Zi Wei Dou Shu – Kinesiske astrolog

Zi-Wei-Dou-Shu

Kinesisk astrologi’s hovedskoler

Man opdele kinesisk astrologi i fem retninger, eller skoler, der dog hver har et utal af underopdelinger og nuanceringer. Alle fem skoler kredser om de samme elementer og benytter ofte de samme ræsonnementer og værktøjer.

De 12 kinesiske dyretegn (Chinese Zodiac Animal)
De udledninger, der foretages er baseret på dyretegnes indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive om fx partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Kinesisk almanak (Tung Shu or Book of Auspicious Days)
Den kinesisk almanak fortæller om dagen er gunstig eller ugunstig til forskellige gøremål. Meget få kinesere vil finde på at tage en vigtig beslutning på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige.

De Fire Søjler (Four Pillars of Destiny or Ba Zi)
Ud fra fødselstidspunkt og sted opstilles de fire søjler – år, måned, dag, time – og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Sammenhængene mellem elementer og tidsperioder benyttes til at fortælle om højdepunkter i livet etc.

Zi Wei Dou Shu (Purple Star Astrology)
Ud fra placeringen af gunstige/ugunstige stjerner i tolv paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger om et et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc.

9 Star Ki astrology
Denne udgave af kinesisk astrologi forklarer hvorfor nogle mennesker har god skæbne, social position, rigdomme og langt liv, mens andre er ulykkelige, oplever tragedier og fattigdom.

 

Zi Wei Dou Shu
Lilla skinnende NordStjerne

Purple King, Tzu Wei Tou Shu

Zi Wei Dou Shu (Lilla skinnende NordStjerne, Purple King), kan dateres helt tilbage til Tang dynastiet (617 f.v.t.) og  er meget udbredt i Kina. Zi Wei Dou Shu astrologi er sammenfaldende med babylonsk astrologi. Begge arbejder med at der findes 12 huse og begge benytter de samme betegnelser for husene. Forskellen består i at stjernerne, ved Zi Wei Dou Shu, fast står i de enkelte huse og det er os mennesker, der rejser igennem husene over tid. Ved Babyanask astrologi er det stjernerne, der rejser fra hus til hus.

I Zi Wei Dou Shi inddeles stjernehimlen i 28 konstellationer i en ydre ring omkring Nordstjernen og 5 konstellationer i en indre cirkel omkring Nordstjernen (Purple King, Polaris). Stjernebilledet den lille Bjørn (Ursa Minor, the Little Dipper) er øverst og stjernebilledet den store Bjørn (Ursa Major, the Big Dipper) er nederst.

Hvis du stod på Nordpolen ville den være næsten direkte over dig. Hvis du derfor kan finde Nordstjernen på himmelen vil du altid vide hvor kompasretningen nord er. Hvis du tillige måler vinklen mellem jordens horisont og Nordstjernen kan du finde ud af hvor på kloden du er. Af disse årsager har Nordstjernen altid været et meget væsentligt pejlingspunkt for søens folk. I Zi Wei Dou Shu antages det at Nordstjernen er universets centrum og det antages at stjerner påvirker vores liv i højere grad, jo nærmer de er Nordstjernen. Derfor beskæftiger Zi Wei Dou Shu sig hovedsagelig med de fem stjernekonstellationer, der befinder sig i den inderste cirkel.

Zi-Wei-Dou-Shu2

 

De 12 paladser

De forskellige stjerner antages at opholde sig i 12 paladser (Quons, undertiden også benævnt huse).  Disse 12 paladser er beskrevet i  bogen I Ching. Når du skal finde ud af hvordan paladserne fordeles for din person skal du efter dit dyretegn i nedenstående illustration. Det sted dit dyretegn befinder sig tildeler du betydning af palads nr. 1. Det næste palads befinder sig til højre for palads nr. 1. Du følger altså urets rotationsretning, og tildeler de enkelte paladser betydning. I eksemplet nedenfor er vi startet ved dyretegnet Slangen.

Et Zi Wei Dou Shu diagram  bestå således af 12 paladser, der hver indeholder et dyretegn og hvis betydning fastlægges ud fra hvilket dyretegn, du er tilknyttet via din fødselsdato. Hverken Paladserne eller de kinesiske dyretegn flytter sig. De er faste, permanente. Derimod varierer den betydning man tillægger det enkelte Palads efter hvilket kinesisk dyretegn, der er knyttet til din fødselsdato. Det palads hvori dit kinesiske dyretegn befinder sig, tillægges betydningen Ming. Det palads der befinder sig til højre herfor betydningen Forældre etc.

dyretegn-06-slange-kvadratYI
1: MING

dyretegn-07-hest-kvadratWU
2: FORÆLDRE

dyretegn-08-ged-kvadratWEI
3LYKKE

dyretegn-09-abe-kvadratSHEN
4:VELFÆRD

dyretegn-05-drage-kvadratCHEN
12:SØSKENDE

ZI WEI DOU SHU
LIVSCYKLUSSENS
PALADSER

dyretegn-10-hane-kvadratYOu
5: KARRIERE

dyretegn-04-hare-kvadratMAO
11: KÆRLIGHED

dyretegn-11-hund-kvadratSHU
6: VENSKAB

dyretegn-03-tiger-kvadratYIN
10: BØRN

dyretegn-02-okse-kvadratTSO
9:INDTJENING

dyretegn-01-rotte-kvadratTZE
8: HELBRED

dyretegn-12-gris-kvadratHAI
7: REJSE

 

Du starter altså med at finde det palads hvori dit kinesiske dyretegn befinder sig. Eksempelvis hvis du er Hest starter du i WU paladset. Hvis du er Får starter du i WEI paladset og så fremdeles. Hvis du ikke kan huske dit kinesiske dyretegn så få det udregnet ved at bruge vores funktion “Find dit kinesiske dyretegn”.  Det første palads benævnes Ming-paladset. Det næste palads befinder sig til højre for palads nr. 1. Du følger altså urets rotationsretning, når du tildeler de enkelte paladser betydning.

Vi har nu fået opbygget det basale Zi Wei Dou Shu diagram og set hvorledes dette bestå af 12 paladser, der hver indeholder et dyretegn og hvis betydning fastlægges ud fra hvilket dyretegn, du er tilknyttet via din fødselsdato. Hverken Paladserne eller de kinesiske dyretegn flytter sig. De er faste, permanente. Derimod varierer den betydning man tillægger det enkelte Palads efter hvilket kinesisk dyretegn, der er knyttet til din fødselsdato.

Det palads hvori dit kinesiske dyretegn befinder sig, tillægges betydningen Ming. Det palads der befinder sig til højre herfor betydningen Forældre etc. Det er således dig, der antages at rotere rundt i Tzu Wei, fra palads til palads igennem hele din levetid.

 

Fortolkning af skæbne paladset

Hvis vi til en start udelukkende kigger på fortolkningen af Skæbne-paladset (Ming) så antager skolen; Zi Wei Dou Shu at dit kinesiske dyretegn er bestemmende for din skæbne, din lykke og din personlighed.

Dette er vi også omkring i forbindelse med skolen; De 12 kinesiske dyretegn. Ergo er der, hvis du vel at mærke kun kigger på fortolkningen af Skæbne-paladset, ret megen sammenfald mellem disse to skoler. Hvis du har lyst til at genopfriske din viden om hvorledes det enkelte dyretegn påvirker et menneskes personlighed henvises til afsnittet om de 12 dyretegn.

Zi Wei Dou Shu astrologi tager som udgangspunkt at hvert menneske er født ind i en bestemt social klasse, eller niveau i samfundet (Ming) og en bestemt fordeling af livets op- og nedture (Yung). Tilsammen udgør Ming og Yung et menneskes skæbne, eller hvad det menneske kommer ud for og oplever i løbet af sit liv.

Ming ændre sig ikke igennem livet. Hvis du i følge din Ming er skabt til altid at være rig, fattig, magtfuld vil dette overordnet ikke ændre sig igennem dit liv. Hvis din Ming siger at du er skabt til at have 20 millioner kroner i aktiver, vil din Yung bevæge sig indenfor dette niveau eller område. Og hvis din Ming siger at du er skabt til at have kun 1000 kr. i aktiver vil din Yung tilsvarende bevæge sig indenfor dette niveau eller område. Man siger også at din Ming er hvad du kommer ind i dette liv med, din skæbne eller dit tidlige liv, mens Yung er hvorledes dit senere liv vil udfolde sig.

Der eksisterer ifølge Zi Wei Dou Shu astrologi tre generelle mennskertyper. Hvilken en af disse, du tilhører afhænger af hvor dit Skæbne-palads (Ming) er placeret.

Mennesketype 1
De fire hjørner (YI, Shen, Yin, Hai)

Undertiden kaldt “de fire heste” da de har at gøre med bevægelse. Mennesker, der har deres Skæbne-palads (Ming) i et af hjørnepaladserne er altid på farten og har problemer med at sidde stille. De inviterer også ofte problemerne indenfor.

Mennesketype 2
De fire retninger (Tze, Mao, Wu, You)

De fire retninger er forbundet med de fire kardiale kompasretninger; nord, syd, øst og vest. Mennesker, der har deres Skæbne-palads (Ming) i et af disse paladser elsker det sociale liv, fester, romantik, spil, overforbrug og livets goder i det hele taget. Kineserne kalder disse mennesker for Ferskenblomster. Denne blomst er den første til at blomstre efter vinteren i Kina. En meget smuk, charmerende lille blomst, der dog ikke holder til at stå i fuldt flor ret længe. Disse mennesker blev tidligere antaget for at være umådelige charmerende, men dog ude af stand til at leve produktivt og ansvarligt. Nu til dags kan sådanne mennesker dog med stor succes udfolde sig hvis de vel at mærke komme indenfor deres rette beskæftigelse som antages at være i underholdningsbranchen, som kunstner eller skuespiller etc.

Mennesketype 3
De fire grave (Chen, Chou, Shu, Wei)

De fire grave er forbundet med Jord elementet og da Jord er ret tungt og ikke nemt at flytte eller ændre antages det at mennesker, der har deres Skæbne-palads (Ming) i et af disse paladser har vanskeligt ved at ændre sig, flytte position enten rent fysisk eller rent mentalt. Disse mennesker skal virkelig arbejde hårdt for at flytte sig selv. Det er bedst hvis de så tidligt som muligt i livet flytter så langt væk hjemmefra som muligt. De fire grave kaldes også for de fire net, da disse mennesker antages at være fanget i et net. Især menes folk med deres Ming-palads i enten Chen (Himmelske Net) eller Shu (Jordiske Net) at være alvorlig fanget i deres net og de skal således kæmpe ekstra meget for at komme fri heraf.

 

Zi-Wei-Dou-Shu3

 

Stjerner i Zi Wei Dou Shu

Det næste du skal lære omkring Zi Wei Dou Shu, er at i de enkelte paladser placeres forskellige stjerner og det er ud fra disse stjerner at man fortolker Zi Wei Dou Shu. Der er reelt ikke tale om stjerner, der rent fysisk eksistere. Mange af stjernerne har således i sin tid fået navne efter et fænomen, der eksistere omkring os, andre har fået deres navn efter at de skal symbolisere et element eller en karakteristik. Der er således ikke tale om rent fysisk stjerner, der eksistere på himmelen.

Ifølge kinesisk astrologi er den nordlige celestiale pole, centrum for himlen. Det er omkring denne pol at alle stjerner roterer. Analogt til jordens koordinatonssystem, med længde- og breddegrader har man – ikke kun i kinesisk astrologi, men i astronomi generelt – opdelt himlen i et koordinatsystem. Polerne i det celestiale koordinatsystem er defineret som de to punkter hvor jordens rotationsakse, hvis udvidet i det uendelige ville pege imod. Ergo er den nordlige celistiale pol, det punkt på himlen, hvor en videreførelse af jordens akse igennem Nordpolen ville pege imod. Dette punkt er tæt på Nordstjernens placering.

Nordstjernen regnes i kinesisk astrologi som værende centrum, hvorom alle stjernerne roterer. Nordstjernen benævnes Purple King Emperor Star. De næstvigtigste stjerner er de seks nordlige stjerner i Stjernebilledet Lille Bjørn, derefter kommer stjernerne i Store Bjørn og så videre. Hvor stjerners indflydelse falder i styrke jo længere væk fra Nordstjernen de befinder sig. Ergo er stjernerne i eksempelvis stjernebilledet Jomfruen og Skytten for langt væk til at de menes at have nogen større indflydelse.

Der er noget uenighed omkring hvor mange stjerner, der egentlig findes og hvor mange, der skal medtages i analysen. Nogle kinesiske astrologer nøjes med at arbejde med 14 hovedstjerner. Disse stjerner har da også den største indflydelse, hvilket alle er enige om. Andre kinesisk astrologer medtager de fire såkaldte transformationsstjerner, mens atter andre medtager endnu flere. I alt regnes der sædvanligvis med at der eksistere 99 stjerner, men undertiden ser man dog også nævnt antallet 113 stjerner. – af disse er 14 hovedstjerner, 4 er forandringsstjerner og 95 er mindre stjerner. Af de 95 mindre stjerner er 18 vigtige mindre stjerner; 6 gode mindre stjerner, 6 skadelige mindre stjerner og 6 “tillægs stjerner”.

Der er også noget uenighed om hvilken nuancering af de enkelte stjernes styrke, der skal tages hensyn til i analysen. Hver stjerne kan indtage en styrke gående fra 1: stærkest til 7: svagest. Oftest arbejdes der udelukkende med om stjernen er stærk (1,2) eller svag (6,7), men der kan nuanceres ned til syv niveauer af indflydelse. NetSpirit har valgt kun at medtage de to ydresituationer, da vi finder fortolkningerne, der ligger midt imellem en smule vage, tvetydige og egentlig mere forvirrende end gavnlige.

14 Hovedstjerner
1. Emperor Star (Zi Wei)
2. Mercy Star (Tian Ji)
3. Sun (Tai Yang)
4. Finance Star (Wu Qu)
5. Lucky Star (Tian Tong)
6. Wicked Star (Lian Zhen)
7. Treasury Star (Tian Fu)
8. Moon (Tai Yin)
9. Flirting Star (Tan Lang)
10. Gloomy Star (Ju Men)
11. Minister Star (Tian Xiang)
12. Blessing Star (Tian Liang)
13. Power Star (Qi Sha)
14. Ruinous Star (Po Jun)
Heldige stjerner
Angel 1 (Tian Kui)
Angel 2 (Tian Yue)
Deputy 1 (Zuo Fu)
Deputy 2 (You Bi)
Intellect Star (Wen chang)
Intelligence Star (Wen Qu)
Skadelige stjerner
Worrisome Star (Tuo Luo)
Troublesome Star (Qing Yang)
Fiery Star (Huo Xing)
Siren Star (Ling Xing)
Misfortune Star (Di Kong)
Calamity Star (Di Jie)
Auxiliary Stars
Abundance Star (Lu Cun)
Pegasus (Tian Ma)
Stern Star (tian Xing)
Romance Star (Tian Yao)
Wedding Star (Hong Luan)
Birth Star (Tian Xi)
Transformations stjerner
Hua Lu “Transformere indtjening” Hua Qua “Transformere autoritet”
Hua Ke “Transformere anerkendelse”
Hua Ji “Transformere vanskeligheder”

 

Fordeling af stjernerne

Du finder i afsnittet om stjernerne den fremgangsmåde, hvorpå de enkelte stjerner fordeles på de enkelte paladser. Vi vil ikke her kommentere eller forklarer yderligere hvorledes de enkelte stjerner fordeler sig på de enkelte paladser, da der bagved ligger lange komplicerede algoritmer, der ikke er særlig interessante. Det er straks mere interessant at kigge nærmere på fortolkningen.

Fortolkningen af stjerner

Stjernerne kan fortolkes positive, negative eller som noget midt imellem. Eksempelvis kan stjerner der påvirker din autoritet påvirke dig gunstigt og magtfuldt, men de kan også modsat påvirke dig til isolation fra andre, det ensomme magtmenneske.

Fortolkningen afhænger dels af hvorledes stjernerne fordeler sig i forhold til hinanden og dels af hvorledes den enkelte stjernes styrke er på tidspunkt for din fødselsdato. Hvis stjernen er i sin største styrke (benævnt 1) er dens positive effekter mest magtfulde og dens negative effekter er minimale. Omvendt hvis stjernen er svag i styrke (benævnt 7) er de positive effekter minimale og de negative effekter er større i styrke.

Der er mange måder hvorpå man kan fortolke Zi Wei Dou Shu diagrammet.

Hver stjerne repræsenterer en bestemt personlighedstype og ved at se hvilke relationer de forskellige stjerner har til hinanden laves fortolkningerne. Nogle relationer er, akkurat som i livet, meget positive, mens andre bare fører til konflikter og splid.

Eksempelvis hvis du i dit Ming-palads har stjernen Wu Qu og netop dette år har du også Wu Qu stjernen i dit Kærligheds-palads. Hvis du kigger på beskrivelsen af Wu Qu stjernen vil du sagtens kunne forestille dig hvorledes dette kan fører til konflikter dette år. Begge er i stærke og stolte personligheder. Som en general viger I ikke bare lige sådan til side. Hvis der yderligere er indflydelse fra stjernen Hua Ji i dit Ming-palads vil dette gøre Wu Qu endnu mere stædig og isoleret.

Og hvis du oveni dette forestiller dig at du bor i et hus, der ud fra Feng Shui forskrifterne fremmer diskussioner og konfrontationer, vil ægteskabet eller parforholdet virkelig blive sat på meget stor prøve dette år. Feng shui bliver ofter inddraget når man fortolker Zi Wei Dou Shu. Dette kan sammenlignes med en tandemcykel. Den fungere bedst i samspil og det nytter ikke så meget at den ene part knokler af sted, mens den anden bremser.

 

Zi-Wei-Dou-Shu3-1

 

I Zi Wei Dou Shu astrologi anskues dit liv som om at du var en konge. En konge har støtte fra sine ministre, rådgivning fra sine rådgivere, hengivenhed fra sin hær, beskyttelse fra sin livgarde etc. Hvis du er født med stjernerne i den eksakte formation vil du leve dit liv som en konge. Da der dog er 99 stjerner er chancerne for at man har nøjagtig denne formation ret lille. Der er således situationer hvor stjernerne står således at du ingen hær eller rådgivere har til at hjælpe dig. Andre situationer hvor du ikke har nogen skatteminister etc. Fortolkningen af stjernernes indflydelse tager således udgangspunkt i en ideel situation, hvor der er støtte og rådgivning på alle fronter.

Overordnet set er det vigtigste i fortolkningen at være opmærksom på de forskellige sammenhænge der eksistere mellem især de 14 hovedstjerner. Hvis der blot tages udgangspunkt i et enkelt palads og søges at analysere hvorledes det vil gå med kærlighedslivet, velfærd eller andet, kan man nemt komme til at lave en fejlfortolkning. Helt overordnet kan du eksempelvis starte med at se hvilken position du ifølge Zi Wei Dou Shu har ved kejsernes hof. (stjernerne i dit Ming-palads) eller om du eventuelt er kejseren selv!

På den anden side skelnes der også i fortolkningen til hvilke specielle evner du ifølge Zi Wei Dou Shu er udstyret med. Du vil således ofte kunne opleve forskellige Zi Wei Dou Shu diagrammer for berømte historiske personer, hvor tolkningen er at de netop var født til deres skæbne. Hemingway havde eksempelvis gode stjerner indenfor skrivekunsten, Picasso indenfor kunst etc.

Et Palads er påvirket af de to Paladser, der ligger lige omkring det, det Palads, der ligger modsat og det relaterede harmoni Palads.

Ser vi på illustrationen nedenfor kan vi se at Livs Paladset er influeret af: De omkringliggende Paladser (Forældre-Paladset og Siblings-Paladset), det modsatte Palads (Rejse-Paladset) samt de relaterede harmoni Paladser (Karriere- og Velstands-Paladset). Ræsonnementet bagved er logisk nok. De fleste vil tilslutte sig at vi i vores opvækst bliver påvirket af vores forældre og vores eventuelle brødre og søstre. At vores opvækst er meget afgørende for hvordan vi kommer til at passe ind i samfundet og hvilken karriere vi vælger.

Det modsatte palads

Det modsatte palads er det palads som ligger overfor det palads du studere. Stjerne i det modsatte palads kan enten være hjælpsomme eller være destruktive overfor stjerne i det palads du er ved at undersøge. Eksempelvis bliver de fire stjerne: Goat, Rebel, Fire, Bell, samlet benævnt for de fire dræbende stjerner, idet de netop opføre sig drænende eller decideret destruktive overfor de gode stjerner i det palads du er ved at undersøge.

Deres negative effekt afhænger af i hvor stærk position de står. Hvis de er stærke er deres indflydelse meget skadelig, hvis de er svage er deres indflydelse mindre skadelig. Hvis det palads du er ved at undersøge ikke indeholder nogle stjerner så brug stjernerne i det modsatte palads til analysen. Især stjerne med mindst styrke i det modsatte palads skulle øge indflydelse. Hvis der ikke er nogen hovedstjerner i det palads som bliver analyseret, bruger man således de hovedstjerner, der befinder sig i det modsatte palads. Og analysen foregår som om at stjernerne rent faktisk lå inde i paladset.

De relaterede harmoni paladser

Der på engelsk kaldes: the Joint Quons, er nemmest at finde hvis du forestiller dig de 12 paladser i en rund cirkel, der deles op i tre dele. Som en kage, med lige store stykker. Du kan naturligvis også blot tælle fire paladser til hver side af det palads du er ved at undersøge for at finde de to relaterede harmoni paladser. Stjernerne i disse paladser indgår i alliancer med stjerne i det palads du er ved at undersøge.

Når du bliver en smule øvet i at fortolke Zi Wei Dou Shu vil du opdage at mange stjerner næsten altid optræder i en triangel. Eksempelvis stjernerne; Executioner, Entertainer og Raider optræder næsten altid samlet i en triangel, hvorfor at du hvis du møder en af disse i det palads du er ved at undersøge meget sandsynligt støder på de to andre i de relaterede harmoni paladser.

Nabo paladserne

Mange stjerner komme i par. Eksempelvis: Right og Left Assistant, Left og Right Guardian, Fire og Bell, Goat og Rebel. Hvis en af sådanne stjerner findes i det palads du er ved at undersøge, bør du være opmærksom på at stjernen har en “makker” og de arbejder sammen. I din analyse bør du således være opmærksom på at der er stærke samhørighedsforhold imellem Paladserne og det enkelte palads er under indflydelse dels af de stjerner som optræder i paladset, men tillige også de stjerner der optræder i det modsatte palads, de to relaterede harmoni paladser samt de to nabopaladser.

Hvis der ikke er nogle hovedstjerner i det palads som bliver analyseret, bruger man de hovedstjerner, der befinder sig i Paladset der er modsatliggende og analysen foregår som om at stjerne rent faktisk lå inde i Paladset. Dette er grundet at to modsatliggende Paladser er et spejlbillede af hinanden. Hvis du således analysere Lykke-Paladset, er de Paladser som øver indflydelse herpå Rigdoms-Paladset (modsat), Ægteskabs- og Rejse-Paladset (relateret harmoni), Velfærds-Paladset og Forældre-Paladset (adjacent).

Zi-Wei-Dou-Shu4

 

Livscyklus’ens paladser

I kinesisk astrologi har man flere forskellige tilgange og muligheder for at finde højdepunkter og lavpunkter i et menneskes liv. Som nævnt indledningsvis så har kinesisk astrologi fem retninger, eller skoler, der ofte benytter de samme ræsonnementer og værktøjer. Når man således skal finde et menneskes skæbne har man forskellige muligheder.

I Zi Wei Dou Shu  er livet delt i 12 faser, der tilsammen dækker hele et menneskes livscyklus fra undfangelse til begravelse. Disse faser kaldes “Livscyklus’ens paladser”.  De repræsenterer vigtige stadier i livet og i karrieren.

Undfangelse, Fødsel, Den spæde alder, Barndom,
Ungdom, Kuan Tai (afslutningen på læreårene), Manddom, Modenhed,
Otium, Livsaften, Sidste tid, Begravelse

BARNDOM UNGDOM KUAN TAI MANDOM MODENHED
DEN SPÆDE ALDER  MULIGHED  SKÆBNE  SEGL OTIUM
FØDSEL  RIGDOM  EMBEDE LIVSAFTEN
UNDFANGELSE BEGRAVELSE SIDSTE TID

 

I illustrationen ses også de fem kræfter: Skæbne, Segl, Embede, Rigdom og Mulighed. Det er det første element fra diagrammet over dine fem elementer, der bestemmer hvordan de fem kræfter skal placeres. Man siger at “Skæbnen” ligger i dette element. Det er altså elementet for fødselsårets gren, der er dit Skæbne-element. Konkret finder man frem til kræfterne ved at kigge på følgende tabel:

Hvis Skæbnen er i: 
er Seglet i: Ild Jord Metal Vand Træ
er Embedet i: Jord Metal Vand Træ Ild
er Rigdommen i: Metal Vand Træ Ild Jord
er Muligheden i: Vand Træ Ild Jord Metal

Et menneskes lykke forandres over tid. Nogle har adskillige år fyldt med lykke og fremgang, mens andre oplever dårlig held, år efter år. Dette skyldes at Paladserne roterer rundt i diagrammet. På samme måde som de Fire Søjler har hvert enkelt menneske 10 årige og årlige lykkecykluser. Når man skal i gang med at tyde livshoroskopet og herunder finde højdepunkter og lavpunkter i et menneskes liv, kigger man på de enkelte begreber, som er præsenteret i Livshoroskopet og se på hvilken rækkefølge de optræder i samt se på hvilke styrkeforhold de har.

I midten af illustrationen ovenfor er himmelpladen, der repræsenterer himmelglobusen og stjernernes gang, som bestemmer din skæbne. Det næste er den kvadratiske basis eller Jordpladen, der repræsenterer de begivenheder, der finder sted på jorden. Bemærk at selvom Kuan Tai ligger omkring 21 års alderen, betragtes den som det første Palads i livscyklusen og repræsenterer zenit i horoskopet.

Der er fem forskellige aktivitetsområder, eller kræfter, der kulminerer på forskellige tidspunkter i livet. Når du skal vurdere disse fem kræfters relevans, skal du tage hensyn til tre faktorer. 1) For det første er der værdien af det element, der er forbundet med kraften. Den vil angive hvor stærk kræften er. 2) For det andet vil elementets art give en antydning af, på hvilken måde kraften kan forventes at vise sig. 3) Og endelig vil Paladserne vise den periode i livet, hvor dette vil ske.

Hver af de fem kræfter i livshoroskopet forbindes med et af de fem elementer. Ved at studere elementernes symbolske egenskaber er det muligt at se, hvilken form de forskellige kræfter sandsynligvis vil antage. Men husk at hvis værdien for et af elementerne er lav i fødselshoroskopet, kan du næsten se bort fra den kraft, der forbindes med det.

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål

 
Zi-Wei-Dou-Shu5