Chakra nr 5 – Hals Chakra Vishudda

Chakra

Chakra er et ord fra sanskrit som kan oversættes med hjul. Chakra er et begreb som refererer til hjullignende hvirvler som, ifølge traditionel indisk medicin, skal ligge i kroppen på et æterisk plan. Syv store chakra eller energicenter skal eksistere.

Skønt det er et fiktivt system og altså ikke muligt for os fysisk at observerer et chakra, benyttes ideen om Chakrasystemet i rigtig mange sammenhænge indenfor spiritualitet. Essensen i begrebet er at vi mennesker optager livsenergi fra omverden og universet. Via energibaner kaldet nadier, fordeler chakraerne, denne energi rundt i vores krop. Hvis der opstår ubalance i dette system, vil det fører til psykiske og fysiske skavanker og sygdomme.

 

Klik og læs om de enkelte chakra
Chakra nr 1 – Rod Chakra Muladhara Chakra nr 2 - Hara Chakra Svadhisthana Chakra nr 3 - Solar plexus chakra Manipura Chakra nr 4 - Hjerte Chakra Anahata Chakra nr 5 - Hals Chakra Vishudda Chakra nr 6 - Pineal Chakra Agnya Chakra nr 7 - Krone Chakra Sahasrara

Chakra nr 5 - Hals Chakra Vishudda

Hals Chakra
Vishudda
CHAKRA NR 5

Dets placering: Det findes foran struben, mellem kravebenene.

Dets funktion: er at styrke kommunikation og information på alle niveauer. Høresansen, skjoldbruskkirtelen, stemmeorganer, luftveje og spiserør er er afhængig af at dette chakra har det godt.

Velfungerende: Når Vishudda chakraet funger godt kan vi kommunikere effektivt og klart.

Lukket eller blokeret: Et lukket eller blokeret Vishudda chakra forårsager problemer med at kunne kommunikere. Såvel kommunikationen som kommunikationsprocessen i alle dens former går galt. Ligeledes indtræffer en usikkerhed om egne holdninger, meninger og synspunkter.

Fysisk reference: Strube chakraet har især fysisk relation til alt i kroppen der fungere i rytmer: åndedræt, hjerteslag, hjerneaktivitet osv.

Mantra: At meditere på mantraet HAM og på sætningen “Jeg kommunikere”, vil stimulere chakraet. Energisvingning: Ophold dig så meget som muligt under skyfri dybblå himmel og vend ofte blikket mod himmelen. Syng så tit som muligt og brug din stemme så ofte som muligt.

Farve: Chakraet har farven blåt når det er i balance.

Krystaller: Ædelsten, sten og krystaller, der stimulere dette chakra er f.eks.: blå sten som Sodalit eller Blondeagat.

Dufte: De dufte, der påvirker chakraet er f.eks.: Eukalyptus.

Musik: Den musik, som har indflydelse på chakraet er musik som du har det godt med, gerne meditationsmusik og ikke for højt.

Ugedag: lørdag. Planet: Saturn. Tone: G. Elementet: Æter. Antal kroneblade: 16. Refleks i hånden: Pegefinger. Syvårsperiode: Syvårsperiode hvori chakraet er grundteamet for vores liv : 29-35 leveår. Rotationsretning: Venstre for kvinder, højre for mænd. Sanskrit: Chakraets navn på sanskrit er Vishudda.

Chakra nr 5 - Hals Chakra Vishudda

Hals Chakra – Vishudda – Chakra nr. 5

Chakra nr 5 - Hals Chakra Vishudda

Hals Chakra – Vishudda – Chakra nr. 5