Zi Wei Dou Shu – Livscyklussens paladser

Zi Wei Dou Shu (Purple Star Astrology) er en af de fem hovedskoler i kinesisk astrologi. Ud fra placeringen af 99 gunstige og ugunstige stjerner i tolv paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger om et et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc. Ud fra fra stjernernes indbyrdes relationer laves fortolkninger om hvordan dit liv er, hvem du kommer godt ud af det med og hvem du er i konflikt med m.v.

Disse 12 paladser er beskrevet i  bogen I Ching. Når du skal finde ud af hvordan paladserne fordeles for din person skal du efter dit dyretegn i nedenstående illustration. Det sted dit dyretegn befinder sig tildeler du betydning af palads nr. 1. Det næste palads befinder sig til højre for palads nr. 1. Du følger altså urets rotationsretning, og tildeler de enkelte paladser betydning. I eksemplet nedenfor er vi startet ved dyretegnet Slangen.

Et Zi Wei Dou Shu diagram  bestå således af 12 paladser, der hver indeholder et dyretegn og hvis betydning fastlægges ud fra hvilket dyretegn, du er tilknyttet via din fødselsdato. Hverken Paladserne eller de kinesiske dyretegn flytter sig. De er faste, permanente. Derimod varierer den betydning man tillægger det enkelte Palads efter hvilket kinesisk dyretegn, der er knyttet til din fødselsdato. Det palads hvori dit kinesiske dyretegn befinder sig, tillægges betydningen Ming. Det palads der befinder sig til højre herfor betydningen Forældre etc. Det er således dig, der antages at rotere rundt fra palads til palads, igennem hele din levetid.

dyretegn-06-slange-kvadratYI
Palads nr. 1:
Ming

dyretegn-07-hest-kvadratWU
Palads nr. 2:
Forældre

dyretegn-08-ged-kvadratWEI
Palads nr. 3:
Lykke

dyretegn-09-abe-kvadratSHEN
Palads nr. 4:
Velfærd

dyretegn-05-drage-kvadratCHEN
Palads nr.
12:Søskende

Zi Wei Dou Shu
Livscyklussens
paladser

dyretegn-10-hane-kvadratYOU
Palads nr. 5:
Karriere

dyretegn-04-hare-kvadratMAO
Palads nr. 11: Kærlighed

dyretegn-11-hund-kvadratSHU
Palads nr. 6:
Venskab

dyretegn-03-tiger-kvadratYIN
Palads nr. 10:
Børn

dyretegn-02-okse-kvadratTSO
Palads nr. 9:
Indtjening

dyretegn-01-rotte-kvadratTZE
Palads nr. 8:
Helbred

dyretegn-12-gris-kvadratHAI
Palads nr. 7:
Rejse

 

Ming palads
Palads nr. 1

1: Ming-paladset er at sammenligne med dit stjernetegn i vestlig astrologi, eller dit såkaldte første hus i selvsamme . Det har at gøre med hvad der allerede er bestemt for dig. Paladset indikere også om dine kvindelige forfærde var tilfredse med dig eller ej. Om dine mandlige forfærde var tilfreds med dig eller ej indikeres derimod i Lykke paladset. Det antages at vi må gøre vores forfærde stolte af før vi kan tiltrække gode energier og opnå lykke og velstand.

Betydning, der tillægges palads nr. 1: Ming paladset
Engelsk: Ming. Også benævnt Skæbne paladset. Dette er det mest betydningsfulde palads. Det fortæller om din skæbne, hvem du er, din karakter. Ming paladset fortæller om dit generelle held, hvordan omverden generelt opfatter dig som menneske. Ming paladset er at sammenligne med dit stjernetegn i vestlig astrologi, eller dit såkaldte første hus i selv samme – jf. evt. NetSpirits sektion om vestlig astrologi. Det har at gøre med hvad der allerede er bestemt for dig. Paladset indikere også om dine kvindelige forfærde var tilfredse med dig eller ej. Om dine mandlige forfærde var tilfreds med dig eller ej indikeres derimod i Lykke paladset. I kinesisk astrologi og feng shui ligger der som vi tidligere har været omkring en antagelse om at vi må gøre vores forfærde stolte af os for at vi kan tiltrække gode energier og opnå lykke og velstand.

Forældre palads
Palads nr. 2

2: Forældre-paladset fortæller om dine forældre og dit forhold til dem. Altså dine familiemæssige baggrunde. Fokus er på relationen mellem dine forældre, harmonien eller manglen på samme imellem dem. Og herigennem hvorledes deres forhold har påvirket dig. Fortæller om du ligner dine forældre samt om hvorledes din familiemæssige baggrund har påvirket dine politiske overbevisninger, holdninger til lov og orden, holdninger til andre mennesker etc.

Betydning, der tillægges palads nr. 2: Forældre paladset
Engelsk: Parents. Dette fortæller om dine forældre og dit forhold til dem. Altså dine familiemæssige baggrunde. Det fortæller reelt kun indirekte om dig idet fokus her traditionelt er på relationen mellem dine forældre, harmonien eller manglen på samme imellem dem. Og herigennem hvorledes deres forhold sammen har påvirket dig. Fortæller om du ligner dine forældre samt om hvorledes din familiemæssige baggrund har påvirket dine politiske overbevisninger, holdninger til lov og orden, holdninger til andre mennesker etc.

Lykke palads
Palads nr. 3

3: Lykke-paladset fortæller om din lykke, dit livssyn, dit humør. Paladset fortæller om din grundlæggende følelse af at være her i verden. Du kan således godt eje guld og grønne skove, men alligevel være utilfreds med livet eller have en følelse af ikke at være hel. Omvendt kan du ligge i rendesten og lykkeligt kigge drømmende op på stjernerne. Fortælle om områder hvorpå du kan forbedre din karma.

Betydning, der tillægges palads nr. 3: Lykke paladset
Engelsk: Karma. Dette palads fortæller om du vil leve lykkeligt og i harmoni med dig selv og dine omgivelser. Din lykke, dit livssyn, dit humør. Paladset repræsenterer også din moral, samt dine åndelige og følelsesmæssige kvaliteter. Dette er egenskaber, der måske ikke er særlig synlige for omverden. Paladset fortæller om din grundlæggende følelse af at være her i verden. Du kan således godt eje guld og grønne skove, men alligevel være utilfreds med livet eller have en følelse af ikke at være hel. Omvendt kan du ligge i rendesten og lykkeligt kigge drømmende op på stjernerne. Fortælle om områder hvorpå du kan forbedre din karma.

Velfærds palads
Palads nr. 4

4: Velfærds-paladset fortæller om du vil komme til at eje fast ejendom, jord samt modtage arv i større stil. Velfærdspaladset har tæt sammenhæng med Indtjenings paladset , der på sin side mere fortæller om hvordan det vil gå med indtjeningen fra din karriere og om denne indtjening vil komme let eller via hårdt arbejde. Nærværende palads fortæller derimod om de større værdier, du vil komme til at eje i livet – eksempelvis aktiebeholdning, arv, fast ejendom etc. og hvorledes det vil komme til at gå med disse værdiers udvikling.

Betydning, der tillægges palads nr. 4: Velfærds paladset
Engelsk: Property, Real Estate. Dette fortæller om du vil komme til at eje fast ejendom, jord samt modtage arv i større stil. Velfærdspaladset har tæt sammenhæng med Indtjenings paladset (nr. 9), der på sin side mere fortæller om hvordan det vil gå med indtjeningen fra din karriere og om denne indtjening vil komme let eller via hårdt arbejde. Nærværende palads – Velfærds paladset – fortæller derimod om de større værdier, du vil komme til at eje i livet – eksempelvis aktiebeholdning, arv, fast ejendom etc. og hvorledes det vil komme til at gå med disse værdiers udvikling.

Karriere palads
Palads nr. 5

5: Karriere-paladset fortæller om hvilken beskæftigelse, der er mest velegnet for dig. Fortæller også om hvilken grad af succes, du kan forvente dig fra den valgte karrierevej. Fortæller om hvad du kommer til at opnå på den professionelle front. Anerkendelse, succes. Fortæller om hvilket forhold du vil have, få med dine overordnede og hvilke karrieremuligheder, der vil komme din vej. Fortæller også om du vil få en højere uddannelse.

Betydning, der tillægges palads nr. 5: Karriere paladset
Engelske: Career. Dette fortæller om hvilken beskæftigelse, der er mest velegnet for dig. Fortæller også om hvilken grad af succes, du kan forvente dig fra den valgte karrierevej. Fortæller om hvad du kommer til at opnå på den professionelle front. Anerkendelse, succes. Fortæller om hvilket forhold du vil have, få med dine overordnede og hvilke karrieremuligheder, der vil komme din vej. Fortæller også om du vil få en højere uddannelse.

Venskabs palads
Palads nr. 6

6: Venskabs-paladset fortæller om hvilke arbejdskollegaer og venner du vil få og om disse vil være hjælpsomme eller ej. Fortæller om dit forhold til dine venner og dine kollegaer. I nogle moderne fortolkninger af kinesisk astrologi foreslås det at homoseksuelle forhold også indikeres i dette palads.

Betydning, der tillægges palads nr. 6: Venskabs paladset
Engelsk: Friendship. Dette fortæller om hvilke arbejdskollegaer og venner du vil få og om disse vil være hjælpsomme eller ej. Fortæller om dit forhold til dine venner og dine kollegaer. I nogle moderne fortolkninger af kinesisk astrologi foreslås det at homoseksuelle forhold også indikeres i dette palads.

Rejse palads
Palads nr. 7

7: Rejse paladset fortæller om hvor du bør bo for at opnå succes. Fortæller også om din lykke i forbindelse med rejser og om disse vil hjælpe dig med at opfylde dine ambitioner og drømme.

Betydning, der tillægges palads nr. 7: Rejse paladset
Engelsk: Travel. Dette fortæller om hvor du bør bo for at opnå succes. Om du bør flytte. Kan også forudsige en trafikulykke. Således hævdes det undertiden at i prinsesse Dianas Zi Wei Dou Shu diagram, fremgår det tydeligt at der var stor fare indikeret netop i dette palads. Fortæller også om din lykke i forbindelse med rejser og om disse vil hjælpe dig med at opfylde dine ambitioner og drømme.

Helbreds palads
Palads nr. 8

8: Helbreds-paladset fortæller om dit helbred og om hvorledes din sundhedstilstand vil udvikle sig. Dette palads krydsrefererer med dit forældrepalads og inddrager således også din generiske arv. Kigge ikke kun på fysiske med også psykisk sundhed og krydsrefererer således også med lykkepaladset.

Betydning, der tillægges palads nr. 8: Helbreds paladset
Engelsk: Health. Dette fortæller om dit helbred og om hvorledes din sundhedstilstand vil udvikle sig. Dette palads krydsrefererer med dit forældrepalads og inddrager således også din generiske arv. Kigge ikke kun på fysiske med også psykisk sundhed og krydsrefererer således også med lykkepaladset.

Indtjenings palads
Palads nr. 9

9: Indtjenings-paladset Se beskrivelse af palads nr. 4.

Betydning, der tillægges palads nr. 9: Indtjenings paladset
Engelsk: Money. Dette fortæller om hvordan det vil gå med indtjeningen fra din karriere og om denne indtjening vil komme let eller via hårdt arbejde. Fortæller også om du vil have en stabil indkomst eller komme ud fra pludselige tab. Menes også at indikere hvilken beskæftigelse, der er mest velegnet for dig, hvorfor den krydsrefererer med Karriere-paladset. krydsrefererer som nævnt også med dit Velfærds-palads.

Børne palads
Palads nr. 10

10: Børne-paladset fortæller om du vil få børn eller ej. Og om disse børn bliver nogle gode børn eller ej, samt om disse børn bliver rige eller ej. Fortæller også om hvilket forhold du vil få til dine eventuelle børn og om dit forhold generelt til børn. Repræsenterer også niecer og nevøer. Repræsenterer således også indirekte din fertilitet og dit seksualliv. Fortæller også om du i dit liv vil have andre “typer af børn”, såsom elever, disciple, tilhængere.

Betydning, der tillægges palads nr. 10: Børne paladset
Engelsk: Children. Dette fortæller om du vil få børn eller ej. Og om disse børn bliver nogle gode børn eller ej, samt om disse børn bliver rige eller ej. Fortæller også om hvilket forhold du vil få til dine eventuelle børn og om dit forhold generelt til børn. Repræsenterer også niecer og nevøer. Repræsenterer således også indirekte din fertilitet og dit seksualliv. Fortæller også om du i dit liv vil have andre “typer af børn”, såsom elever, disciple, tilhængere.

Kærligheds palads
Palads nr. 11

11: Kærligheds-paladset fortæller om dit forhold til din partner eller ægtefælle. Fortæller også om hvilke type din partner er. Dette palads benyttes også til at forudsige om der vil komme utroskab samt om ægteskabet vil ende i skilsmisse eller I vil leve lykkeligt sammen.

Betydning, der tillægges palads nr. 11: Kærligheds paladset
Engelsk: Spouse. Dette fortæller om dit forhold til din partner eller ægtefælle. Fortæller også om hvilke type din partner er. Dette palads benyttes også til at forudsige om der vil komme udenoms-affærer samt om ægteskabet vil ende i skilsmisse eller I vil leve lykkeligt sammen.

Søskende palads
Palads nr. 12

12: Søskende-paladset fortæller på samme måde som dit Forældre palads om dine familiemæssige baggrunde, vægten er dog her, på dine eventuelle søskende. Men paladset fortæller mere end kun om dette, det fortæller hvorledes du har det, vil få det i relation til denne gren af dit liv. Det involverer også dine søskendes børn, deres partner og relationer i øvrigt og hvorledes du vil have det, får det med disse. Dette involverer både om de vil være gavnlige for dig i dette liv, samt om de vil hjælpe dig når de overgår til næste liv, altså bliver til ånder.

Betydning, der tillægges palads nr. 12: Søskende paladset
Engelsk: Siblings. Fortæller om dit forhold til og karakteren af eventuelle søskende du måtte have. Dette palads fortæller således på samme måde som dit Forældre palads om dine familiemæssige baggrunde, vægten er dog her, som nævnt på dit forhold til og karakteren af eventuelle søskende du måtte have. Men paladset fortæller mere end kun om dette, det fortæller hvorledes du har det, vil få det i relation til denne gren af dit liv. Det involverer således også dine søskendes børn, deres partner og relationer i øvrigt og hvorledes du vil have det, får det med disse. Dette involverer i følge kinesisk astrologi både om de vil hjælpe dig, være gavnlige for dig i dette liv, altså mens de er levende, samt om de vil hjælpe dig når de overgår til næste liv, altså bliver til ånder (dør).

 

ZI WEI DOU SHu

brug navigationsbjælke til højre for at læse mere

 
 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål