Kinesisk astrologi – Er du en VandHane!

Hvis du endnu ikke ved hvilket kinesisk dyretegn du er, så benyt funktionen “Udregn dit kinesiske dyretegn”. Når du har udregnet dit kinesiske dyretegn præsenteres du for den generelle karakteristik af dyretegnet. Det er således 12 arketypiske persontyper. Disse beskrivelser er  gode til at få en indledende forståelse af dyretegnet.

At kende sit dyretegn og være på god fod med dette ved at ære det og udvise respekt for det, siges at tiltrække dyretegnets gode egenskaber. Du vil således ifølge kinesisk astrologi blive hjulpet af dit dyretegn til beskyttelse, til at tiltrække gode energier, opnås succes og held.

Dykker vi en smule længere ned i kinesisk astrologi så er omdrejningspunktet at du bliver i stand til at benytte viden om den vægtfordeling af de fem elementer, der er tilknyttet din person til at navigere igennem livet og via denne viden opnå velfærd, succes og sundhed. Her er det altså en bevidst navigation, noget du gør selv. Kinesisk astrologi giver dig viden om hvorledes du kan skabe balance i dit liv ud fra at kende din vægtfordeling af de fem elementer.

Det er således en god ide at kigge nærmere på hvilket element, der er tilknyttet dit dyretegn. Til hvert dyretegn er tilknyttet et af de fem elementer afhængig af dit fødselstidspunkt – Således findes der eksempelvis en Vand-Hane, en Træ-Hane, en Metal-Hane, en Jord-Hane og en Ild-Hane.

De 12 dyretegn & de 5 elementer

Rotten Metal Rotte Vand Rotte Træ Rotte Ild Rotte Jord Rotte
Oksen Metal Okse Vand Okse Træ Okse Ild Okse Jord Okse
Tigeren Metal Tiger Vand Tiger Træ Tiger Ild Tiger Jord Tiger
Haren Metal Hare Vand Hare Træ Hare Ild Hare Jord Hare
Dragen Metal Drage Vand Drage Træ Drage Ild Drage Jord Drage
Slangen Metal Slange Vand Slange Træ Slange Ild Slange Jord Slange
Hesten Metal Hest Vand Hest Træ Hest Ild Hest Jord Hest
Geden Metal Ged Vand Ged Træ Ged Ild Ged Jord Ged
Aben Metal Abe Vand Abe Træ Abe Ild Abe Jord Abe
Hanen Metal Hane Vand Hane Træ Hane Ild Hane Jord hane
Hunden Metal Hund Vand Hund Træ Hund Ild Hund Jord Hund
Grisen Metal Gris Vand Gris Træ Gris Ild Gris Jord gris
Sådan finder du dit element

Du finder hvilket element, der er tilknyttet dit dyretegn via et simpelt tabelopslag. Den tabel du skal benytte findes i afsnittet “Dine fire dyretegn”.

Betydning og fortolkning

For at kunne navigere i dit liv ud fra denne viden om hvilket element der er tilknyttet dit dyretegn, er det nødvendigt at du kender til samspillet mellem de fem elementer.

Ødelæggende
cyklus

Elementerne ødelægger hinanden
Drænende
cyklus
Elementerne dræner hinanden
Støttende
cyklus
Elementerne støtter hinanden

element-03-foto

Træ elementets påvirkning
på dyretegnet / Personligheden

Først og fremmest viser træelementets påvirkning på en person sig ved at denne er ekstremt støttende og loyal ift. venner og familie. Der er ofte ubegrænset tillid, kærlighed og støtte til familie og venner, men der forventes også at dette går den anden vej.

Sekundært påvirker træelementet ved at personligheden ofte er præget af stor grad af humor. De er ofte gruppens humørspredere. Denne humor kommer let til udtryk i talen da disse personer også ofte er meget velformulerede. Undertiden bruges denne veltalehed dog også til at spidde fjender eller blot andre som er uenige.

Træ ødelægger Jord
Træ dræner Vand
Træ støtter Ild

element-ild-foto

Ild elementets påvirkning
på dyretegnet / Personligheden

Ild er livlig, energisk, intens og dette er præcis hvad elementet påvirker personligheden med. Dette kan vise sig ved stort gå-på-mod, at personen er meget livlig, rejselysten og hele tiden på udkig efter nye oplevelser. Dette kan igen give sig udslag i at personen er rastløs, har svært ved at falde til ro. Men på den anden side giver personens brede syn på livet og dets muligheder, et godt overblik og deraf en evne til at se tingene fra flere sider. Dette gælder også evnen til at se sig selv udefra.

Ild er på en og samme tid et skabende og et ødelæggende element. De negative konsekvenser af dette kan vise sig ved at personen har mange knuste hjerter i sit kølvand og de positive ved at personen kan være kreativ og konstruktivt skabende. Ild tiltrækker opmærksomhed og personer, der er påvirket af dette element, higer ofte efter opmærksomhed eller berømmelse.

Ild ødelægger Metal
Ild dræner Træ
Ild støtter Jord

element-jord-foto

Jord elementets påvirkninG
på dyretegnet / Personligheden

Jordelementet påvirker først og fremmest ved det man kan kalde det jordnære. Her vi ude i det sikre, det klippefaste, hvilket giver sig udslag i  at personligheden er præget af at man er stabil, jordnær, oprigtig, tryghedssøgende og beskeden. Personen passer meget på sin familie, sine venner, sin opsparing etc.

Disse mennesker konservative i deres tilgang, holder sig hellere til det trygge, det kendte end det usikre, eksperimenterende. De er således mere hjemmemennesker end sociale løver skønt de pga deres loyale og hengivende væsen oftest har en stor omgangskreds. Idet de passer på deres tryghed, arbejder de ofte hårdt for at sikre denne og gør en del ud af at have et hyggeligt, rart hjem.

Jord ødelægger Vand
Jord dræner Ild
Jord støtter Metal

element-metal-foto

Metal elementets påvirkninG
på dyretegnet / Personligheden

Metal er et stærkt element, hvilket kan vise sig ved at personen ikke er spor bange for at forsvare sig selv og andre. Eller ved at personen har en vilje og styrke af stål, er stabil og til tider ubøjelig.Dette kan også give sig udslag i at personen er konkurrencepræget og har sine meningers mod. Eller ved at personen generelt er et stærkt menneske, der beskytter sin familie og venner. Metal er også et koldt element hvilket kan gøre at det påvirker personen således at denne sjældent viser følelser og måske optræder reserveret. Metalelementet kan også dække over at personen har et metalpanser udenpå, men reelt er bange og usikker indeni.

Metal ødelægger Træ
Metal dræner Jord
Metal støtter Vand

element-vand-foto

Vand elementets påvirkning
på dyretegnet / Personligheden

Vand indretter sig efter sine omgivelser. Vand der strømmer igennem en flod bøjer af for forhindringer, der er i vejen. På tilsvarende måde påvirker vandelementet personligheden ved at gøre den føjelig. Dette kan give sig udslag i mange forskellige personlighedstræk, eksempelvis ved at personen er fleksibel, imødekommende, venlig og forstående. Personer, som er påvirket af vandelementet er ofte dygtige til at lytte og har ofte en veludviklet intution og stor psykologisk indsigt i andre mennesker. De bærer ikke nag, tænker meget objektivt og danner oftest deres meninger ud fra et helhedsindtryk, hvor de vægter de forskellige synspunkter objektivt imod hinanden.

Vand ødelægger Ild
Vand dræner Metal
Vand støtter Træ

 

astro-kin-generelt-01

 

De fem elementer er indbyrdes
støttende, drænende eller ødelæggende.

Produktiv støttende cyklus – Træ producerer ild ved at give næring til flammerne -Ild producerer jord ved at tilføre næring i form af aske – Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden – Vand giver næring til træ. En forklaring på hvordan – Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom. Destruktiv ødelæggende cyklus – Vand ødelægger Ild, da ild slukkes af vand – Ilden smelter metal – Metal ødelægger træ, da øksen fælder træet – Træ ødelægger jord, da træet suger næring ud af jorden  – Jord overvinder vand ved at dæmme op for det. Drænende cyklus – Træ dræner vand, da træet suger vandet – Ild dræner træ, da ilden brænder træet – Jord dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

Et skridt dybere

Okay så. Nu kender du dit kinesiske dyretegn, du ved hvilket element der er tilknyttet dit dyretegn, og du kender til hvorledes de fem elementer påvirker dyretegnets almene karakteristika. Du kan nu gøre tre ting hvis du gerne vil et skridt dybere i kinesisk astrologi.

Du kan enten fordybe dig lidt yderligere i hvad de fem elementer er for en størrelse og hvorledes de påvirker hinanden. I ovenstående kiggede vi kun på hvorledes de fem elementer påvirker det dyretegn de er tilknyttet. Vil du gerne forstå kinesisk astrologi er det essentielt at du kender til de fem elementer. Hvis du har lyst hertil, så læs afsnittet “De fem elementer”.

Det som er mest interessant for dig er dog formentlig hvilken vægtfordeling du har. Dette er udgangspunktet for at kunne navigere og træffe beslutninger i kinesisk astrologi. Når du kender hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for din person, kan du begynde at træffe beslutninger om karriere, kærlighed, penge, etc. Hvis du har lyst til at finde din vægtfordeling af de fem elementer, så læs afsnittet “BaZi”.

Du kan også fordybe dig ydeligere i dit kinesiske dyretegn. Du har mere end et enkelt kinesisk dyretegn. Rent faktisk har du hele fire stk. Dit primære dyretegn, som betyder mest, er det dyretegn du har fra dit fødselsår – men du har også et dyretegn for din fødselsmåned, din fødselsdag  og din fødselstime.  Mens du således er  Drage, fordi du er født i Dragens år, så er dit indre dyr måske Slangen, dit sande dyr Oksen og dit hemmelige dyr Geden! Hvad dette betyder finder du ud af ved at læse afsnittet “Dine fire dyretegn”.

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål