Kinesisk astrologi’s hovedskoler

Man opdele kinesisk astrologi i fem retninger, eller skoler, der dog hver har et utal af underopdelinger og nuanceringer. Alle fem skoler kredser om de samme elementer og benytter ofte de samme ræsonnementer og værktøjer.

De 12 kinesiske dyretegn (Chinese Zodiac Animal)
De udledninger, der foretages er baseret på dyretegnes indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive om fx partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Kinesisk almanak (Tung Shu or Book of Auspicious Days)
Den kinesisk almanak fortæller om dagen er gunstig eller ugunstig til forskellige gøremål. Meget få kinesere vil finde på at tage en vigtig beslutning på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige.

De Fire Søjler (Four Pillars of Destiny or Ba Zi)
Ud fra fødselstidspunkt og sted opstilles de fire søjler – år, måned, dag, time – og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Sammenhængene mellem elementer og tidsperioder benyttes til at fortælle om højdepunkter i livet etc.

Zi Wei Dou Shu (Purple Star Astrology)
Ud fra placeringen af gunstige/ugunstige stjerner i tolv paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger om et et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc.

9 Star Ki astrology
Denne udgave af kinesisk astrologi forklarer hvorfor nogle mennesker har god skæbne, social position, rigdomme og langt liv, mens andre er ulykkelige, oplever tragedier og fattigdom.

 

9 Star Ki
White & Purple Star

Den del af kinesisk astrologi der kaldes 9 Star Ki Astrologi, kaldes undertiden også for Hvid og Lilla stjerne kinesisk astrolog (White & Purple Star Astrology). Dette system er egentlig en japansk fortolkning af Lo-Shu kvadratet, der benytter din fødselsdag til at bestemme din personlighed, dit kærlighedsliv og din optræden i den ydre verden.

I gamle kinesiske historiebøger kan man læse beretningen om hvorledes kineseren Yu Hsia i år 2205 f.v.t. så en skildpadde dukke op af floden Lo (den gule flod) og på skildpaddens skjold stod anført ni tal i et gitternet. De ni tal var anbragt på en sådan måde at resultatet, når man adderede tre tal enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, altid blev 15. Denne opstilling af tallene i et mønster på tre-gange-tre blev kendt som det magiske Lo Shu kvadrat. Dette kvadrat blev senere udvidet til at omfatte de såkaldte otte trigrammer i den anden opstilling af disse, der kaldes Den senere himmelske rækkefølge.

Ni hundred år tidligere havde shamanen Fu Hsi, beskrevet den såkaldte tidligere himmelske rækkefølge af de otte trigrammer, hvilket kom til ham ved at han fra den selv samme gulve flod havde set en hest på hvis ryg der var et diagram hvor tallene – eller rettere prikker – var arrangeret efter et mønster, der kaldes Ho-tu. I kinesisk filosofi siger man at når man forstår meningen med dette mønstre forstår man universets struktur.

 

Der er således to måder at placerer de otte trigrammerne i forhold til hinanden.

Den tidligere
himmels rækkefølge
Ho-tu beskriver de enkelte kræfter i fuldendt balance

I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter i fuldendt balance. Modsætningerne er placeret overfor hinanden (Yin-Yang). Himmel er placeret overfor jord, ild overfor torden etc. Det er en stillestående opstilling. De enkelte kræfter holder hinanden i skak. Dette er godt til at illustrer energiernes mønstre, men ikke hvordan de virker og bevæger sig.

Ho-tu

Den senere
himmels rækkefølge
Lo-Shu beskriver den konstante forandring der sker

I denne opstilling er trigrammerne og de enkelte kræfter opstillet efter den måde hvorpå de følger efter hinanden. Måden hvorpå de agerer med hinanden skaber en tilbagevendende cyklus. Eksempelvis så har trigrammet K’an, elementet vand, egenskaben farlig og udtrykker således det afgrundsdybde, vanskeligheder. Vi er her midt i vinteren og det er mørkt. Dette trigram følges af trigrammet Kên, elementet bjerg, egenskaben hvilende, der udtrykker den sene vinters stilhed og bjergets ro. Vi er her på tærsklen til foråret, trigrammet Zhen, hvor alt i naturen begynder at spire.

Måden at opstille de otte trigrammer overfor hinanden kaldes en Pakua eller en Bagua, alt efter hvilket system man benytter til at oversætte de kinesiske skrifter.

Lo-Shu

Bevægelse af Chi energien

Kig i ovenstående illustration på Lo-Shu kvadratet. Dette ligner mest af alt et puslespil, da vi har indtegnet pile til at vise hvorledes energien antages at flyde i 9 Star Ki. . Det du skal nu er at huske på rækkefølgen imellem de enkelte tal.

Start med tallet 3. Dette er trigrammet Chen i PaKua’en, der repræsentere “ungt træ” eller tidlig forår. Eller sagt på en anden måde – en ny begyndelse. Dernæst bevæger vi os til 4; trigrammet Hsun, der repræsenterer “modent træ”. Videre til Tai chi (5), til Chyan (6), til Dui (7), til Ken (8), til Li (9), til Kan (1) og endelig til Kun (2), trigrammet, der repræsenterer “Moder”.

Dette er bevægelsen af Chi energien, hvert sekund, hvert minut, hver time, hver dag og hvert år. Den starter altid ved Chen og ender ved Kun, stedet vi stopper op og får hold på os selv, før vi starter forfra på en frisk.

Dine tre tal

Det du skal gøre nu er at finde dine tre tal i forhold til 9 star astrologi. Disse er: Principal-tal, også kaldet dit personligheds tal, der repræsenterer din ånd, karma, din overordnede personlighed. Karakter-tal, der repræsenterer din psykiske side, eller det du generisk har arvet efter din moder. Energi-tal, der repræsenterer din opførsel, eller hvordan andre ser dig.

Dit Principal-tal

Vi starter med den nemme måde hvorpå du finder dit Principal-tal. Tag tværsummen af alle cifre i din fødselsdato. Hvis du ender på et tocifret tal så tag igen tværsummen. Blive ved med at tage tværsummen indtil du kommer frem til et enkelt ciffer. Eksempelvis for fødselsdatoen 28.09.1967 = 2+8+0+9+1+9+6+7=42, der jo er et tocifret tal, hvorfor der tages tværsummen igen=4+2=6. Det tal du kommer frem til trækker du fra tallet 11. Og dette er så dit Principal-tal.

Altså er Principal-tallet i dette tilfælde 11-6=5.

I modsætning til udregningen af dit Kua-tal tages der i udregningen af dit principalnummer ikke hensyn til hvilket køn du er. Tankegangen ved Kua-tal er at Yang (mandligt) bevæger sig fremad og Yin (kvindeligt) bevæger sig baglæns. I det japanske 9 star Ki system er konceptet at mennesket indeholder både Yin og Yang og at vi mennesker hele tiden bevæger os fremad. Dit principalnummer er udtryk for din ånd, din karma. Det er din personlighed.

Der findes en anden måde at udregne dit principalnummer på. Nedenfor er illustreret de ni bevægelsesmønstre som Chi har. Bemærk hvorledes tallet i centrum skifter fra år til år. Hvis du vil finde dit principalnummer ud fra denne fremgangsmåde skal du tælle bagud indtil du kommer til dit fødselsår. Hvis vi eksempelvis talte tilbage til 1967 ville vi se at tallet 5 stod i midten af tabellen.

4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1  1995, 2004, etc. 2. 1996, 2005, etc. 3. 1997, 2006, etc.
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
4. 1998, 2007, etc. 5. 1999, 2008, etc. 6. 2000, 2009, etc.
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
7. 2001, 2010, etc. 8. 2002, 2011, etc. 9. 2003, 2012, etc.

Dit Karakter-tal

Det andet tal du skal finde er dit Karakter-tal (jord), der repræsentere dig psykisk. Eller hvad du generisk har arvet fra din moder. Igen skal du lave et tabelopslag for at finde dette tal. Men det er nu ret let. Find i nedenstående tabel, den måned du er født i. Lad derefter dit blik vandre ud til højre indtil du kommer til den kolonne hvori dit Principal-tal står. Det tal du finder her er dit Karakter-tal. Eksempelvis for 28. september 1967 er Karakter-tallet lig med 4.

Måne-kalender
Sol-kalender
Principalnummer
1-4-7 2-5-8 3-6-9
1 4. feb – 5. mar. 8 2 5
2 6. mar – 5. apr. 7 1 4
3 6. apr – 5. maj 6 9 3
4 6. maj – 5 juni 5 8 2
5 6. juni – 7 juli 4 7 1
6 8 juli – 7. august 3 6 9
7 8. august – 7. september 2 5 8
8 8. september – 8. oktober 1 4 7
9 9. oktober – 7. november 9 3 6
10 8. november – 7. december 8 2 5
11 8. december – 5. januar 7 1 4
12 6. januar – 3. februar 6 9 3

Dit Energi-tal

Det tredje tal, du skal finde er dit Energi-tal, der repræsenterer vores opførsel. Måden du finder dette tal på er en lille smule tricky, men hold tungen lige i munden så skal det nok gå. Du skal tage dit Karakter-tal og placere dette i midten af Lo-Shu kvadratet. Måske husker du at tallene i Lo shu kvadratet bevæger sig i en bestemt rækkefølge, hvilket betyder at alt afhængig af hvilket tal, der står i midten fås 9 forskellige Lo-Shu kvadrater. Disse er illustreret ovenfor under afsnittet om dit Principal-tal.

Du tager altså fat i det Lo-Shu kvadrat hvor dit Karakter-tal står i midten. Dette kvadrat placerer du ovenpå det magiske Lo-Shu kvadrat – hvilket er det med tallet 5 i midten, hvis du altså skulle være i tvivl. Der hvor dit Principal-tal optræder, er det tal som er nedenunder dit Energi-tal. I det gennemgående eksempel med fødselsdato 28. september 1967 fandt vi tidligere at Karakter-tallet er 4 og Principal-tallet er 5. Ergo er Energi-tallet i dette tilfælde lig med 6.

4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
Magiske
Lo Shu kvadrat
Karatertal 4

 

Dit Principal-tal
din ånd, karma, din overordnede personlighed
Dit Karakter-tal
din psykiske side, eller det du generisk har arvet efter din moder.
Dit Energi-tal
din opførsel, eller hvordan andre ser dig.

astro-love-rose2

 

Fortolkning af dine tre tal

Du har nu fundet dine tre tal i 9 star Ki astrologi. Nu skal vi så til at se på fortolkningen af hvad dette betyder. Til dette formål bliver vi indledningsvis nødt til at liste hvad de enkelte tal fra 1-9 generelt repræsenterer i 9 star Ki astrologi.

1 Et: trigram; Kan, element; Vand

Der er to typer af Vand-Chi energi. Den stillestående og den i bevægelse. Man siger jo at der er dybest ved det stillestående vand og det er da også denne tolkning, der anlægges i 9 Star Ki astrologi. Det stillestående er dyb, lidt generet, humørsvingende fra den ene til den anden yderlighed. Ved lidt om sådan cirka alt. Persontype 1 beklager sig tit og bryder sig ikke om at indrette sig efter autoriteter. De har problemer med helt at afslutte hvad de påbegynder. Den Vand-Chi energi, der er i bevægelse elsker at rode op i tingene, de er stærke og meget uafhængige. De elsker at rejse. Hvis du er etter skal du passe på ikke at isolere dig selv for meget da tallet 1 er det mest ensomme nummer.

2 To: trigram; Kun, element; Jord

Dette trigram repræsenterer modertypen. Taktfuld, hensynstagende, støttende, reserveret, konservativ og loyal. Denne type finder altid genveje til at få sit arbejde fra hånden i en fart. Kvinder som er 2ér har ikke overraskende tendens til at behandle deres ægtefælle som et barn. Denne persontype vil typisk, stille, men støt bygge sit liv op.

3 Tre: trigram; Chen, element; Træ, forår

Denne persontype har en enorm energi. De elsker at prøve nye ting, men bliver dog ret hurtigt træt af dem og er således hele tiden på udkig efter nye oplevelser og udfordringer. Trendsætter med et kraftigt temperament. Sædvanligvis gode i pengesager, men kan også være alt for ødsle. Deres ligefremhed kan undertiden bringe dem i vanskeligheder. De er underholdende og humoristiske. Hvis du er persontype 3 bør du være ekstra påpasselig med alkohol og subsistenser i det hele taget, da denne persontype har en tendens til at overdrive, hvorfor en afhængighed kan opstå. Gode beskæftigelser for disse mennesker er hvor de kan udfolde sig – eksempelvis som kunstner, underviser etc. De er også meget gode til omgang med børn.

4 Fire: trigram; Hsun, element Træ

Praktisk, stædig, sårbar i kærlighed. Deres personlighed er som vinden svær at fange og konstant i skiftende retninger. Deres ubeslutsomhed gør at de forbipasser mange chancer, der kommer deres vej. På trods af deres evige skiften i personlighed er de grundlæggende modstandere af forandring og således meget stædige i deres adfærd og overbevisning. Men de er også sensitive og gode lyttere. Karakmanisk aura lyser ud af disse mennesker. De skulle være fremragende som musiker, kunstner eller advokat.

5 Fem: Tai Chi (center), element Jord

Disse mennesker er centrum for de sammenhænge de indgår i. Dette være sig på hjemmefronten eller på arbejdspladsen. Det er her magten og styringen reelt udgår fra. Mændene, der har denne persontype kan styre deres kvinder og kvinderne kan total spolere deres mænd. De er således latent nogle charlataner, hjerteknuser. De omgiver sig sædvanligvis med magtfulde mennesker, men elsker at bringe sig selv i centrum og tage andre ind under deres beskyttende vinger. Meget praktiske evner og i stand til at modtage hjælp fra alle kanter, også total fremmede. De skulle være fremragende politikere, dommer eller officer.

6 Seks: trigram; Chyan; element; metal

Meget effektiv og punktlig. Andre mennesker ere typisk lidt bange for denne persontype, så de kan have vanskeligt ved relationer med andre mennesker. Rappe i replikken, hårdtarbejdende og meget beslutsomme. De har det lidt svært med relationer til andre, så det starter ofte med at de gør andre mennesker en masse tjenester, for senere at gøre disse mennesker til deres “slaver”. De skulle være fremragende ejendomshandlere, psykologer eller advokater.

7 Syv: trigram; Dui, element; uforarbejdet Metal

Charmerende, sociale mennesker, der virkelig er livsnyder i fulde drag. De vil gøre hvad det end kræves for at opnå det som de vil have. Selvom dette indebære at de mister deres værdighed. Som et barn vil de ikke dele med andre, de er nogle rodehoveder og elsker luksus.

8 Otte: trigram; Ken; element; Jord.

Meget intelligente, elsker alt der er romantisk. Humoristisk, og et meget venligt og rart menneske. Dog er de også meget krævende af andre og har ofte en meget dramatisk og stormfuld skiftende lykke. De skulle være fremragende komedier, videnskabsfolk, forfattere og advokater.

9 Ni: trigram; Li, element; Ild.

Et meget lykkebringende tal. Denne persontype er ofte ret anerkendt og velkendt i de kredse som vedkommende færdes i. Bestemt ikke en anonym person. Stolte og utrolig venlige mennesker. Meget opmærksomme på deres offentlige optræden og trives godt i begivenhedernes centrum. De har en elegant og lidt overlegen udstråling. De skulle være fremragende modedesigner, forretningsfolk, politikere eller undervisere.

Det er nu nødvendigt at du husker på din viden om de fem elementer. Eksempelvis er en persontype nr. 3 tilknyttet elementet Træ og vil således være støttende i forhold til en anden person der har elementet Ild tilknyttet. dette idet Træ nærer Ild – jf. eventuelt kapitlet om de fem elementer. Men samtidig vil persontype nr. 3 også være i konflikt med andre, der har elementet Jord tilknyttet idet Træ dræner Jorden ved at suge næring ud af denne.

Ligeledes vil en persontype 6, som er tilknyttet elementet Metal være i konflikt med persontype 3 og 4 eftersom Metal (øksen) benyttes til at fælde Træ. En persontype 3 sammen med en anden persontype 3 vil være et fremragende par, der vil opleve stor og konstant blomstrende kærlighed. Det er i det hele taget gavnligt i de forskellige relationer som du har til andre at I deles om mindst et af tallene.

Persontype

Tilknyttet
element
Der
støtter
elementet
Som
er tilknyttet
persontype
Vil
være i
konflikt med
Som
er  tilknyttet
persontype
1 Hensynsfuld 3,4 9
2 Romantisk 6,7 1
3 I balance 9 5,8
4 I balance 9 5,8
5 Disciplineret 6,7 1
6 Visionær 1 3, 4
7  Visionær 1 3,4
8 Passioneret 6,7 1
9 Stolte 8 6,7

Nu kan du analysere løs!

Og det er så det. Nu kan du gå i gang med at analysere dig selv og dine relationer til andre. Du skal således tage fat i de tre tal der samlet. i følge 9 star Ki astrologi, udgør dig som menneske. Du vil sikkert hurtigt finde ud af hvorfor du går godt i spænd med nogle mennesker fra din omgangskreds og hvorfor det ikke helt klikker med andre.

Du kan ved at sammenligne dine egne tal med andre menneskers tal se hvem du ifølge 9 Star Ki astrologi selv søger at bestemme over – ved at dine elementer ødelægger eller dræner deres – og hvem der søger at bestemme over dig – ved at deres elementer ødelægger eller dræner dine.

Det er som nævnt også fordelagtigt hvis du i de forskellige relationer som du har til andre, deles om mindst et af tallene. På det arbejdsmæssige område skulle 9 Star astrologi også anvise hvilken beskæftigelse, der vil passe dig bedst. Det må dog siges at være ret begrænset hvilke beskæftigelsesmuligheder som 9 star astrologi anviser. Mest populær og mest benyttet er 9 star astrologi i forhold til at kortlægge hvorledes du passer sammen med enten din nuværende eller en potentiel partner.

 

astro-love-rose

 

9 Star Ki astrologi
og den kinesiske kalender

Den tidsmæssige dimension af 9 star Ki astrolog får vi ud fra at der til hver eneste dag, måned og år er tilknyttet en af de 9 stjerner. Systemet hvormed de 9 stjerner allokeres til de enkelte tidsperioder beskrevet i den kinesiske klassiker Bao Hai Jing. Heri beskrives hvorledes man deler det kinesiske år op i to perioder af 180 dage og opdele hver af disse perioder i 3 cykluser (Yuan’er), der hver dækker deres del af året. Da begreberne er svære at oversætte meningsfuldt er der valgt at benytte de engelske benævnelser.

Upper Yuan = Winter Solstice (22. december) –
Rain Water (19. februar) – 60 dage – Jia Zi er 1. Hvid.

Middel Yuan = Rain Water (19. februar) –
Grain Rain (21 april) – 60 dage – Jia Zi er 7. Rød

Lower Yuan = Grain Rain (21. april) –
Summer Solstice (22. juni) – 60 dage – Jia Zi er 4. Grøn

Daglig stjerne sekvens
2. sort -3 Jadegrøn – 4 Grøn – 5 6. Hvid – 7 Rød – 8 9 Lilla

——–

Upper Yuan = Summer Solstice (22. juni) –
Heat Storage (23. august) – 60 dage – Jia Zi er 9. Lilla

Middel Yuan = Heat Storage (23. august) –
Frost Descending (24. oktober) – 60 dage. – Jia Zi er 3. Jade

Lower Yuan = Grain Rain 824. oktober) –
Winter Solstice (22. december) – 60 dage. – Jia Zi er 6. Hvid.

Daglig stjerne sekvens
8 9 Lilla- 7 Rød– 5 6. Hvid – 4 Grøn – 3 Jadegrøn – 2. sort
Den daglige stjerne

Den daglige stjerne, starter med 1. Hvid, den 22. december ved Winter Solstice. Den løber forlæns i rækkefølgen: 2. sort 3. Jadegrøn 4. Grøn, 5 6. Hvid 7 Rød, 8 9. Lilla. Indtil vi når til Winter Solstice den 22. juni, hvor energiflowet antages at vende og rækkefølgen af stjernerne ændres derfor til at løbe baglæns indtil vi igen når Winter Solstice.

Man siger at fra Winter Solstice vil Yang energien begynde at vokse, hvorfor stjerne løber i en Yang-sekvens (forlæns). Og ved Summer Solstice vil Yin energien begynde at vokse, hvorfor stjerner løber i Yin-sekvens (baglæns).

Den månedlige stjerne

Den månedlige stjerne, starter på et tidspunkt i hver måned, der kaldes Jie. De månedlige stjerner løber i et baglæns forløb. Den årlige stjerne, starter ved begyndelsen på foråret, det kinesiske nytår, hvilket er omkring den 4. februar. Den løber også i et baglæns forløb.

Sådan bruger du denne viden

Først og fremmest tager tolkningen også i den tidsmæssige dimension af 9 star Ki astrologi igen udgangspunkt i forholdet mellem de elementer, der er knyttet til din person og så de elementer som er tilknyttet den enkelte dag, måned, år. Hvis der er et støttende forhold er det gunstigt for dig og hvis der er drænende eller descideret ødelæggende relationer er det ugunstigt for dig.

Hvis vi tager vores eksempel med en person født den 28. september 1967, fandt vi ovenfor at denne persons tre tal i forhold til 9 star Ki astrolog har Karakter-tal 4, Principal-tal 5 og Energi-tal 6. Ergo er denne person knyttet til stjernerne 4,5 og 6 og dermed også de elementer som disse stjerner er tilknyttet (Træ, Jord, Metal).  Hvis vi så kigger på en tilfældig dato – fx. 1. januar 2004 – så er denne dato knyttet til År: 5. Gul stjerne, Jord – Måned: 3. Jade Stjerne, Træ – Dag: 1. Hvid Stjerne, Vand.

(år)

Jord støtter naturligvis sig selv, hvilket betyder at året overordnet set er godt for personen. Jord støtter også Træ, da Træet henter sin næring op fra Jorden, hvorfor den psykiske side af denne person (karakteren)
også vil være støttet igennem året. Og endelig støtter Jord Metal, da Metal graves ud af Jorden, hvorfor også denne persons energi vil være støttet hele året.

(md)

Sådan fortsætter tolkningen. Her for tidsperioden måned kan man eksempelvis se at Træ er i konflikt med Jord, da Træet henter sin næring op af Jorden. Ergo er denne måned ikke god for den principale side af denne person. Men husk at ovenfor så vi at året overordnet var godt for den principale side. Ergo er dette så en mindre heldig måned for den principlae side i et ellers overordnet set godt år.

(dag)

Og her for dagen kan man igen tage relationerne en for en og se på om de er neutrale, gunstige, drænende eller descideret ødelæggende.

Relationen Vand-Jord er neutral når man ser på den fra Vand til Jord. Hvis den havde været omvendt ville den være ødelæggende. Relationen Vand-Træ er gunstig og relationen Vand-Metal er drænende.

Ergo er fremgangsmåden at man kigger på de enkelte relationer en for en og derudfra tolker på hvorledes dagen, måneden og året påvirker personen og hvilke dele af personen, der bliver påvirket. Dette er naturligvis for omfattende at gøre hver dag hvorfor tolkningen oftest sammenfattes i kategorierne; neutral, gunstig, ugunstig, der så anføres i den kinesiske almanak. Her kan du så gå ind og kigge på hvordan karakteren af dagen er for din person.

Da almanakken er generel, altså gældende for alle mennesker, er der i denne anført hvilken karakter dagen har ud fra dit dyretegn. Det er reelt den samme tolkning, der ligger bagved. Man ved ud fra hvilket dyretegn det enkelte mennesker er, ved hvilket årstal personen er tilknyttet, og hermed hvilket element personen er tilknyttet. Dette er så ganske vist kun en tolkning ud fra din tilknytning til elementerne fra dit fødselsårstal, men dette er altså hvad man gør.

Der er dog også i almanakken anført dagens, månedens og årets Flying Star. Hvis du således selv vil tolke lidt videre på hvordan dagen er for dig, skal du blot  huske hvilke elementer du i følge 9 star Ki astrologi er tilknyttet og dels huske relationerne mellem de fem elementer.

 

astro-love-rose3

 

 

9 Star Ki astrologi
og feng shui

Undertiden ser man også 9 star astrologi benyttet til at fortælle folk om hvilke retninger de med fordel kan rejse i og hvilke de bør undgå. Det beror til dels på en misforståelse at opfatte dette som kinesisk astrologi, idet det faktisk hører ind under feng Shui. Nærmere bestemt den del af feng shui, der hedder Kua-tal.

Det er dog udtryk for en vestlig tankegang at ville dele begreberne op og praktisere dem som eksakte videnskaber hver for sig. Reelt kan kinesisk astrologi og feng shui  ikke adskilles fra hinanden, og bør det måske heller ikke. Grunden til at der oftest rodes lidt rundt i det her med om gunstige retninger for det enkelte menneske hører ind under 9 Star Ki astrologi eller feng shui, er at begge begreber, deles om mange af værktøjerne, eksempelvis de fem elementer samt Lo-Shu kvadratet – og det er netop fra Lo-Shu kvadratet man udleder Kua-tal.

Endvidere skal nævnes at 9 star Ki astrologi og den del af feng shui, der hedder Flying stars undertiden bliver forvekslet. Igen er forklaringen at de begge tager udgangspunkt i det magiske Lo-Shu kvadratet. Der er dog tale om ganske forskellige fortolkninger man kommer frem til.

 

astro-love-rose4

 

Et overblik

Dit Principal-tal
Repræsenterer din ånd, karma, din overordnede personlighed
Se hvad tolkningen er for dit tal i tabellen ovenfor – Her er et eksempel
Fem: Tai Chi (center), element Jord. Disse mennesker er centrum for de sammenhænge de indgår i. Dette være sig på hjemmefronten eller på arbejdspladsen. Det er her magten og styringen reelt udgår fra. Mændene, der har denne persontype kan styre deres kvinder og kvinderne kan total spolere deres mænd. De er således latent nogle charlataner, hjerteknuser. De omgiver sig sædvanligvis med magtfulde mennesker, men elsker at bringe sig selv i centrum og tage andre ind under deres beskyttende vinger. Meget praktiske evner og i stand til at modtage hjælp fra alle kanter, også total fremmede. De skulle være fremragende politikere, dommer eller officer.
Dit Karakter-tal
Repræsenterer din psykiske side, eller det du generisk har arvet efter din moder.
Fire: trigram; Hsun, element Træ. Praktisk, stædig, sårbar i kærlighed. Deres personlighed er som vinden svær at fange og konstant i skiftende retninger. Deres ubeslutsomhed gør at de forbipasser mange chancer, der kommer deres vej. På trods af deres evige skiften i personlighed er de grundlæggende modstandere af forandring og således meget stædige i deres adfærd og overbevisning. Men de er også sensitive og gode lyttere. Karakmanisk aura lyser ud af disse mennesker. De skulle være fremragende som musiker, kunstner eller advokat.
Dit Energi-tal
Repræsenterer din opførsel, eller hvordan andre ser dig.
Se hvad tolkningen er for dit tal i tabellen ovenfor
Seks: trigram; Chyan; element; metal. Meget effektiv og punktlig. Andre mennesker ere typisk lidt bange for denne persontype, så de kan have vanskeligt ved relationer med andre mennesker. Rappe i replikken, hårdtarbejdende og meget beslutsomme. De har det lidt svært med relationer til andre, så det starter ofte med at de gør andre mennesker en masse tjenester, for senere at gøre disse mennesker til deres “slaver”. De skulle være fremragende ejendomshandlere, psykologer eller advokater.
Dit bedste partnermatch
Du er persontype 5 – hvorfor du er tilknyttet elementet jord der støtter elementet metal hvilket persontype 6 og 7 har.
Du bør undgå – du er i konflikt med
Jord dræner  ogødelægger vand som er knyttet til persontype 1.
Tidsdimensionen
Forklaring: Hvis vi tager vores eksempel med en person født den 28. september 1967, fandt vi ovenfor at denne persons tre tal i forhold til 9 star Ki astrolog har Karakter-tal 4, Principal-tal 5 og Energi-tal 6. Ergo er denne person knyttet til stjernerne 4,5 og 6 og dermed også de elementer som disse stjerner er tilknyttet (Træ, Jord, Metal).

Hvis vi så kigger på en tilfældig dato – eksempelvis den 1. januar 2004, så er denne dato knyttet til 5. Gul stjerne, Jord (år) – 3. Jade Stjerne, Træ (måned) – og 1. Hvid Stjerne, Vand (dag). Herefter kigger man på de enkelte relationer en for en og derudfra tolker på hvorledes dagen, måneden og året påvirker personen og hvilke dele af personen, der bliver påvirket. Dette er naturligvis for omfattende at gøre hver dag hvorfor tolkningen oftest sammenfattes i kategorierne; neutral, gunstig, ugunstig, der så anføres i den kinesiske almanak. Her kan du så gå ind og kigge på hvordan karakteren af dagen er for din person.

 

astro-love-rose5

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål