboliserer at der er sider i din personlighed, eller i din fremtoning som du bør kigge på.

At flytte til et større hus – En længsel efter mere plads eller efter en mere åben livsform. En udvidelse af “dit personlige rum”.

Opførelse/nedrivning af et hus – De skabende kontra de ødelæggende elementer i dig selv. Hvis du river ned, kan det symboliserer en form for selvdestruktion, hvis du udbygger/reparerer, symboliserer det at der er sider i dig som du særligt koncentrerer dig om at udvikle/ændre.

Entre – Indgangspartiet til boligen, hvor vi præsenterer os for omverdenen. Denne vil sige noget om hvordan vi gerne vil opfattes af andre. Og ikke mindst hvordan vi opfatter os selv. Så læg særlig mærke til dette rums kvaliteter/mangler.

Kælder – Det ubevidste og dets indhold som vi kan være mere eller mindre bange for at gå på opdagelse i. Men kælderen symboliserer oftest dit forhold til de grundliggende og materielle forhold i virkeligheden. Så se igen på tilstanden i kælderen.

Køkken – Transformation og forvandling. Her tages råvarer og blandes til næringsfyldte madretter. Stedet som peger på hvor gode eller ikke gode vi er til at nære os selv.Og hvor gode vi er til at give omsorg for andre, da det at tilberede et måltid mad til et andet menneske betyder kærlighed og omsorg.

Stue – Vores dagligdags selvopfattelse. Stuens størrelse, farve og udseende vil i sig selv sige en hel del om drømmerens bevidste og ubevidste selvopfattelse. Men vil også fortælle noget om dine drømme og håb for din fremtid, og dit forhold til din dagligdag.

Soveværelse – Rummet der forbindes med alle livets store forvandlinger: fødsel, død, seksualitet og ikke mindst søvnen, hvor vi træder ind i den indre virkelighed og kommer i kontakt med andre dimensioner. Dette værelse symboliserer dit eget “private rum”, og kan fortælle dig noget om, om du har brug for at indtage mere plads i verden udenfor.

Børneværelse – Forhold forbundet med drømmerens personlige barndom eller emner forbundet med forskellige alderstrin og evt. blokeringer/traumer forbundet.Men oftest hentyder dette til dit eget indre barn, og det er værd at se på børneværelsets indretning og tilstand, for at guide dig selv hen til, hvordan dit indre barn har det.

Loft – Opbevaring af ting vi ofte er ubevidste om at være i besiddelse af, og derfor ikke har kontakt med. Hvis din drøm fortrinsvis foregår på loftet, vil din underbevidsthed fortælle dig at du skal nære dit intellekt og din åndelighed. Det var Freud der introducerede ideen om at et hus med alle dets åbninger, som oftest er et billede på den menneskelige krop. Freud mente også at det at gå op ad trapper altid er et seksuelt billede, ligesom korridorer også har en seksuel betydning.

Se også: Altan I Ambassade I Badehus I Bank I Bar I Bibliotek I Biograf I Boligindretning I BørneværelseCafe | Cirkus I DrivhusDøre I Elevator I Fabrik | Fangelejr I Fyrtårn | Gange I Hjem I Hospital I Hotel I Hule I Hus I Hytte I Kontor I LejlighedLoft I Losseplads I Rede I Reparation I Restaurere I Restaurant | Ruin I Skab | Skyskraber I Sommerhus I Soveværelse | Stue I Tag I Trappe I Villa I Vinduer I Værelse

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V X Ø
Drømmesymboler oversigte Drømmesymboler oversigt

Sådan bruger du drømmesymboler

Med Danmarks største og mest omfattende oversigt over drømmesymboler – mere end 2000 drømmesymboler er forklaret – er du godt rustet til at tyde dine drømme. I de enkelte drømmesymboler er henvisning til andre relevante drømmesymboler. Du kan også benytte søgefunktionen, eller de alfabetiske oversigter over drømmesymboler.

Er der et drømmesymbol du ikke kan finde, så fortæl det og vi tilføjer det. Ligeledes hvis du gerne vil have andre henvisninger ind under et drømmesymbol. Fortæl hvordan vi kan gøre oversigt over drømmesymboler bedre. På forhånd tak for dit engagement. Har du spørgsmål om drømmetydning eller ønsker du at få tolket din drøm, så foregår dette i vores forum. Her kan du stille spørgsmål, hjælpe andre med svar, få tydet din drøm.

Drømmesymboler er forud definerede forklaringer på, hvad de enkelte symboler i drømmene almindeligvis betyder. Dette regelsæt er ikke helt det samme, hvis man sammenligner fx et østerlandsk regelsæt med et vesterlandsk. Endvidere skal de enkelte symbolforklaringer kun tages som et udgangspunkt, ikke som en klippefast sandhed.

Alle symboler har to sider: en kollektiv og en personlig. Den kollektive side er, at vi alle ved, hvad et hus er, mens den personlige side altid vil være forbundet til drømmerens personlige historiske baggrund, og de steder personen har boet, eller hvordan den person har oplevet de steder, hun/han har boet. Det gælder alle symboler. Forbindelsen mellem, hvad et hus er og personens opfattelse af et hus, er det, der afgør, hvordan et drømmebillede skal forstås.

Drømmesymbolerne benyttes i drømmetydning når man skal fortolke elementer i en drøm. Man kigger man på de enkelte drømmesymboler som drømmen kan huske og herudfra søges at lave en drømmetydning. Benyt oversigten over drømmesymboler til at søge efter det du gerne vil vide mere om. Fx drømmetydning død, drømmetydning slange, drømmetydning kat, drømmetydning tænder, drømmetydning gravid, etc.

Hvad betyder det når jeg drømmer om? Betydning af min drøm? Det kan du få svar på ved at benytte drømmesymboler, der fortæller hvad din drøm handler om.

Mangler du et drømmesymbol? Så fortæl dette i forummet og vi opretter en forklaring på drømmesymbolet til dig. På forhånd tak for dit engagement.