Chakra nr 3 – Solar plexus chakra Manipura

Chakra

Chakra er et ord fra sanskrit som kan oversættes med hjul. Chakra er et begreb som refererer til hjullignende hvirvler som, ifølge traditionel indisk medicin, skal ligge i kroppen på et æterisk plan. Syv store chakra eller energicenter skal eksistere.

Skønt det er et fiktivt system og altså ikke muligt for os fysisk at observerer et chakra, benyttes ideen om Chakrasystemet i rigtig mange sammenhænge indenfor spiritualitet. Essensen i begrebet er at vi mennesker optager livsenergi fra omverden og universet. Via energibaner kaldet nadier, fordeler chakraerne, denne energi rundt i vores krop. Hvis der opstår ubalance i dette system, vil det fører til psykiske og fysiske skavanker og sygdomme.

 

Klik og læs om de enkelte chakra
Chakra nr 1 – Rod Chakra Muladhara Chakra nr 2 - Hara Chakra Svadhisthana Chakra nr 3 - Solar plexus chakra Manipura Chakra nr 4 - Hjerte Chakra Anahata Chakra nr 5 - Hals Chakra Vishudda Chakra nr 6 - Pineal Chakra Agnya Chakra nr 7 - Krone Chakra Sahasrara

Chakra nr 3 - Solar plexus chakra Manipura

Solar plexus
Manipura
CHAKRA NR 3

Dets placering: Det findes lige ved mellemgulvet.

Dets funktion: er at sørge for den tidlige opbygning af personligheden. Synssansen, bugspytkirtel, fordøjelsen, leveren og nervesystemet er afhængige af om dette chakra har det godt.

Velfungerende: Når Manipura chakraet funger godt har vi et alment velbefindende og et realistisk opfattelse af os selv i forhold til omverdenen. Vi føler os i balance. Chakraet fortæller noget om dine evner og lyst til at se på og arbejde med dine følelser, konflikter og til dels også din fortid. Et velfungerende Solar plexus chakra fungere som hvad man kunne kalde et forrådskammeret for eventuel overskydende livsenergi prana . Jo mere prana det er lykkedes os at opsamle, desto mere dynamiske er vi, desto mere livskraft har vi, og desto større er vores “indflydelse” på andre. Man kan sige at en healer er en person, der kan overføre sin egen overskydende prana til en person, der lider.

Lukket eller blokeret: Et lukket eller blokeret Manipura chakra skaber mindreværdsfølelser, kunstigt behov for at manipulere med andre og trang til overdreven selvhævdelse.

Fysisk reference: Da chakraet har en fysisk reference til bugspytkirtel, fordøjelsen, leveren og nervesystemet kan de fysiske ubalancer f.eks. være fordøjelsesproblemer, kvalme og diverse fysiske lidelser relateret til disse organer.

Mantra: At mediter på mantraet RAM og på sætningen “Jeg er den jeg er”, vil stimulere chakraet.

Energisvingning: Ophold dig meget i solen.

Farve: Chakraet har farven gul når det er i balance.

Krystaller: Ædelsten, sten og krystaller der stimulere dette chakra er f.eks. : topas, rav, citrin, gul calcit.

Dufte: De dufte, der påvirker chakraet er f.eks.: lavendel og rosmarin.

Musik: Den musik, som har indflydelse på Solar plexus chakraet er musik som du har det godt med, gerne meditationsmusik og ikke for højt. Endvidere menes også dynamiske rytmer og orkestermusik at virke stimulerende.

Ugedag: torsdag. Planet: Jupiter. Tone: E. Elementet: Ild. Antal kroneblade: 10. Refleks i hånden: Langfinger. Syvårsperiode: Syvårsperiode hvori chakraet er grundteamet for vores liv : 15-21 leveår. Rotationsretning: Venstre for kvinder, højre for mænd. Sanskrift: Chakraets navn på sanskrit er Manipura.

Chakra nr 3 - Solar plexus chakra Manipura

Solar plexus chakra (Manipura) – Chakra nr. 3

Chakra nr 3 - Solar plexus chakra Manipura

Solar plexus chakra (Manipura) – Chakra nr. 3