Kinesisk astrologi – Dine fire dyretegn

Du har mere end et enkelt kinesisk dyretegn. Rent faktisk har du hele fire stk. Dit primære dyretegn, som betyder mest, er det dyretegn du har fra dit fødselsår – men du har også et dyretegn for din fødselsmåned, din fødselsdag  og din fødselstime.  Mens du således er  Drage, fordi du er født i Dragens år, så er dit indre dyr måske Slangen, dit sande dyr Oksen og dit hemmelige dyr Geden!

Hvilke fire dyretegn du har udregnes ud fra et såkaldt  Ba Zi diagram. Ud fra dit fødselstidspunkt og -sted opstilles de fire søjler (år, måned, dag, time) og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Men bare rolig. Vi guider dig igennem hvordan du nemt finder dine fire dyretegn.

dyretegn-11-hund-kvadrat

Fødseltime

dyretegn-12-gris-kvadrat

Fødselsdag

dyretegn-10-hane-kvadrat

Fødselsmåned

dyretegn-09-abe-kvadrat

Fødselsår

Earthly Branches
Jordiske Grene (De tolv dyretegn)

Yin / Yang
Yin / Yang
Yin / Yang
Yin / Yang
Heavenly Stems  Himmelske Stammer (De fem elementer)
Hidden Stems  (Nedenfor)
     

 

Brug vores BaZI kalkulator

Benytter du vores BaZi kalkulator til automatisk udregning af dit BaZi diagram – også benævnt dit kinesiske årshoroskop – finder du dine fire dyretegn i anden linie i tabellen “Dine fire pæle”.

Dyretegnet for dit fødselsår er dit ydre jeg. Dyretegn i din fødselsmåned (Dit indre dyr) er dit indre jeg, sådan som du opfatter dig selv og sådan som du gerne vil være, opfattes. Hvad der motivere dig. Dit dyretegn for din fødselsdag (Dit sande dyr) repræsentere din basale personlighed. Dyretegn for din fødselstime (Dit hemmelige dyr) er din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men skjuler for omverden.

Nedenfor er forklaret hvorledes man kommer frem til resultatet og der er de tabeller som benyttes. Det står dig naturligvis ganske frit for at springe direkte til BaZi kalkulatoren og få opstillet dine fire dyretegn ganske automatisk. Nedenstående tabeller og forklaringer på hvorledes man kommer frem til resultatet vil dog være ganske nyttige at kende lidt til, hvis du gerne vil dykke et skridt dybere ned i kinesisk astrologi.

 

 

Dit dyretegn for året
Dyretegn tilknyttet dit fødselsår / Dit årsdyr
repræsentere dit ydre jeg

Dit dyretegn for dit fødselsår repræsentere dit ydre jeg. Dit dyretegn for året stammer fra at man navngiver de kinesiske år ved at kombinere de ti himmelske stammer med de tolv jordiske grene sekventielt i en 60 årig cyklus. Du finder dit dyretegn for året i tabel E nedenfor.

Dit dyretegn for måneden
dyretegn tilknyttet din fødselsmåned / Dit indre dyr
repræsentere dit indre jeg

Dit dyretegn for din fødselsmåned repræsentere dit indre jeg. Sådan som du opfatter dig selv og sådan som du gerne vil være, opfattes. Hvad der motivere dig. Vigtigt er at dit indre dyr bestemmer hvilke af de andre dyretegn du er kompatibel med, dit bedste partnermatch i kærlighed såvel som generelt. Da dit indre dyr bestemmer dit indre jeg og således også dit kærlighedsliv er det vigtigt at forstå hvordan dette dyretegn har det med de andre dyretegn.

Grenen – Dyretegnet for din fødselsmåned finder du i tabel A. I den kinesiske kalender er nytår ved det såkaldte Jie tidspunkt, og måneder begynder på de såkaldte Solar Chi tidspunkter. Kig derfor efter om din fødseldag ligger før eller efter den angivne skæringsdato for måneden. Hvis du er født tidligere end skæringsdatoen for måneden, er dit dyretegn det fra måneden før.

Hvad er stammen for
Rottens måned år 1965 ?
I tabel A find tallet for år 1965 = 42. I tabel B find Kom. nr. 42 = Træ-Yin-Slange. I tabel C find Rotten og følg rækken til du finder en stamme af Træ-Yin.
Svaret er Yang-Jord
Hvad er stammen for
Rottens måned år 1966 ?
I tabel A find tallet for år 1966 = 43 I tabel B find Kom. nr. 43 = Ild-Hest-Yang. I tabel C find Rotten. Følg rækken til du finder en stamme af Ild-Yang.
Svaret er Yang Jord
Hvad er stammen for
Gedens måned år 1967 ?
I tabel a find tallet for år 1967 = 44. I tabel B find Kom. nr. 44 = Ild-Får-Yin. I tabel F find Geden. Følg rækken til du finder en stamme af Ild-Yin.
Svaret er Ild-Yin

 

Dit dyretegn for dagen
dyretegn tilknyttet din fødselsdag / Dit sande dyr
repræsentere din basale personlighed

Dit dyretegn for din fødselsdag repræsentere din basale personlighed. Dit hemmelige dyr – Dit dyretegn for din fødselstime har ifølge kinesisk astrologi stor styrke da det er bestemt af det tætteste af dit fødselstidspunkt; din fødselstime. Dit dyrtegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse personlighedstræk kan være af såvel negativ som positiv karakter.

Den helt nemme og basale tilgang til at finde dit dyretegn for din fødselsdag er at kende hvilken ugedag du er født og derefter så bare se her: Mandag: Får. Tirsdag; Dragen. Onsdag; Hesten. Torsdag; Rotten og Grisen. Fredag; Hare, Slangen og Hunden. Lørdag; Oksen, Tigeren og Hanen. Søndag; Aben.

Når man i kinesisk astrologi skal finde Grenen og Stammen for den dag du er født benytter vi igen slægtskabet mellem de ti himmelske grene (Heavenly Stems, de fem elementer som yin & yang) & de tolv jordiske grene (Earthly Branches, de tolv dyretegn). Det er ganske nemt.

Hvad er gren og stamme
for 17. oktober 1965 ?

Find år 1965 i tabel B = 52. Find oktober i tabel C = 33. Træk 1 fra datoen: 17 – 1 = 16. Skudår? – nej  + 0 Addere tal fra trin 1-4 = 101. Træk 60 fra til du kommer til 60 eller derunder: 101 – 60 = 41. Se i tabel A hvad 41 repræsentere.
Svar: Træ-Drage-Yang
Hvad er gren og stamme
for 29. marts 1964 ?

Find år 1964 i tabel B = 46. Find marts i tabel C = 59. Træk 1 fra datoen: 29 – 1 = 28. Skudår? – ja og dato er efter 28. februar + 1. Addere tal fra trin 1-4 = 134. Træk 60 fra til du kommer til 60 eller derunder: 134 – 120 = 14. Se i tabel A hvad 14 repræsentere.
Svar: Ild-Okse-Yin
Hvad er gren og stamme
for 10. februar 1956 ?
Find år 1956 i table B = 4. Find marts i tabel C = 31. Træk 1 fra datoen: 10 – 1 = 9. Skudår?- ja – men dato før 29. februar + 0. Addere trin 1-4 = 44. Træk 60 fra til du kommer til et tal på 60 eller derunder. = 44.
Se i tabel A hvad 44 repræsentere.
Svar: Ild-Får-Yin

 

Dit dyretegn for timen
dyretegn tilknyttet din fødselstime / Dit hemmelige dyr
repræsentere din hemmelige personlighed

Dit dyretegn for din fødselstime har ifølge kinesisk astrologi stor styrke da det er bestemt af det tætteste af dit fødselstidspunkt; din fødselstime. Dit dyrtegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse personlighedstræk kan være af såvel negativ som positiv karakter.

GrenenFor at finde de to karakter der skal benyttes i time søjlen (Time pælen) benytter vi et tilsvarende slægtskab. Her finder vi først grenen og i stedet for at benytte den årlige stamme benytter vi den daglige stamme. Grenen findes ud fra din fødselstime i tabel C. Stammen  Ønsker du også at finde stammen for timen så kig i tabel F. Følg rækken ud fra – dit dyretegn tilknyttet din fødsestime – indtil du støder på stammen for din fødselsdag.

17. oktober 1965.
Du er født kl. 10 = Slange
Dagens dyretegn er Drage med tilknyttet stamme Yang-Træ.
 Find Slangen i tabel F. Følg rækken til du kommer til en stamme af Yang-Træ.
Svar Yin-Jord (Ji)
17.oktober 1965
Du er født kl. 12 = Hest
Dyretegn for dagen er Drage med tilknyttet stamme Yang-Træ.
 Find Hesten i tabel F. Følg rækken til du kommer til en stamme af Yang-Træ.
Svar Yang-Træ (Jia)
10. februar 1956.
Du er født kl. 12 = Hest
Dyretegn for dagen er Oksen med tilknyttet stamme Yin-ild.
 Find Hesten i tabel F. Følg rækken til du kommer til en stamme af Yin-Ild.
Svar Yang-Metal (Geng)

 

TABELLER

År 1900* – 37*
Kom. 10
År 1915 – 52
Kom. 29
År 1930 – 07*
Kom. 48
År 1945 – 22*
Kom. 07
År 1960* – 37
Kom. 25
År 1975 – 52*
Kom. 44
År 1990 – 07*
Kom. 03
År 1901 – 38*
Kom. 16
År 1916* – 53
Kom. 34
År 1931 – 08
Kom. 53
År 1946 – 23*
Kom. 12
År 1961 – 38*
Kom. 31
År 1976* – 53
Kom. 49
År 1991 – 08*
Kom. 08
År 1902 – 39
Kom. 21
År 1917 – 54*
Kom. 40
År 1932* – 09
Kom. 58
År 1947 – 24*
Kom. 17
År 1962 – 39*
Kom. 36
År 1977 – 54*
Kom. 55
År 1992 – 09*
Kom. 13
År 1903 – 40
Kom. 26
År 1918 – 55*
Kom. 45
År 1933 – 10*
Kom. 04
År 1948* – 25
Kom. 22
År 1963 – 40*
Kom. 41
År 1978 – 55*
Kom. 60
År 1993 – 10*
Kom. 19
År 1904* – 41
Kom. 31
År 1919 – 56
Kom. 50
År 1934 – 11*
Kom. 09
År 1949 – 26*
Kom. 28
År 1964* – 41
Kom. 46
År 1979 – 56*
Kom. 05
År 1994 – 11*
Kom. 24
År 1905 – 42*
Kom. 37
År 1920* – 57
Kom. 55
År 1935 – 12
Kom. 14
År 1950 – 27*
Kom. 33
År 1965 – 42*
Kom. 52
År 1980* – 57
Kom. 10
År 1995 – 12*
Kom. 29
År 1906 – 43
Kom. 42
År 1921 – 58*
Kom. 01
År 1936* – 13
Kom. 19
År 1951 – 28*
Kom. 38
År 1966 – 43*
Kom. 57
År 1981 – 58*
Kom. 16
År 1996* – 13*
Kom. 34
År 1907 – 44
Kom. 47
År 1922 – 59*
Kom. 06
År 1937 – 14*
Kom. 25
År 1952* – 29
Kom. 43
År 1967 – 44*
Kom. 02
År 1982 – 59*
Kom. 21
År 1997 – 14*
Kom. 40
År 1908*- 45
Kom. 52
År 1923 – 60
Kom. 11
År 1938 – 15*
Kom. 30
År 1953 – 30*
Kom. 49
År 1968* – 45
Kom. 07
År 1983 – 60*
Kom. 26
År 1998 – 15*
Kom. 45
År 1909 – 46*
Kom. 58
År 1924* – 01
Kom. 16
År 1939 – 16
Kom. 35
År 1954 – 31*
Kom. 54
År 1969 – 46*
Kom. 13
År 1984* – 01*
Kom. 31
År 1999 – 16*
Kom. 50
År 1910 – 47
Kom. 03
År 1925 – 02*
Kom. 22
År 1940* – 17
Kom. 40
År 1955 – 32*
Kom. 59
År 1970 – 47*
Kom. 18
År 1985 – 02*
Kom. 37
År 2000* – 17*
Kom. 55
År 1911 – 48
Kom. 08
År 1926 – 03*
Kom. 27
År 1941 – 18*
Kom. 46
År 1956* – 33
Kom. 04
År 1971 – 48*
Kom. 23
År 1986 – 03*
Kom. 42
År 2001 – 18*
Kom. 01
År 1912* – 49
Kom. 13
År 1927 – 04
Kom. 32
År 1942 – 19*
Kom. 51
År 1957 – 34*
Kom. 10
År 1972* – 49
Kom. 28
År 1987 – 04*
Kom. 47
År 2002 – 19*
Kom. 06
År 1913 – 50*
Kom. 19
År 1928* – 05
Kom. 37
År 1943 – 20
Kom. 56
År 1958 – 35*
Kom. 15
År 1973 – 50*
Kom. 34
År 1988* – 05*
Kom. 52
År 2003 – 20*
Kom. 11
År 1914 – 51*
Kom. 24
År 1929 – 06*
Kom. 43
År 1944* – 21
Kom. 01
År 1959 – 36*
Kom. 20
År 1974 – 51*
Kom. 39
År 1989 – 06*
Kom. 58
År 2004* – 21*
Kom. 16

TABEL A 

01 Træ-Rotte-Yang 13 Ild-Rotte-Yang 25 Jord-Rotte-Yang 37 Metal-Rotte-Yang 49 Vand-Rotte-Yang
02 Træ-Okse-Yin 14 Ild-Okse-Yin 26 Jord-Okse-Yin 38 Metal-Okse-Yin 50 Vand-Okse
03 Ild-Tiger-Yang 15 Jord-Tiger-Yang 27 Metal-Tiger-Yang 39 Vand-Tiger-Yang 51 Træ-Tiger-Yang
04 Ild-Hare-Yin 16 Jord-Hare-Yin 28 Metal-Hare-Yin 40 Vand-Hare-Yin 52 Træ-Hare-Yin
05 Jord-Drage-Yang 17 Metal-Drage-Yang 29 Vand-Drage-Yang 41 Træ-Drage-Yang 53 Ild-Drage-Yang
06 Jord-Slange-Yin 18 Metal-Slange-Yin 30 Vand-Slange-Yin 42 Træ-Slange-Yin 54 Ild-Slange-Yin
07 Metal-Hest-Yang 19 Vand-Hest-Yang 31 Vand-Hest-Yang 43 Ild-Hest-Yang 55 Jord-Hest-Yang
08 Metal-Får-Yin 20 Vand-Får-Yin 32 Vand-Får-Yin 44 Ild-Får-Yin 56 Jord-Får-Yin
09 Vand-Abe-Yang 21 Træ-Abe-Yang 33 Ild-Abe-Yang 45 Jord-Abe-Yang 57 Metal-Abe-Yang
10 Vand-Hane-Yin 22 Træ-Hane-Yin 34 Ild-Hane-Yin 46 Jord-Hane-Yin 58 Metal-Hane-Yin
11 Træ-Hund-Yang 23 Ild-Hund-Yang 35 Jord-Hund-Yang 47 Metal-Hund-Yang 59 Vand-Hund-Yang
12 Træ-Gris-Yin 24 Ild-Gris-Yin 36 Jord-Gris-Yin 48 Metal-Gris-Yin 60 Vand-Gris-Yin

TABEL B

TABEL A – Viser den kombination af den himmelske stamme og den jordiske gren, som er tilknyttet år. Hvis året er et skudår er dette markeret med en lille stjerne ved årstallet. År hvor Li Chun (begyndelsen på nyt år) er den 4 feb er markeret med stjerne ved tallet. TABEL B – Hvad kombinationerne er ses i tabel B. 

Du skal i udregningen tage hensynstagen dels til om året er et skudår og dels om datoen er før, eller efter den 29. februar. Hvis den er efter den 29. februar skal du lægge 1 til. Grunden til at du skal trække 1 fra datoen er fordi vi allerede har den daglige pæl for den 1. januar for hvert år og datoen den 1. januar har vi givet værdien 0. Hvis du eksempelvis så skal finde kombinationen for den 2. januar skal vi kunne ligge 1 til – eller sagt på en anden måde så skal vi trække 1 fra 2.

Der følges en sekvens på Yin og Yang, der kombineres med sekvensen af de 12 jordiske grene. Den første dag i hver cyklus er således Yang-Rotte, den anden dag Yin-Okse, etc.

Yang Træ
Yin Træ
Yang Ild
Yin Ild
Yang Jord
Yin Jord
Yang Metal
Yin Metal
Yang Vand
Yin Vand
Tiger 03.00 – 04.59
Yang Ild
Yang Jord
Yang Metal
Yang Vand
Yang Træ
Hare 05.00 – 06.59
Yin Ild
Yin Earth
Yin Metal
Yin Vand
Yin Træ
Drage 07.00 – 08.59
Yang Jord
Yang Metal
Yang Vand
Yang Træ
Yang Ild
Slange 09.00 – 10.59
Yin Earth
Yin Metal
Yin Vand
Yin Træ
Yin Ild
Hest 11.00 – 12.59
Yang Metal
Yang Vand
Yang Træ
Yang Ild
Yang Jord
Ged 13.00 – 14.59
Yin Metal
Yin Vand
Yin Træ
Yin Ild
Yin Earth
Abe 15.00 – 16.59
Yang Vand
Yang Træ
Yang Ild
Yang Jord
Yang Metal
Hane 17.00 – 18.59
Yin Vand
Yin Træ
Yin Ild
Yin Earth
Yin Metal
Hest 19.00 – 20.59
Yang Træ
Yang Ild
Yang Jord
Yang Metal
Yang Vand
Gris 21.00 – 22.59
Yin Træ
Yin Ild
Yin Earth
Yin Metal
Yin Vand
Rotte 23.00 – 00.59
Yang Træ
Yang Ild
Yang Jord
Yang Metal
Yang Vand
Okse 01.00 – 02.59
Yin Træ
Yin Ild
Yin Earth
Yin Metal
Yin Vand

TABEL C

Der følges en sekvens på Yin (kvindeligt) og Yang (mandligt) der kombineres med sekvensen af de 12 jordiske grene (De tolv dyretegn). Den første dag i hver cyklus er således Yang-Rotte, den anden dag Yin-Okse, den tredje Yang-Tiger etc. Denne søjle skifter ved midnat.

De 10 himmelske stammer
Heavenly Stems, De fem elementer som yin & yang

Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui

De 12 jordiske grene
Earthly Branches, De tolv dyretegn

Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai

TABEL D


Forår

Sommer

Efterår

Vinter
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
4/5
5/6
4/5
5/6
5/6
7/8
7/8
7/8
8/9
7/8
7/8
5/6
31
59
30
0
31
1
32
3
33
4
34
0
Forårs
Sæson
Jord
Sæson
Sommer
Sæson
Jord
Sæson
Efterårs
Sæson
Jord
Sæson
Vinter
Sæson
Jord
Sæson
Yang
Yin
Yang
Yin
Yang
Yin
Yang
Yin
Yang
Yin
Yang
Yin
Træ
Træ
Jord
Ild
Ild
Jord
Metal
Metal
Jord
Vand
Vand
Jord
Tiger
Hare
Drage
Slange
Hest
Får
Abe
Hane
Hund
Gris
Rotte
Okse

Yang

Yang

Yang

Yin

Yang

Yang

Yin

Yin

Yang

Yang

Yang

Yin

Yang

Yin

Yin

Yin

Yin

Yang

Yang

Yang

Yin

Yang

Yang

Yin

Yin

Yang

Yang

Yang

Yin

Yang

Yin

Yin

Yin

TABEL E – DE FIRE SÆSONER

I kinesisk astrologi arbejders der med fem sæsoner, hvor den femte er Jord-sæsonen.  Dette kan man arbejde med på to måder. Ovenfor er vist metoden: De fire sæsoner. Her optræder Jord sæson fire gange i løbet af året; Forår-Jord, Sommer-Jord, Efterår-Jord og Vinter-Jord.

I denne metode fordeler man de fem sæsoner over året ved at indsætte Jord-Sæsonen som de sidste 18 dage af hver sæson. De sidste 18 dage af Forår, de sidste 18 dage af Sommer, de sidste 18 dage af Efterår og de sidste 18 dage af Vinter. Dette resultere i en ligelig fordeling mellem de fem sæsoner, hvor Jord-sæsonen så optræder som en buffer imellem de andre sæsoner.

Man kan også benytte Metoden: “Den lange sommer” (vist nedenfor) Her anses den seneste del af juli måed for at være Jord-sæsonen.

Vi starter med at give januar nummer 0 eftersom vi fra tabel B jo ved hvad kombinationen af himmelske stamme og jordiske greb er for den 1. januar. De efterfølgende måneder nummerer vi ud fra antallet af dage i de enkelte måneder. Men da vi kun har 60 kombinationer starter vi forfra når vi når til 60. Eksempelvis februar (0+31=31), marts (31+28=59), april (59+31=90-60=30) etc.

De hemmelige himmelske stammer

De 12 dyretegn er fast tilknytett et af de fem elementer. Tiger er tilknyttet Træ, Hare er tilknyttet Træ, Drage er tilknyttet Jord etc. Nu udvides denne forbindelse mellem de 12 dyretegn og deres tilknyttetde elementer til ikke alene at udgøre denne forbindelse men tillige også nogle såkaldte hemmelige eller skjulte forbindelser.

Disse ses i den nederste kolonnerække. Hver sæson er opdelt i tre måneder.  Og hver sæson har en Branch (et dyretegn) tilknyttet til Jord-elementet og to Branch tilknyttet sæsonens element. Fx er forårs sæsonen associeret med elementet Træ og repræsenteret ved Tiger (Træ), Hare (Træ) og Drage (Jord).

Hver af de fire sæsoners Branch, som er tilknyttet Jord elementet, indholder elementet fra den forrige sæson. Således Får (Sommer) indeholder Træ (Forår) – Hund (Efterår) indeholder Ild (Sommer) – Okse (Vinter) indeholder Metal (efterår) – Drage (Forår) indeholder
elementet Vand (vinter).

Sæsonens sidste måned – De hemmelige himmelske stammer for de fire sæsoners sidste måned . Den første er Jord, som ved Drage og Hund er Yang-Jord eftersom disse dyr er knyttet til Yang. Ved Får og Okse er Jord knyttet til Yin eftersom disse dyr er knyttet til Yin. Den næste hemmelige himmelske stammer kommer af Branchens tilknytning til sæsonens element. Eksempelvis ser vi at drage er knyttet til forårets element Træ og derfor som næste hemmelige stamme har Yin-Træ. Den tredie og sidste hemmelige stamme for hver af de fire sæsoners branch kommer af branchens tilknytning til forrige sæsons element. Eksempelvis ser vi at dragen (forår) er knyttet til den forrige sæsons element (vinter; Vand).

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons midterste måned – Hare, Hest, Hane, Rotte – er der kun tilknyttet en hemmelig himmelsk stamme, nemlig den som normalt antages at være tilknyttet grenen. Dog ses undertiden at der ikke kun medtages Yin udgaverne af de himmelske stammer, men tillige Yang udgaverne. Og ved Hesten medtages normalt også den hemmelige himmelske stamme Yin-Jord – Hare; Træ – Hest; Ild -Hane; Metal – Rotte; Vand.

Ved de fire jordiske grene, som repræsenterer hver sæsons første måned – Tiger, Slange,  Abe, Gris – er der tilknyttet tre hemmelige himmelske stammer. Den første er Yang udgave af det element dyret normalt forbindes med.  – Tiger; Træ – Slange; Ild – Abe; Metal – Gris; Vand.

Den næste hemmelige himmelske stamme kommer af grenens tilknytning til den efterfølgende sæsons element. Igen er der tale om Yang udgaver. Eksempelvis ser vi at Tiger (forår) er knyttet til den efterfølgende sæsons element (sommer; Ild). Og endelig er den tredje hemmelige himmelske stamme for alle Yang-Jord.

Forår
Sommer
Efterår
Vinter
Jord sæson
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yang topper
Yin fødes
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Fuld styrke
Træ fødes
Svag
Aftagende
I dvale
Yin topper
Yang fødes
Fuld styrke
Fødes
Svag
Aftagende
I dvale

TABEL F – DEN LANGE SOMMER

I kinesisk astrologi arbejders der med fem sæsoner, hvor den femte er Jord-sæsonen.
Dette kan man arbejde med på to måder.

Ovenfor er vist metoden: De fire sæsoner.  Her optræder Jord sæson fire gange i løbet af året; Forår-Jord, Sommer-Jord, Efterår-Jord og Vinter-Jord. I denne metode fordeler man de fem sæsoner over året ved at indsætte Jord-Sæsonen som de sidste 18 dage af hver sæson.

Man kan også benytte Metoden: “Den lange sommer“. Her anses den seneste del af juli måned for at være Jord-sæsonen. Vi starter med at give januar nummer 0 eftersom vi fra tabel B jo ved hvad Kom.en af himmelske stamme og jordiske greb er for den 1. januar. De efterfølgende måneder nummerer vi ud fra antallet af dage i de enkelte måneder. Men da vi kun har 60 Kom.er starter vi forfra når vi når til 60. Eksempelvis februar (0+31=31), marts (31+28=59), april (59+31=90-60=30) etc.

astro-kin-generelt-04

 

Korrigering til Beijing tid

Undertiden ser man at nogle kinesiske astrologer justere fødselstidspunktet fra en person i vesten til Beijing tid, før de fire søjler udregnes. Argumentet der fremføres herfor er at de fire Pæle er af kinesisk oprindelse og derfor kun sand, hvis der korrigeres for den tidsforskel der måtte eksistere imellem en persons fødselssted og så tiden i Beijing. Husk at når klokken eksempelvis er14,00 i Danmark er den 22.00 i Beijing.

Andre kinesiske astrologer siger at da de fire pæle blev beskrevet i sin tid var Beijing ikke hovedstaden i Kina og de anbefaler derfor i stedet at tiden justeres til Loyang tid (Kinas hovedstad på daværende tid).

Men ingen af disse løsninger er den ægte, originale. I gamle dage blev tiden i Kina om dagen målt efter solens skygger og om natten efter en vandanordning hvor vand dryppede fra en cylinder til en anden. Altså blev tiden dengang målt ud fra det sted i Kina man nu opholdt sig. Og da Kina er et stort land med flere forskellige tidszoner var der dengang ikke noget der hed Beijing-tid eller Loyang-tid. Tiden blev ganske simpelt målt ud fra det sted man nu opholdt sig. Det forekommer derfor omsonst at søge at indføre denne dimension i nutidens kinesiske astrologi. Ergo anbefaler NetSpirit ikke at der korrigeres for den tidsforskel, der måtte eksistere imellem dit fødselssted og tiden i Beijing.

KLIK PÅ DIT DYRETEGN
dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål