astro-kin-bazi-02-forside

Kinesisk astrologi’s hovedskoler

De 12 kinesiske dyretegn (Chinese Zodiac Animal)
De udledninger, der foretages er baseret på dyretegnes indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive om fx partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Kinesisk almanak (Tung Shu or Book of Auspicious Days)
Den kinesisk almanak fortæller om dagen er gunstig eller ugunstig til forskellige gøremål. Meget få kinesere vil finde på at tage en vigtig beslutning på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige.

De Fire Søjler (Four Pillars of Destiny or Ba Zi)
Ud fra fødselstidspunkt og sted opstilles de fire søjler – år, måned, dag, time – og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Sammenhængene mellem elementer og tidsperioder benyttes til at fortælle om højdepunkter i livet etc.

Zi Wei Dou Shu (Purple Star Astrology)
Ud fra placeringen af gunstige/ugunstige stjerner i tolv paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger om et et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc.

9 Star Ki astrology
Denne udgave af kinesisk astrologi forklarer hvorfor nogle mennesker har god skæbne, social position, rigdomme og langt liv, mens andre er ulykkelige, oplever tragedier og fattigdom.

 

 

Skæbnens fire søjler – BaZi diagram

Først og fremmest så fortæller dit kinesiske fødselshoroskop (BaZi) hvad dit heldige element er. Dit heldige element er det, der bedst bringer de fem elementer i balance. Dit heldige element er det element, som bedste vil skabe balance og harmoni. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så dit heldige element er det element, der bedst bringer dine elementer i balance.

Du finder hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for netop dig, ved at opstille et BaZi diagram. Ud fra dit fødselstidspunkt og -sted opstilles de fire søjler (år, måned, dag, time) og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer.

Ønsker du selv at opstille dit BaZi digram fortælles nedenfor fremgangsmåden og du får de nødvendige tabeller, der skal benyttes. Ønsker du istedet – eller som supplement – at få kalkuleret dit BaZi diagram ganske automatisk, så benyt vores BaZi  kalkulator.

BAZI – Skæbnes fire søjler

TIME
Fødseltime
Dit hemmelige
dyretegn
Din alderdom
DAG
Fødselsdag
Dit sande
dyretegn
Dit voksenliv

MÅNED
Fødselsmåned
Dit indre
dyretegn
Din ungdom

ÅR
Fødselsår
Dit  års
dyretegn
Din barndom

Earthly Branches  – Jordiske Grene

Yin

Yang

Yang

Yang
Heavenly Stems  – Himmelske Stammer

Yang

Yin

Yang

Yin
Gren

Yin

Yang

Yin

Yang
Stamme


52 36 114 60 4
Vægtfordeling af de fem elementer

Yang

Yin

Yang

Yin

Yang

Yin

Metal

Metal

Jord

Vand

Vand

Jord
Hidden Stems


Yang Metal


Yang Water


Yang Earth


Yin  Metal


Yang Earth


Yin Metal


Yin Fire


Yang Water


Yang Wood


Yin Water


Yin Earth


Yin Water


Yin Metal

Skæbne
Cyklus 1
(8 år)

Skæbne
Cyklus 2
(18 år)

Skæbne
Cyklus 3
(28 år)

Skæbne
Cyklus 4
(38 år)

Skæbne
Cyklus 5
(48 år)

Skæbne
Cyklus 6
(58 år)

 

De fire søjler

Idet oprindelsen til fødselshoroskopet af gode grunde findes i Kina skal den derfor læses fra højre og mod venstre. I en kinesisk gennemgang ville kolonnen yderst til højre således blive refereret til som “den første kolonne”. De fire Pæle består af en øvre og en nedre del. Den øvre del angår de 10 himmelske stammer og den nedre del angår de 12 jordiske grene. Tilsammen viser de fire søjler eller pæle om man vil – time, dag, måned, år – din skæbne og hvem du er som menneske.

De fire søjler (De fire pæle, De otte tegn, Skæbnens fire søjler, Ba Zi) går i sin essens ud på at få de fem elementer til at være i balance med hinanden. Når de fem elementer er i harmoni vil de bringe dig fremgang og held. Når de er i konflikt med hinanden vil de skabe problemer og uheld.

Endvidere benyttes i Ba Zi astrologi  at relatere de fem elementer til forskellige tidsperioder. Interaktionen mellem de fem elementer og tidsperioden kan benyttes til at fortælle om din karakter, dit potentiale, dit helbred, højdepunkter i livet etc.

Den konstellation af de fem elementer som du er tilknyttet ud fra dit fødselstidspunkt vil enten harmonere eller være i konflikt med den konstellation af de fem elementer, som din kæreste, din chef eller din svigermor har! Da der er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer til alle mennesker ud fra deres fødselstidspunkt kan man analysere hvorledes din vægtfordeling af de fem elementer har det når den sættes sammen med andre menneskers vægtfordeling.

Og da også alle tidspunkter er tilknyttet en vægtfordeling af de fem elementer kan man endvidere analysere om ethvert tidspunkt er gunstigt eller ugunstigt for dig. Alle analyserne følger den samme nemme og enkle fremgangsmåde. Man kigger på hvorledes din konstellation, passer sammen med den konstellation af de fem elementer, som er tilknyttet det der analyseres på – hvilket fx kan være et andet menneske eller tidspunkt.

 

astro-kin-generelt-02

 

SÅDAN OPSTILLES et BaZi diagram

Generelt er der i kinesisk astrologi rigtig mange tabeller man arbejder med. Dette er fundamentet for udregninger og fortolkninger. Hvis du foretrækker at tabelopslag og udregninger bliver udført for dig, så benyt vores BaZi diagram kalkulator, der automatisk opstiller dit BaZi diagram.

Er du mere entusiatisk eller tilslutter du dig ideen om at processen med at komme til målet er vigtig, vil du sætte pris på gennemgangen nedenfor. Her vises trin for trin hvorledes et BaZi diagram opstilles. Hverken kinesisk astrologi – eller spiritualitet i det hele taget – er et resultat. Det er en proces hvor selve rejsen er målet. Eller sagt på en anden måde, ønsker du reelt at dykke ned i kinesisk astrologi og begynde at drage nytte af denne store pulje af visdom, er det godt selv at lave udregningerne – eller i det mindst vide hvorledes de laves.

Trin 1
Find den daglige pæl

For at opstille de fire søjler, finde de otte karakter skal du benytte forskellige tabeller. Til at finde de to karakter, der skal stå i den daglige pæl skal du benytte følgende tre tabeller.

01 Træ-Rotte-Yang 13 Ild-Rotte-Yang 25 Jord-Rotte-Yang 37 Metal-Rotte-Yang 49 Vand-Rotte-Yang
02 Træ-Okse-Yin 14 Ild-Okse-Yin 26 Jord-Okse-Yin 38 Metal-Okse-Yin 50 Vand-Okse
03 Ild-Tiger-Yang 15 Jord-Tiger-Yang 27 Metal-Tiger-Yang 39 Vand-Tiger-Yang 51 Træ-Tiger-Yang
04 Ild-Hare-Yin 16 Jord-Hare-Yin 28 Metal-Hare-Yin 40 Vand-Hare-Yin 52 Træ-Hare-Yin
05 Jord-Drage-Yang 17 Metal-Drage-Yang 29 Vand-Drage-Yang 41 Træ-Drage-Yang 53 Ild-Drage-Yang
06 Jord-Slange-Yin 18 Metal-Slange-Yin 30 Vand-Slange-Yin 42 Træ-Slange-Yin 54 Ild-Slange-Yin
07 Metal-Hest-Yang 19 Vand-Hest-Yang 31 Vand-Hest-Yang 43 Ild-Hest-Yang 55 Jord-Hest-Yang
08 Metal-Får-Yin 20 Vand-Får-Yin 32 Vand-Får-Yin 44 Ild-Får-Yin 56 Jord-Får-Yin
09 Vand-Abe-Yang 21 Træ-Abe-Yang 33 Ild-Abe-Yang 45 Jord-Abe-Yang 57 Metal-Abe-Yang
10 Vand-Hane-Yin 22 Træ-Hane-Yin 34 Ild-Hane-Yin 46 Jord-Hane-Yin 58 Metal-Hane-Yin
11 Træ-Hund-Yang 23 Ild-Hund-Yang 35 Jord-Hund-Yang 47 Metal-Hund-Yang 59 Vand-Hund-Yang
12 Træ-Gris-Yin 24 Ild-Gris-Yin 36 Jord-Gris-Yin 48 Metal-Gris-Yin 60 Vand-Gris-Yin

1. De 60 kombinationer af himmelske stammer og jordiske grene

1900 – 10* 1915 – 29 1930 – 48 1945 – 07 1960 – 25* 1975 – 44 1990 – 03
1901 – 16 1916 – 34* 1931 – 53 1946 – 12 1961 – 31 1976 – 49* 1991 – 08
1902 – 21 1917 – 40 1932 – 58* 1947 – 17 1962 – 36 1977 – 55 1992- 13*
1903 – 26 1918 – 45 1933 – 04 1948 – 22* 1963 – 41 1978 – 60 1993 – 19
1904 – 31* 1919 – 50 1934 – 09 1949 – 28 1964 – 46* 1979 – 05 1994 – 24
1905 – 37 1920 – 55* 1935 – 14 1950 – 33 1965 – 52 1980 – 10* 1995 – 29
1906 – 42 1921 – 01 1936 – 19* 1951 – 38 1966 – 57 1981 – 16 1996 – 34*
1907 – 47 1922 – 06 1937 – 25 1952 – 43* 1967 – 02 1982 – 21 1997 – 40
1908 – 52* 1923 – 11 1938 – 30 1953 – 49 1968 – 07* 1983 – 26 1998 – 45
1909 – 58 1924 – 16* 1939 – 35 1954 – 54 1969 – 13 1984 – 31* 1999 – 50
1910 – 03 1925 – 22 1940 – 40* 1955 – 59 1970 – 18 1985 – 37 2000 – 55*
1911 – 08 1926 – 27 1941 – 46 1956 – 04* 1971 – 23 1986 – 42 2001 – 01
1912 – 13* 1927 – 32 1942 – 51 1957 – 10 1972 – 28* 1987 – 47 2002 – 06
1913 – 19 1928 – 37* 1943 – 56 1958 – 15 1973 – 34 1988 – 52* 2003 – 11
1914 – 24 1929 – 43 1944 – 01* 1959 – 20 1974 – 39 1989 – 58 2004 – 16*

2. Kombination himmelsk gren og jordisk stamme

Den første tabel viser de 60 muligheder, der er for at kombinere de ti himmelske stammer og de tolv jordiske grene. Her vist i den traditionelle rækkefølge med start ved Træ-Rotte og slut ved Vand-Gris. Det kan tilføjes at Yin stammer altid kombineres med Yin grene og Yang stammer altid kombineres med Yang grene. (Yin stammer er Okse, Hare, Slange, Får, Hane og Gris. Yang stammer er Rotte, Tiger, Drage, Hest, Abe og Hund.)

Tabel nr. 2 viser hvorledes disse 60 kombinationer er fordelt på den 1. januar i årene fra år 1900 til år 2004. Hvis du eksempelvis kigger på år 1900 kan du her se at der står et 10 tal. Går du op i tabel nr. 1 kan du se at dette svarer til kombinationen Vand-Hane. Altså var dette kombinationen af himmelske stamme og jordiske gren den 1. januar år 1900. I tabellen er også med en stjerne markeret de år, som er skudår. Men det er nu meget nemt at finde skudår. Hvis året kan deles med 4 er det et skudår, hvis det ikke kan deles med 4 er det ikke et skudår.

Jan.

Feb.

Marts

April

Maj Juni Juli Aug.

Sep.

Okt. Nov.

Dec.

0

31

59

30

0

31

1

32

3

33

4

34

3. Hensynstagen til antal dage i de enkelte måneder

Tabel nr. 3 viser hvorledes du inddrager den månedlige faktor i dine udregninger. Vi starter med at give januar nummer 0 eftersom vi fra tabel 2 ved hvad kombinationen af himmelske stamme og jordiske greb er for den 1. januar. De efterfølgende måneder nummerer vi ud fra antallet af dage i de enkelte måneder. Men da vi kun har 60 kombinationer starter vi forfra når vi når til 60. Eksempelvis februar (0+31=31), marts (31+28=59), april (59+31=90-60=30) etc.

Dagssøjlen følger en sekvens på Yin og Yang, der kombineres med sekvensen af de 12 jordiske grene. Den første dag i hver cyklus er således Yang-Rotte, den anden dag Yin-Okse, den tredje Yang-Tiger etc.

Ved at benytte disse tre tabeller kan du nemt finde de to karakter, der skal stå i den daglige pæl. Du skal i udregningen tage hensynstagen dels til om året er et skudår og dels om datoen er før, eller efter den 29. februar. Hvis den er efter den 29. februar skal du lægge 1 til.

Eksempel:
17. oktober 1965
 • Find år 1965 i Tabel B = 52
 • Find oktober i Tabel C = 33
 • Træk 1 fra datoen: 17 – 1 = 16
 • Skudår? – nej – læg derfor intet til = 0
 • Addere trin 1-4: 52 + 33 + 16 + 0 = 101
 • Træk 60 eller 120 fra indtil du kommer til et tal på 60 eller derunder: 101 – 60 = 41
 • Benyt tabel A til at se hvad 41 repræsentere. I dette tilfælde er det Træ-Drage.
 • Dette er således den daglige søjle for dato 17. okt. 1965.
Fortolkning af Søjlen for Dagen

Den anden Pæl (dag) indeholder information om “Dig” og dit voksenliv. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området.

Kolonnen er “Arbejde”, hvilket er det som giver dig stress eller problemer. “Arbejde” dækker over dit regulære job, men også andre forhold som du er bundet op imod og som du skal sørge for. Fx børn, som du har ansvaret for at passe på og forsørge. “Arbejde” antages at skade os og ses som vores fjende. Altså skal det element som står i denne kolonne undgås – det har ikke noget med at man skal undgå arbejde eller at få børn.

 

astro-kin-bazi-04

 

TRIN 2
Find den årlige pæl

Igen skal du benytte to tabeller til dine udregninger. Den første er tabel 1, som vi har ovenfor. Den næste er tabel 4, der viser den årlige kombinationen af den himmelske stamme og den jordiske gren med et tal.

Man navngiver de kinesiske år ud fra disse to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årig cyklus. Det første år i hver cyklus kaldes for jia-zi (Træ-Yang-Grøn-Rotten), det andet år yi-chou (Træ-Yin-Grøn-Oksen), det tredie år bing-Ying (Ild-Yang-rød- Tiger), etc. Når man når enden af en af komponenterne startes der forfra. Ergo er det 10énde år gui-you, det 11 år jia-xu, etc. for til sidst at ende op med det 60’ende år gui-hai (Vand Grisen).

Den nuværende 60 årige cyklus slutter i år 2042. Denne søjle skifter ved det kinesiske nytår, der som regel falder omkring den 4. februar.

1900* – 37 1915 – 52 1930* – 07 1945* – 22 1960 – 37 1975* – 52 1990* – 07
1901* – 38 1916 – 53 1931 – 08 1946* – 23 1961* – 38 1976 – 53 1991* – 08
1902 – 39 1917* – 54 1932 – 09 1947* – 24 1962* – 39 1977* – 54 1992* – 09
1903 – 40 1918* – 55 1933* – 10 1948 – 25 1963* – 40 1978* – 55 1993* – 10
1904 – 41 1919 – 56 1934* – 11 1949* – 26 1964 – 41 1979* – 56 1994* – 11
1905* – 42 1920 – 57 1935 – 12 1950* – 27 1965* – 42 1980 – 57 1995* – 12
1906 – 43 1921* – 58 1936 – 13 1951* – 28 1966* – 43 1981* – 58 1996* – 13
1907 – 44 1922* – 59 1937* – 14 1952 – 29 1967* – 44 1982* – 59 1997* – 14
1908 – 45 1923 – 60 1938* – 15 1953* – 30 1968 – 45 1983* – 60 1998* – 15
1909* – 46 1924 – 01 1939 – 16 1954* – 31 1969* – 46 1984* – 01 1999* – 16
1910 – 47 1925* – 02 1940 – 17 1955* – 32 1970* – 47 1985* – 02 2000* – 17
1911 – 48 1926* – 03 1941* – 18 1956 – 33 1971* – 48 1986* – 03 2001* – 18
1912 – 49 1927 – 04 1942* – 19 1957* – 34 1972 – 49 1987* – 04 2002* – 19
1913* – 50 1928 – 05 1943 – 20 1958* – 35 1973* – 50 1988* – 05 2003* – 20
1914* – 51 1929* – 06 1944 – 21 1959* – 36 1974* – 51 1989* – 06 2004* – 21

4. Årlige kombinationen af den himmelske stamme og den jordiske gren

Kombinere de to tabeller og du har kombinationen for den årlige pæl.

Eksempelvis år 1900 har tallet 37 i tabel D, hvilket du i tabel 1 kan se svarer til Metal-Rotte. Husk dog at du skal tage hensyn til hvornår et nyt år begynder ifølge Ba Zi. Dette tidspunkt er tidspunkt som benyttes i denne udregning. Dette er dagen som markere begyndelsen på foråret, hvilket kaldes forårsfestivalen, eller Li Chun på kinesisk.

Denne kan falde på den 4 eller den 5 februar. Ved de år hvor Li Chun falder den 4 feb. er der markeret en stjerne ved året. Ved de år hvor den falder den 5 feb. er der ingen markering. Dette betyder at hvis du skal finde kombinationen for en dato før Li Chun eller i januar er du ifølge denne tankegang stadig i det forrige år.

Eksempel

7. januar år 1901 er før Li Chou, så i tabel 1 skal du kigge efter år 1900.
7 februar år 1901 er efter Li Cho, så her skal du kigge efter 1901.

 

Fortolkning af Søjlen for Året

Den fjerde kolonne (år) indeholder information om “Dine forfædre” og din barndom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Det er her du finder dit kinesiske dyretegn. Altså hvilket af de 12 jordiske grene, du er tilknyttet igennem dit fødselsår.

Kolonnen er “Penge”. Penge skabes ud fra at du gør et eller andet i livet som giver dig penge. Men det er en byttehandel for du skal give noget af dig selv for at få disse penge. Derfor er ræsonnementet at “penge” skader din krop, at penge er skadeligt for dig. Undertiden rummer kolonnen “penge” information om den af dine forældre, som bragte pengene hjem til familien.

 

TRIN 3
Find den månedlige pæl

Hver af årets 12 måneder er fast tilknyttet yin/yang samt en af de 12 jordiske grene. Sekvensen er: Md. 1: Yin-Okse, md. 2: Yang-Tiger, md. 3: Yin-Hare, md. 4: Yang-Drage, md. 5: Yin-Slange, md. 6: Yang-Hest, md. 7: Yin-Får, md. 8: Yang-Abe, md. 9: Yin-Hane, md. 10: Yang-Hund, md. 11: Yin-Gris, md. 12: Yang-Rotte. Husk her at det er den kinesiske kalender, der arbejdes ud fra, hvorfor månedernes tal ikke nødvendigvis svarer til vores kalender. Altså er md. 1 ikke nødvendigvis svarende til den tidsperiode vi kalder januar. Denne søjle skifter ved det såkaldte Jie tidspunkt, der er angivet i den kinesiske kalender.

I den kinesiske kalender starter månederne ikke på samme tidspunkt som i den vestlige kalender. Og de er heller ikke fast fra år til år da de kan variere med én dag. Månederne begynder på de såkaldte Solar Chi tidspunkter.

Forår (Træ) Sommer (Ild) Efterår (Metal) Vinter (Vand)

Feb. 4/5

Marts 5/6

April 4/5

Maj 5/6 Juni 5/6 Juli 7/8 Aug. 7/8

Sep. 7/8

Okt. 8/9 Nov. 7/8

Dec. 7/8

Jan. 5/6

31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34 0
Tiger Hare Drage Slange Hest Får Abe Hane Hund Gris Rotte Okse

5. De fire årstider

Yang Træ

Yin Træ

Yang Fire

Yin Fire

Yang Earth

Yin Jord

Yang Metal

Yin Metal

Yang Water

Yin Water

Branch: Tidspunkt:

Tiger

03.00 – 04.59

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Hare

05.00 – 06.59

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Drage

07.00 – 08.59

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Slange

09.00 – 10.59

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Hest

11.00 – 12.59

Yang Metal

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Får

13.00 – 14.59

Yin Metal

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Abe

15.00 – 16.59

Yang Water

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Hane

17.00 – 18.59

Yin Water

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Hest

19.00 – 20.59

Yang Wood

Yang Fire

Yang Earth

Yang Metal

Yang Water

Gris

21.00 – 22.59

Yin Wood

Yin Fire

Yin Earth

Yin Metal

Yin Water

Rotte

23.00 – 00.59

Yang Fire
(Yang Wood)

Yang Earth
(Yang Fire)

Yang Metal
(Yang Earth)

Yang Water
(Yang Metal)

Yang Wood
(Yang Water)

Okse

01.00 – 02.59

Yin Fire
(Yin Wood)

Yin Earth
(Yin Fire)

Yin Metal
(Yin Earth)

Yin Water
(Yin Metal)

Yin Wood
(Yin Water)

6.  Den årlige stamme / Den daglige stamme

Først finder du den månedlige gren.

Eksempel:
3 og 18. oktober

Den 3 oktober, ligger før den 8/9 oktober hvorfor du skal kigge under september.
Den 18. oktober ligger efter den 8/9 oktober så kig under oktober.

Dernæst skal du finde stammen for måneden.

Eksempel:
Find den 
månedlig stamme for Rottens måned, 1965.
 • Find år 1965 i tabel 4. Svaret er 42.
 • Find 42 i tabel 1 = årlig søjle = Træ-slange-Yin.
 • Find i tabel 6 Rotten i den yderste venstre kolonne. Find dernæst et år med en stamme af Træ-Yin, øverst i tabellen. Forbindelsespunktet mellem disse to er i Yang-Jord, der således er stammen for Rottens måned i år 1965.
Fortolkning af Søjlen for måned

Den tredje Pæl (måned) indeholder information om “Dine forældre” og din ungdom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området. Kolonnen er “Mor”, hvilket inkluderer din mor, din babysitter, mentor og andre der støtter og beskytter dig. “Mor” er vores bedste ven. Altså er det element som står i denne kolonne godt for os.

 

TRIN 4
Find time pælen

Timesøjlen fås ved at døgnet er opdelt efter de 12 kinesiske dyretegn. Rottens timer: 23:00-00.59, Oksens timer: 01:00-02:59, Tigerens timer: 03:00-04.59, Harens timer er: 05:00-06.59, Dragens timer er: 07:00-08:59, Slangens timer er: 09:00-10:59, Hestens timer er: 11:00-12.59, Gedens timer er: 13:00-14:59, Abens timer er: 15:00-16:59, Hanens timer er: 17:00-18.59, Hundens timer er: 19:00-20:59, Grisens timer er 21:00-22.59.

Time-grenen som vi finder først er nem. Du kigger blot på hvilket tidspunkt på døgnet, der er tale om og finder så det dyretegn, der er tilknyttet hertil.

Time-stammen. Du har nu fundet grenen og skal finde stammen for timen. Eksempelvis hvad er stammen for en Okse-time på en dag med en stamme af Yin-ild? Svaret får du ved at kigge i tabel F. Følg rækken ud fra Oksen indtil du kommer til en dag med en stamme af Yin-Ild. Du finder her Yin-Metal, hvilket altså betyder at oksens timer på en dag med en stamme af Yin-Ild har en stamme af Yin-Metal. Hvis der er tale om Oksen eller Rotten skal du benytte angivelserne i parents.

Fortolkning af Søjlen for timen

Den første Pæl (time) indeholder information om “Børn” og din alderdom. Indeholder også information om dette område er Yin eller Yang, samt hvilket dyretegn og hvilket element, der er tilknyttet området.

Kolonnen er “Børn”, hvilket indbefatter alt hvad der kommer fra dig. Så “Børn” fortæller om dine børn, dit udtryk i den ydre verden, hvilke fingeraftryk du afsætter på din vej igennem livet. Hvad du skaber på din vej via fysiske eller intellektuelt arbejde. Hvordan andre opfatter dig.

 

TRIN 5
Udregning af de 10-årlige skæbne-cyklusser

Det vi skal til at kigge på nu er hvorledes du finder de såkaldte 10 årlige skæben cyklusser. Også undertiden benævnt de 10 årlige heldige perioder. Først skal du finde ud af om den årlige pæl følger en Yang sekvens (fremad) eller en Yin sekvens (baglæns).

 • For mænd (yang), født i et år med en Yang årspæl = Yang sekvens (fremad).
 • For mænd (yang), født i et år med en Yin årspæl = Yin sekvens (baglæns).
 • For kvinder (yin), født i et år med en Yang årspæl = Yin sekvens (baglæns).
 • For kvinder (yin), født i et år med en Yin årspæl = Yang sekvens (fremad).

Altså medfører kombinationerne: Yin/Yin, Yang/Yang = Yang sekvens.
Og kombinationerne Yin/Yang, Yang/Yin = Yin sekvens.

Du skal nu til at finde benævnelserne på dine seks perioder (dine heldige Søjler).

Eksempelvis for en mand født i en måned af Yang-Metal-Abe i et år af Yin-Vand-Gris.

Da vedkommende er mand (Yang) og født i et år med en Yin årssøjle, har vi kombinationen Yang/Yin, hvorfor vi har en Yin sekvens, altså en baglæns sekvens. Da han er født i en måned, der er Metal-Abe kigger du i tabel A og finder den månedelig pæl for Metal-Abe = 57. Eftersom de heldige søjler følger en baglæns sekves er den første Jord-Får (56), den næste Jord-Hest (55), dernæst Ild-Slange (54). Eftersom Får er Yin, starter vi med Yin-Jord-Får, og da Hest er Yang får vi Yang-Jord-Hest etc.

De heldige perioder får således følgende betegnelser

1.
Periode

2.
Periode

3.
Periode

4.
Periode

5.
Periode

6.
Periode

Yin Jord

Yang Jord

Yin Ild

Yang Ild

Yin Træ

Yang Træ

Får

Hest

Slange

Drage

Hare

Tiger

Du skal nu finde ud af hvornår perioderne starter.

Hver af de heldige pæle repræsentere en 10 årig cyklus og for at finde hvilke år det nærmere drejer sig om skal vi kigge på vedkommendes fødselsdag. På samme måde som tidligere da vi undersøgte om skæbne cyklusserne fulgte en forlæns eller en baglæns sekvens skal vi nu undersøge om vi skal tælle tilbage eller frem fra vedkommendes fødselsdato. Det vi skal finde ud af er hvor mange dage, der er fra vedkommendes fødselsdag til enten starten af den næste kinesiske måned eller starten på den måned som vedkommende er født i.

1.
Periode

2.
Periode

3.
Periode

4.
Periode

5.
Periode

6.
Periode

År 7

År 17

År 27

År 37

År 47

År 57

Yang Jord

Yin Jord

Yang Metal

Yin Metal

Yang Vand

Yin Vand

Hest

Får

Abe

Hane

Hund

Gris

 

Eksempel:
Kvinde født klokken 15.30 den 16. maj 1963.

Eftersom der er tale om en kvinde (yin), der er født i et Yin år er der tale om en Yang sekvens (fremad). Ergo skal vi nu tælle dagene fremad fra hendes fødselsdag til begyndelsen på den næste måned. Hvis det havde været en Yin sekvens skulle vi tællle dagene tilbage til starten på den måned som vedkommende er født i. Dette kompliceres en lille smule af det forhold at de kinesiske måneder som tidligere nævnt ikke begynder på månedens første dag.

Kigger du på tabel 5 kan du se at kuni starter på enten den 5 eller den 6. Ergo skal vi tælle dagene fra hendes fødselsdag den 16. maj til starten på juni måned ifølge den kinesiske kalender. I dette tilfælde er der 20 eller 21 dage fra kvindens fødselsdag og til starten på den næste måned.

Hver dag antages at repræsentere 4 måneder. Og 3 dage repræsentere således samlet set et år (12 måneder). Dette betyder at de 21 dage vi har talt samlet set repræsentere 21×4=84 måneder, hvilket svarer til 7 år. Hvis vi var havnet på eksempelvis 6 år og 8 måneder ville vi også benytte år 7 som starttidspunkt. Der afrundes til det nærmeste år. Denne kvindes skæbnecyklusser starter altså ved år 7 og har perioder på 10 år.

 

TRIN 6
De hemmelige himmelske stammer

Du skal nu lære den sidste del af hvorledes de fire pæle opstilles. Du skal lære omkring de såkaldte hemmelige himmelske stammer.

Disse er egentligt blot de hemmelige elementer som hver af de 12 dyretegn (grene) menes at være forbundet med. Almindeligvis antages at de 12 dyretegn er tilknytett et af de fem elementer. Denne tilknytning ser du i kolonnnenrækken de jordiske grene i tabellen nedenfor – her ses at den almindelige forbindelse mellem dyretegnen og elementerne er at Tiger er tilknyttet Træ, Hare er tilknyttet Træ, Drage er tilknyttet Jord etc.

Nu udvides alstå denne forbindelse mellem de 12 dyretegn og deres tilknyttetde elementer til ikke alene at udgøre denne forbindelse men tillige også nogle såkaldte hemmelige eller skjulte forbindelser. Når disse medtages i fortolkningen får vi et meget større og nuanceret billede af hvem du er som menneske og hvilke muligheder du har i livet, dine relationer etc.

Forår Sommer Efterår Vinter Jord sæson
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yang topper
Yin fødes
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Fuld styrke
Træ fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yin topper
Yang fødes
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Årets måneder

Feb.
4/5

Marts
5/6

April
4/5

Maj
5/6
Juni
5/6
Juli
7/8
Aug.
7/8

Sep.
7/8

Okt.
8/9
Nov.
7/8

Dec.
7/8

Jan.
5/6

31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34 0
Forårs
sæson
Forårs
sæson
Forårs/Jord
sæson
Sommer
sæson
Sommer
sæson
Sommer/Jord sæson Efterårs
sæson
Efterårs
sæson
Efterår/Jord
sæson
Vinter
Sæson
Vinter
Sæson
Vinter/Jord
Sæson
Earthly Branches
Tiger
(Træ)
Rabbit
(Træ)
Dragon
(Jord – Yang)
Snake
(Ild)
Horse
(Ild)
Sheep
(Jord – Yin)
Monkey
(Metal)
Rooster
(Metal)
Dog
(Jord – Yang)
Pig
(Vand)
Rat
(Vand)
Ox
(Jord – Yin)
Hidden Heavenly Stems
Yang Wood
Yang Fire
Yang Earth
Yin (Yang)
Wood
Yang-Jord
Yin-Træ
Yin-Vand
Yang Fire
Yang Metal
Yang Earth
Yin (Yang) Fire
/ Yin Earth
Yin-Jord
Yin-Ild
Yin-Træ
Yang Metal
Yang Water
Yang Earth
(Yin-Jord)
Yin (Yang) Metal Yang-Jord
Yin-Metal
Yin-Ild
Yang Water Yang Wood
(Yang-Jord)
Yin (Yang) Water Yin-Jord
Yin-Vand
Yin-Metal

8

Den kolonnerække, som er relevant for nærværende er den nederste.

Læg mærke til at hver sæson er opdelt i tre måneder: den første måned i sæsonen, den mellemste måned i sæsonen og den sidste måned i sæsonen. Læg dernæst mærke til at hver af de fire sæsoner har en Branch tilknyttet Jord-elementet og to Branchs tilknyttet sæsonens element. Eksempelvis ses at forår som er associeret med elementet Træ er repræsenteret ved Tiger (Træ), Hare (Træ) og Drage (Jord). Hver af de fire sæsoners Branch, som er tilknyttet Jord elementet siges at indholde elementet fra den forrige sæson.

Således siges at Får (sommer) indeholder elementet Træ (forår). Hund (efterår) indeholder Ild (sommer) etc.

Tabellen viser således de tre hemmelige himmelske stammer som de fire sæsoners branch – hver sæsons sidste måned– menes at indeholde.

 • Den første er Jord, som ved Drage og Hund naturligvis er Yang-Jord eftersom disse dyr er knyttet til Yang. Og ved Får og Okse er Jord knyttet til Yin eftersom disse dyr er knyttet til Yin.
 • Den næste hemmelige himmelske stammer kommer af Branchens tilknytning til sæsonens element. Eksempelvis ser vi at drage er knyttet til forårets element Træ og derfor som næste hemmelige stamme har Yin-Træ.
 • Og endelig kan du se at den tredie og sidste hemmelige stamme for hver af de fire sæsoners branch kommer af branchens tilknytning til forrige sæsons element. Eksempelvis ser vi at dragen (forår) er knyttet til den forrige sæsons element (vinter; Vand).

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons midterste måned – Hare, Hest, Hane, Rotte – er der kun tilknyttet en hemmelig himmelsk stamme, nemlig den som normalt antages at være tilknyttet grenen. Hare; Træ, Hest; Ild, Hane; Metal, Rotte; Vand, Rotte; Vand. Dog ses undertiden at der ikke kun medtages Yin udgaverne af de himmelske stammer, men tillige Yang udgaverne. Og ved Hesten medtages normalt også den hemmelige himmelske stamme Yin-Jord.

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons første måned – Tiger, Slange, Abe, Gris – er der tilknyttet tre hemmelige himmelske stammer.

 • Den første er Yang udgave af det element dyret normalt forbindes med. Tiger; Træ, Slange; Ild, Abe; Metal, Gris; Vand.
 • Den næste hemmelige himmelske stamme kommer af grenens tilknytning til den efterfølgende sæsons element. Igen er der tale om Yang udgaver. Eksempelvis ser vi at Tiger (forår) er knyttet til den efterfølgende sæsons element (sommer; Ild).
 • Og endelig er den tredje hemmelige himmelske stamme for alle Yang-Jord. Undertiden ser man dog at denne hemmelige stamme ikke medtages ved Grisen, hvorfor den er anført i parents. Og endelig ser man undertiden at der ved Aben medtages den hemmelige himmelske stamme Yin-Jord. Der er dog ikke udpræget konsensus om dette hvorfor den er anbragt i parents.

Og hvad skal vi så bruge dette til?

Jo vi skal såmænd udvide vores oprindelige diagram således at dette også viser de hemmelige himmelske stammer. Før vi dog kan begynde den egentlige tolkning skal vi se på styrken af de elementer vi har tilføjet. Dette er til gengæld også det sidste du skal omkring før du behersker kunsten at opstille Ba Zi diagrammet – skæbnens fire søjler.

Time

Dag

Måned

År

Yang Metal
Yin Vand
Yang Ild
Yin Jord
Abe
Hane
Tiger
Gris

Hidden Stems
Yang Metal
Yang Water
Yang Earth

Hidden Stems
Yin Metal

Hidden Stems
Yang Wood
Yang Fire
Yang Earth

Hidden Stems
Yang Water
Yang Wood

Tabel H : Født den 20. februar 1965

Trin 7
Styrken af de hemmelige steams

Den første trin er at indetificere hvilken type person, der er tale om. Dette fremgår af dags søjlen og i ovenstående eksempel er der således tale om en Yin-Vand person.

Dernæst skal vi se på hvilken styrke dette element har.

Dette finder vi ved at kigge på hvilken sæson personen er født i.

I kinesisk astrologi arbejders der med fem sæsoner, hvor den femte er Jord-sæsonen. Dette kan man arbejde med på to måder. Metoden: “Den lange sommer”. Her anses den seneste del af juli måed for at være Jord-sæsonen.

Eller metoden: De fire sæsoner. Metoden kaldes de fire sæsoner fordi de optræder fire gange i løbet af året; Forår-Jord, Sommer-Jord, Efterår-Jord og Vinter-Jord. Hvilket relatere til månederne Drage, Får, Hund og Okse. I denne metode fordeler man de fem sæsoner over året ved at indsætte Jord-Sæsonen som de sidste 18 dage af hver sæson. De sidste 18 dage af Forår, de sidste 18 dage af Sommer, de sidste 18 dage af Efterår og de sidste 18 dage af Vinter. Dette resultere i en ligelig fordeling mellem de fem sæsoner, hvor Jord-sæsonen så optræder som en buffer imellem de andre sæsoner.

Tag eventuelt et tilbageblik på tabel G, hvor du kan se denne opdeling. Her kan du også se hvilken styrke de enkelte elementer har i de forskellige perioder.

Hvis du derefter vender tilbage til Ba Zi for personen født den 20 februar kan du se at dette er Tigernes måned så alt Træ i personens Ba Zi anses for at være stærkt. Du kan også se at som en Yin-Vand person er han født på et tidspunkt hvor elementet Vand er aftagende eller i hvileposition. Elementet Vand er således hverken svagt eller stærkt.

 

astro-kin-bazi-05-1

 

Dine heldige perioder

Der er således to måder hvorpå man kan finde sine heldige perioder i livet. Dette stammer fra at kinesisk astrologi i sin oprindelse baserede sig på at der er fem hovedplaneter i vores solsystem – Merkur, Venus, Jupiter, Saturn og Mars. Senere blev også Solen og Månen tilføjet, hvilket gav fundamentet for det som i dag er kendt som de 28 fuldmåner. Altså et system der er baseret på Månekalenderen. Denne form for kinesisk astrologi viste sig at give et meget præcist horoskop for samfundet som helhed, men var ikke så god i træfsikkerheden når det drejede sig om personlige fortolkninger.

Derfor opstod to nye kinesisk astrologi systemer. Den ene baseret på Solkalenderen blev kaldt Ba Zi eller De Fire Skæbnesøjler, de fire pæle. Den anden baseret på Månekalenderen blev kaldt Zi Wei Dou Shu eller den Lilla Kejser. Begge systemer fortæller på hver deres måde om et menneskes højdepunkter i livet. Zi Wei Dou Shu opbygger og studere et kinesisk fødselshoroskop mens de Fire Skæbnesøjler primært beskæftiger sig med Yin/Yang polariteter og hvorledes elementerne fordeler sig på en persons fødselsår, – dag, -time og -minut.

Metoden de fire pæle

Ifølge kinesisk astrologi har ethvert menneske en livscyklus hvori, der findes heldige og uheldige tidspunkter. Disse tidspunkter finder man ved at kigge på de to såkaldte skæbnecyklusser – den 10 årlige cyklus og den årlige cyklus.

Den 10 årige skæbnecyklus indeholder information om hvilke perioder i dit liv, hvori din score af dit heldige element er 30 eller mere. Dette skulle påvirke dit liv således at disse tidspunkter skulle være særlige gunstige for dig. Du skulle i disse år have fremgang og lykkelige begivenheder eller højdepunkter skulle indtræffe.

Dit liv kan således ifølge kinesisk astrologi deles op i perioder af 10 år. Hvis du finder dit heldige element har en score på 30 eller mere vil det gå dig godt i denne 10 årige periode. Den 10 årige cyklus hvori dit heldige element scorer højest er den bedste 10 årige periode i dit liv.

Man siger endvidere at de elementer som har for megen vægt er dine uheldige elementer og hvor de optræder vil disse kolonner giver dig vanskeligheder. Heldig betyder i kinesisk astrologi at begivenheder som eksempelvis følgende indtræffer; bryllup, forlovelse, nyt job, forfremmelse, store indtjeninger, ny bolig, etc. Omvendt betyder uheldig i kinesisk astrologi at begivenheder som eksempelvis følgende indtræffer; skilsmisse, separation, trafikbøder, personlig sygdom eller i nærmeste omgangskreds, tab af penge etc.

Foruden disse 10 årlige cykluser findes der som nævnt også årlige cykluser. Igen gælder det at hvis dit heldige element har en score på 30 eller mere i et år, så er dette år sandsynligvis fuld af fremgang og højdepunkter for dig. Man siger at 40 % af dit held bestemmes af året, 20 % bestemmes af den 10 årlige cyklus og de resterende 20 % af andre faktorer. Nu skal vi se på hvorledes kinesisk astrologi mener et liv er skruet sammen. Hvis dit heldige element er Vand skal du kigge efter de steder hvor dette element optræder med score 30 eller mere.

Tolkningen er at når der er et år hvor dit heldige element har 30 eller højere score er dette et godt år. Hvis et år indeholder dit uheldige elemnet er det måske et uheldigt år. Alt i kolonnen med dit heldige element vil bringe dig held og alt i kolonnen med dit uheldige element vil give dig problemer.

10 årige Cyklus

7 – 17 år 0 30 3 9 18
17 – 27 år 16 7 30 0 7
27 – 37 år 30 0 30 0 0
37 – 47 år 9 0 0 33 18
47 – 57 år 0 20 10 30 0
57 – 67 år 0 30 0 0 30
67 – 77 år 3 9 0 0 48
Den årlige Cyklus
1997 Rød (Feminin Ild) Okse 3 9 0 30 18
1998 Brun (Maskulin Jord) Tiger 0 0 16 7 37
1999 Brun (Feminin Jord) Hare 0 0 30 0 30
2000 Hvid (Maskulin Metal) Drage 30 3 9 0 18
2001 Hvid (Feminin Metal) Slange 37 0 0 16 7
2002 Sort (Maskulin Vand) Hest 0 30 0 20 10
2003 Sort (Feminin Vand) Får 0 30 3 9 18
2004 Grøn (Maskulin Træ) Abe 16 7 30 0 7
2005 Grøn (Feminin Træ) Hane 30 0 30 0 0
2006 Rød (Maskulin Ild) Hund 30 0 30 36 0
2007 Rød (Feminin Ild) Gris 30 38 30 0 0
2008 Brun (Maskulin Jord) Rotte 30 0 30 0 0
2009 Brun (Feminin Jord) Okse 30 0 30 33 0
2010 Hvid (Maskulin Metal) Tiger 30 0 30 0 0

Abe, Rotte og Drage danner en magtfuld kraft af Vand

Ged, Har og Gris danner en magtfuld kraft af Træ
Tiger, Hest og Hund danner en magtfuld kraft af Ild

Okse, Hane og Slange danner en magtfuld kraft af Metal

 

Power Trio

En nuancering af tolkningen der undertiden benyttes er at se på hvornår de såkaldte heldige og uheldige “Power Trio” fremkommer. Når bestemte steams og branches mødes danner de sammen en magtfuld konstallation. Hvis du finder dit heldige element og dets relaterede powerful trio i dit fødselshoroskop, den 10 årige cyklus eller den årlige cyklus, er det meget sikkert at det pågældende tidspunkt vil være meget gunstigt for dig. Omvendt så hvis du finder dit uheldige element og dets tilknyttet powertrio i nogle af disse diagrammer, er der ballade og modgang for dig på disse tidspunkter.

Når dine uheldige elementer er styrket – eksempelvis ved at deres Powerful Trio optræder – ja så er der ballade i farvandet for dig. Husk at denne regel omkring styrkelse/svækkelse af dine elementer gælder generelt og således ikke kun for dit heldige element. Måske erindre du fra kapitlet om de fem elementer at du har et venne-element, et kærligheds-element etc. og når de er styrket vil det gå godt for dig på disse tidspunkter på det pågældende område. Det siger således sig selv at dine værste år er hvor Powerful Trio af dit ulykkes-element optræder.

 

astro-kin-bazi-07

Tolkning og analyse
af BaZi diagrammet

 

Analyse af Ba Zi diagrammet

Det man gør først er normalt det som du netop har gjort nemlig at se på styrken af personens element i Dag søjlen. Dernæst skaber man sig et overblik over alle de elementer som vedkommende har i sit diagram. I vores tilfælde kan vi se at her optræder alle de fem elementer. Og der er forskel i antallet. Fordelingen er:

1 major
1 minor
1 Major
1 Minor)
1 Major
2 Minor
3 major 1 Major
1 Minor

I alt har vedkommende 12 steams i sit Ba Zi, inklusiv de hemmelige men eksklusiv dagens steam. Af disse er 7 Major Stems og 5 er Minor Stems. Husk at vi her kigger på de enkelte steams ud fra et sæson synspunkt. Personen har 3 Metal steams og 3 Earth Stems, men de 3 Metal Stems er alle major stems, mens 2 af Earth Stems er minor.

I foråret er Metal stærkere end Jord så derfor er vedkommendes Metal naturligvis stærkere end hans Jord. Og ved at benytte de basale principper om hvorledes de fem elementer påvirker hinanden ved vi at Metal støtter Vand, mens Jord kontrollere Vand. Eftersom denne mand er en Vand person er det derfor godt at hans Metal er stærkere end hans Jord.

I foråret har Træ sin højeste styrke og eftersom Træ dræner Vand er det godt at han har 2 Vand-elementer, og det er godt at en af disse er Major. Personens Træ er stærkere end hans Vand, men dette afbalanceres ved at Metal støtter Vand og hjælper med at kontrollere Træ. For denne person ville elemnterne Vand og Metal være favorable.

Eftersom det personlige element Vand ikke er særlig stærkt er det ugunstigt for vedkommende med Jord elementet eftersom det dæmmer op for Vand. I den kontrollerende cyklus af de fem elementer ser vi at Ild angriber Metal, hvilket jo ikke er så godt da vi netop har fundet at Metal er godt for vedkommende. Ergo bør personen undgå Ild elementet. Endvidere producere Ild også elemntet Jord, som jo heller ikke er særlig godt for vedkommende, så Ild elementet bør undgås.

Elementet Træ er et dobbetegget svær for denne person, for ganske vist dræner det jo Vand, men det hjælper med at kontroller Jord, så når personen er inde i en favorabel livscyklus kunne Trl elementet være godt da det som lige nævnt kontrollere Jord og derigennem hjælper hans personlige elemet Vand.

Men nu handler det jo ikke om at nogle elementer skal fremmes på bekostning af andre. basalt set handler det om at der skal skabes balance imellem de fem elementer. Det hjælper jo ikke spor at man har en meget vindende personlighed – et meget stærkt personligt element – hvis dette vindende væsen ikke kan finde rammer at udtrykke sig i eller kan finde støtte og support fra nogle kanter.

 

Analyse af de heldige perioder

Det er basalt set de samme overvejelser vi skal benytte når vi skal analysere de enkelte 10-årige perioder i et menneskes liv. Vi kigger her på personen som er mand og født i et Yin-Jord-Gris år og har en månedlig Yin Søjle hvorfor hans skæbnecyklusser bevæger sig i en Yin sekvens (baglæns) startende fra hans månedlig søjle.

I ovenstående diagram kan vi se at Søjlen Yang-Vand-Hund startede i år 1994 og fortsætter indtil år 2003, hvilket repræsentere en af personens 10 årige livscyklusser. Denne Søjle er i sig selv ikke i balance eftersom Jord kontrollere Vand og den jordiske gren, der normalt er tilknyttet Hunden er Yang-Jord. Ergo har vi en situation hvor grenen kontrollere stammen og stammen (Vand) er tilmed et positivt element for personen så det er ikke godt.

I de første 5 år af denne skæbnecyklus er Stemen (Vand) rimelig stærk, hvorfor dette vil være en gunstig tid for ham, men derefter vil det blive lidt vanskeligt. Hvis du kigge på de hemmelige steams som Hund er tilknyttet vil du se at der ikke blandt disse er noget Vand.

Af denne årsag opfattes Hunden som “Tør-Jord”, der som du sikkert har regnet ud er i stand til at absorbere mere Vand end “Våd-Jord”. Hunden er tilknyttet den hemmelige Steam Ild, hvorfor den er ekstra “tør”. Den indeholder dog også lidt Metal, hvilket vi var omkring ovenfor er godt for denne person (Metal støtter Vand), hvorfor der kan opstå gunstige situationer i løbet af denne 10 års cyklus.

I den næste skæbecyklus der indtræffer i denne persons liv, startede i år 2004 er der tale om en ren Metal søjle, hvilket varsler rigtig gunstige vilkår for denne person. Ud fra et kinesisk astrologi syspunkt råder man således mennesker til at i deres uheldige eller ugunstige cyklusser at være ekstra påpasselige, ikke spilde for meget af deres energi på risikofyldte projekter og i det hele taget passe godt på dem selv. Dette primært ved at sørger for at balancere de fem elementer. Manden i vores eksempel burde således i hans livscyklus 4 styrke sit personlige element så mget som overhovedet muligt og introducere så meget som muligt af Metal og Vand elementerne i sit liv.

Og så bevæger vi os typisk over i feng shui hvor der netop arbejdes med hvorledes de fem elementer kan styrkes ved den retning vi sover med hovedet i, farver og former i vores hjem etc. Man kan sige at kinesisk astrologi – i det hele taget, ikke kun Ba Zi – fortæller om hvorledes det står til med vores fem elementer, mens feng shui så giver svar på hvorledes du kan arbejde med at styrke/mindske elementerne efter hvad der nu lige er passende for dig i den enkelte situation.

Den måde du skal benytte din viden om dine heldige/uheldige perioder i livet er ved at planlægge de betydningsfulde ting i dine heldige perioder og i de uheldige perioder udvise ekstra forsigtighed. Om perioden; den 10 årlige cyklus, året, dagen – er velegnet til eller ugunstig til forskellige forhold tages meget seriøst af kineserne. Der bliver ikke underskrevet noget som helst, hvis det er en dårlig dag at afslutte en handel på. Og det er ligegyldigt om der er tidsfrister på, om det hele så skal udskydes en uge eller lignende.

Det som kinesisk astrologi fortæller dig med dine heldige perioder er at du i disse perioder har potentielt mere mulighed for fremgang og lykke, men du skal selv aktivt opsøge mulighederne. Det er ikke således at du i dine heldige perioder kan sætte dig tilbage og forvente at verden falder ned i dit skød. Ligeledes med de uheldige perioder. I disse er det ikke skrevet i stjernerne at du vil blive kørt ned, blive skilt, miste din formue eller andet. Det som kinesisk astrologi fortæller er at du i disse mindre heldige perioder bør udvise ekstra påpasselighed. Så skal det altsammen nok gå fint alligevel.

Man kan sige at denne del af skolen De fire Pæle ligger i direkte forlængelse af skolen den kinesisk almanak, idet du her får at vide dine gunstige år, dine gunstige 10-årige og 20-årige perioder i livet, mens du i almanakken som bekendt får besked om den enkelte dag er gunstig eller ugunstig. Det hele addere således op til et større puslespil, hvor du eksempelvis kan have en god dag i en generelt dårlig uge, men måneden som helhed er ugunstig, hvilket året også er, mens din 10 årige cyklus er gunstig. Og hvis vi dykkede længere ned er der sågar også påvirkning fra de enkelte timer i løbet af en dag, således at formiddagen kan være helt fin, men eftermiddagen er helt hen i skoven.

Det er ganske naturligt at man i sådanne situationer kan blive en lille smule forvirret omkring hvad kinesisk astrologi egentlig fortæller. Men det er nu ikke så svært. Du skal blot huske på at de nære ting har størst indflydelse. Ergo er påvirkningen fra dagen større end påvirkningen fra måneden, der igen er større end påvirkningen fra året etc. Det er da også derfor at skolen de fire pæle hovedsagelig bliver brugt til at spå om de lidt større linier i et menneskes liv, mens almanakken bliver benyttet som dagligt opslagsværk omkring hvorledes den enkelte dag vil arte sig.

 

astro-kin-bazi-03

 

Analyse af Dit heldige element

BaZi kan være er en smule vanskelig at gå til, da den er ret så omfattende udregninger. Og endvidere kan der laves rigtig mange forskellige fortolkninger ud fra dit BaZi diagram. Man ser derfor ofte at der lægges vægt på det, som kan siges at være skolens essens, nemlig teorien om det heldige element. Tager man dette udgangspunkt er det den nederste del af Ba Zi diagrammet, som er interessant, da det er her du får at vide din vægtfordeling af de fem elementer.

Dit heldige element er elementet som har den laveste score i den nederste linje i dit BaZi diagram. Ifølge kinesisk astrologi vil du få større harmoni og balance i dit liv når vægten af dette element forøges. Dette skyldes antagelsen om at når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så dit heldige element er det element, der bedst bringer dine elementer i balance.

Eller retter sagt, det er den almene mening. men der findes divergerende meninger. Der er således forskellige teorier om hvordan man finder det heldige element i Ba Zi diagrammet.

Den laveste score

Det element som har den laveste score i dit Ba Zi diagram er det heldige element. Dette er fremgangsmåden NetSpirit benytter. De øvrige fremgangsmåder virker ved granskning af den bagvedliggende logik en smule kryptiske, men det er helt op til dig hvilken fremgangsmåde du vælger.

Koldt & varmt

Hvis scoren fra Metal og Vand er meget større end scoren fra de andre elementer, så er kombinationen af de fem elementer for kold og det heldige element er Ild. Hvis scoren fra Ild og Jord er meget større end scoren fra de andre elementer så er kombinationen af de fem elementer for varm og det heldige element er Vand.

Penge-Job/Dig-Mor

Hvis scoren fra “Penge” og “Job” er meget større end scoren fra “Dig” og “Mor” så er dine heldige elementer “Dig” og “Mor”. Hvis scoren fra Penge” og “Job” er meget mindre end scoren fra “Dig” og “Mor” så er dine heldige elementer “Penge” og “Job”.

Flaskehals

Hvis scoren fra “Job” er meget større end scoren fra “Dig”, så er “Mor” det heldige element. Hvis scoren fra “Dig” er meget større end scoren fra “Penge” så er “Børn” det heldige element.

Hvilken teori du end vælger at læne dig op ad, er essensen den samme. Grundideen i Ba Zi er at de fem elementer skal balancere indbyrdes overfor hinanden – og skønt man tager udgangspunkt i dit heldige element for disse tolkninger – så ændre dette ikke på grundideen om at du skal skabe harmoni i din krop, dine omgivelser, dit sind, etc. Hvilket du ud fra Ba Zi astrologi gør ved at få de fem elementer til at balancere.

Afhængig af hvilket element, der er dit heldige element, er der forskellige måder hvorpå du kan styrke det og hermed bringe dine fem elementer i harmoni og balance med hinanden således at du får held og fremgang. Og da dit heldige element – som altså udregnes igennem dit Ba Zi diagram har en “skæv” vægtfordeling i forhold til de øvrige elementer, er det dette element som man først og fremmest har fokus på.

Dit heldige element er det, der bedst bringer de fem elementer i balance. Dit heldige element er det element, som bedste vil skabe balance og harmoni. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Så dit heldige element er det element, der bedst bringer dine elementer i balance. De fem elementer vil få større harmoni og balance når vægten af dette element forøges.

Du skal derfor nu sætte dig lidt ind i hvad der karakterisere de fem elementer. Og især bør du selvfølgelig have fokus på hvad du kan gøre for at styrke det element som er dit heldige element.

For fuldstændighedens skyld er nedenfor nævnt nogle andre typer af elementer man ofte benytter ved analyse af et BaZi diagram.  Det vigtigste er dit heldige element, og når du begynder at forstå hvorledes de fem elementer interaktere med hinanden i tre cyklus – støttende, drænende, ødelæggende – ja, så dæmre det helt automatisk hvorfor man fx har et støttende heldig element (fordi det støtter dit heldige element i cyklussen hvor elementerne støtter hinanden). Eller et uheldige element (fordi det ødelægger dit heldige element i cyklussen hvor elementerne ødelægger hinanden).

Undertiden benytter man sig ikke alene af et heldigt element, men operere tillige med:

Dit støttende heldig element – Element som støtter dit heldige element
Dit uheldige element – Element som ødelægger dit heldige element.
Dit statuselement – Element som ødelægger dit fødselselement. Kvinders kærlighedselement.
Dit Rigdomselement – Element som dit fødselselement ødelægger. Mænds kærlighedselement.

Dit intelligens/talent element – Element som dit fødselselement støtter.

Den produktive cyklus
Elementer skaber hinanden

Træ producerer ild, ved at give næring til flammerne

Ild producerer jord, ved at tilføre næring i form af aske

Jord producere metal, idet malmen graves ud af jorden

Metal kan kondenseres til vand, eller smeltes til flydende form

Vand producere Træ, ved at give næring til jorden

Den drænende cyklus
Elementer dræner hinanden

Træ dræner Vand, da træet suger vandet

Ilden dræner Træet, da Ilden brænder Træet

Jorden dræner Ilden, fx når Ild slukkes, hvis man kaster Jord på

Den destruktive cyklus
Elementer ødelægger hinanden

Træ ødelægger jord, idet det suger næring op ad jorden

Ild ødelægger metal, ved at smelte det

Vand ødelægger ild

Metal ødelægger træ, da øksen fælder træet

Jord overvinder vand, Ved at dæmme op for det

 

Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui
Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai

 

Elementernes samspil

For at forstå hvorfor man arbejder med disse forskellige typer af elementer skal du kende til ideerne om hvorledes de fem elementer gensidigt påvirker hinanden ved enten at støtte, at dræne eller ved at ødelægge hinanden.

Forståelsen for disse samspil opnås først og fremmest ved at tænke på elementerne som energier, hvilket egentlig også er deres korrekte navn.  ”De fem elementer” burde mere korrekt benævnes ”De fem bevægende energier” eftersom det kinesiske ord er Wu Hsing, hvor ordet ”Wu” betyder energier og ”Hsing” betyder bevægelse. De fem elementer bør således anskues mere som bevægende energier, end som fysiske elementer. De fem energier er  et værktøj til forståelse af hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance og harmoni (Yin-Yang).

Dernæst skal du være opmærksom på at  man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form, farve, etc. Fx anses det i indretningsfilosofien Feng Shui, som et problem hvis køkkenet (Ild elementet) er placeret i midten af hjemmet (Jord elementet). Der vil opstå disharmoni, fordi denne konstellation vil skabe for meget varme. En løsning kunne naturligvis være at flytte køkkenet til et andet rum, men der kan også vælges en løsning baseret på de fem elementer.

Da Træ nærer Ild, og vand kontrollere Ild, kunne vi således prøve at reducere Træ-energien ved at undgå træ på køkkenbordet og øge Vand-energien ved at sætte glaslåger i køkkenskabene. Man kan altså erstatte elementerne med materialer, form, farve etc. Man kan faktisk ligefrem subsidiere de enkelte elementer med noget rent psykisk. Tænk fx på ildens flammer, der både kan være gule, røde og blå. Hvis en person associerer ild med en af disse farver kan den pågældende farve erstatte Ild elementet.

De fem elementer er således meget mere end rent fysiske ting – de er også smag, farve, sindstilstand etc. Kender man til hvorledes de fem elementer gensidigt påvirker hinanden enten støttende, drænende eller destruktivt, samt har kendskab til hvad, der forbindes med hvert af de fem elementer, kan man komme meget langt, i sine tolkninger om hvad der er godt for det enkelte menneske. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance.

Derfor arbejder kinesisk astrologi i stor grad med at afbalancerer de fem elementer overfor hinanden. Når først man har forstået relationerne mellem de fem elementer er kinesisk astrologi ret ligetil. Alt i verden er klassificeret efter de fem elementer. Og da disse indgår i samspil med hinanden, der enten er støttende, drænende eller destruktivt – kan man ud fra at kende til de fem elementer, analyserer hvad der vil virke fremmende for ens egen lykke, velfærd – og på et mere overordnet niveau analyserer sig frem til hvordan der kan skabes balance i en større gruppe, en by, et samfund mv. Det helt fundamentale i kinesisk astrologi er at de fem elementer skal bringes i harmoni med hinanden..

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 

astro-kin-bazi-08