Zi Wei Dou Shu – Stjerners betydning og placering

astro-kin-konge-forside

Zi Wei Dou Shu astrologi anskuer dit liv som om at du var en konge. En konge har støtte fra sine ministre, rådgivning fra sine rådgivere, hengivenhed fra sin hær, beskyttelse fra sin livgarde etc. Hvis du er født med stjernerne i den eksakte formation vil du leve dit liv som en konge. Da der dog er 99 stjerner er chancerne for at man har nøjagtig denne formation ret lille. Der er således situationer hvor stjernerne står således at du ingen hær eller rådgivere har til at hjælpe dig. Andre situationer hvor du ikke har nogen skatteminister etc.

Fortolkningen af stjernernes indflydelse tager således udgangspunkt i en ideel situation, hvor der er støtte og rådgivning på alle fronter. Der er i alt 99 stjerner.

14 Hovedstjerner

1. Emperor Star (Zi Wei)
2. Mercy Star (Tian Ji)
3. Sun (Tai Yang)
4. Finance Star (Wu Qu)
5. Lucky Star (Tian Tong)
6. Wicked Star (Lian Zhen)
7. Treasury Star (Tian Fu)
8. Moon (Tai Yin)
9. Flirting Star (Tan Lang)
10. Gloomy Star (Ju Men)
11. Minister Star (Tian Xiang)
12. Blessing Star (Tian Liang)
13. Power Star (Qi Sha)
14. Ruinous Star (Po Jun)

Heldige stjerner

Angel 1 (Tian Kui)
Angel 2 (Tian Yue)
Deputy 1 (Zuo Fu)
Deputy 2 (You Bi)
Intellect Star (Wen chang)
Intelligence Star (Wen Qu)

Skadelige stjerner

Worrisome Star (Tuo Luo)
Troublesome Star (Qing Yang)
Fiery Star (Huo Xing)
Siren Star (Ling Xing)
Misfortune Star (Di Kong)
Calamity Star (Di Jie)

Auxiliary Stars

Abundance Star (Lu Cun)
Pegasus (Tian Ma)
Stern Star (tian Xing)
Romance Star (Tian Yao)
Wedding Star (Hong Luan)
Birth Star (Tian Xi)

Transformations stjerner

Hua Lu “Transformere indtjening” Hua Qua “Transformere autoritet”
Hua Ke “Transformere anerkendelse”
Hua Ji “Transformere vanskeligheder”

 

1. Zi Wei – Purple King – Yin / Jord
Kongen og herskeren over alle de øvrige stjerner. Kan kommandere alle de andre stjerner til at arbejde for den. Har Left og Right Assistant stjernerne til at hjælpe sig, Left og Right Guard stjernerne til at udsende kommandoerne til de andre stjerner, Priminister-stjernen, Court Recodrer-stjernen og Court Composer-stjerne, til at varetage regerinsgapperatet. Sun og  Moon stjernerne til beskyttelse og Tresurer-stjernen til at varetage det finansielle. Purple King stjernen er ærlig, oprigtig og høflig. Den kan minimere de negative effekter af skadelige stjerner. Tolkningen af denne stjerne afhænger, som alle de øvrige stjerner i øvrigt, af i hvilket palads, den optræder. Nedenfor er forklaret hvilken betydning stjernen tillægges når den optræder i de forskellige paladser. Positive effekter: Stjerne for autoritet, troværdig, pålidelig.
Negative effekter: Autoritær, krævende, ensomhed.

Nr. 1: Ming paladset. Kejsere elsker at kommandere og reagere. Mennesker, med denne stjerne i deres Ming-palads elsker at blive tilbedt og forventer loyalitet. De har ofte enorme egoer og holder deres inderste følelser tæt til kroppen. De er noble og majestætiske i deres optræden.
Nr. 2: Forældre paladset. Dine forældre opfører (opførte) sig som en kejser og en kejserinde, der udstedte ordrer, eller de er velrespekterede autoritetsfigurer.  
Nr. 3: Lykke paladset Du føler dig ensom og misforstået.
Nr. 4: Velfærds paladset. Du holder af højder, steder med frit udsyn og travle storbyer. 
Nr. 5: Karriere paladset. Du arbejder sammen med folk fra højere samfundslag. 
Nr. 6: Venskabs paladset. Dine venner er magtfulde og ofte mere vigtige end dig.
Nr. 7: Rejse paladset. Folk vil hjælpe dig på dine rejser.  
Nr. 8: Helbreds paladset. Problemer med milten, maven, fordøjelsen. Men har overordnet et godt helbred og kan blive meget gammel.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Du vil have let ved at tjene penge. 
Nr. 10: Børne paladset. Få børn. De har store evner, men er svære at styre, da de har deres egne ideer. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner ønsker og forventer at blive behandlet som en kejser eller kejserinde, hvilket kan fører til utilfredshed fra din side over forholdets karakter.
Nr. 12: Søskende paladset. Dine eventuelle søskende vil sikkert være hjælpsomme, men på samme måde som ved din partner forventer de at blive behandlet som kejsere og kejserinder, hvorfor I måske ikke kan komme overens.
 2. Tian Ji – Mercy Star – Træ
Tian Ji er meget intelligent, smart og aktiv, men kan blive ustabil, da den altid er på farten, altid på vej videre. Hurtige til at tilegne sig ny viden, men knap så gode til at holde interessen fanget igennem længere tid hvorfor der sjældent opnås mesterskab i noget som helst. Personen er således god til alt og intet. Siger næsten sig selv at optræder denne stjerne i kærlighedspaladset er der ballade på fære, mens dens indvirkning i andre paladser kan være ganske gavnlig. Det er dog også en meget påvirkelig stjerne hvorfor dens negative egenskaber vil blive forstærket hvis der optræder dårlige stjerner i dens selskab. 

Nr. 1: Ming paladset.

Tian Ji er en meget aktiv stjerne, der i Ming-paladset påvirker således at et menneske bliver restløs, meget videnbegærlig og interesseret i alle mulige forskellige ting, fra politik, over sportsudøvelse til litteratur etc. Men der bliver aldrig rigtig ro til fordybelse i noget specielt område, hvorfor livet for disse mennesker vil være præget af megen ustabilitet og konstant skiften.

Nr. 2: Forældre paladset. Forældrenes liv er ikke stabilt. 
Nr. 3: Lykke paladset. Du higer efter ny viden, nye indsigter. Du kan være generøs i dine tanker det ene øjeblik for det næste at være snæversynet og selvoptaget.  
Nr. 4: Velfærds paladset. Du flytter ofte. 
Nr. 5: Karriere paladset. Undgå et 9-4 job. Da du kan være meget overbevisende vil du egne dig som prædikant, religiøs leder, strategist, sælger eller politikker. Men da du også er meget kreativ og søgende vil du også egne dig som kunstner, musiker.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har mange venner, bekendte og udskifter dem ofte.
Nr. 7: Rejse paladset. Det anbefales at du rejser langt væk fra dit fødselssted for at etablere dit liv.
Nr. 8: Helbreds paladset. Lever- galdeblæreproblemer.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening er flydende, aktiv, du kan tjene penge som selvstændig.
Nr. 10: Børne paladset. Intelligent, aktive børn. Ofte flere piger end drenge og drengene kommer sent. Risiko for abort hvis også stjernen Hua Ji optræder her. Delebørn og adoptivbørn kan forekomme. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Ustabilt forhold.
Nr. 12: Søskende paladset. Dine søskende er intelligente men der er risiko for skænderier imellem jer. Ofte flere søstre end brødre. Halv-søskende og adopterede søskende kan forekomme. 
 3. Tai Yang – Sun – Ild / Yang
Kongens guvenør. Altid forstående og positiv. Kritik preller af som vand på en gås. Ærlig, oprigtig og ikke den type, der gør andre ondt. Har gode relationer med stort set alle mennesker og er villigt til at gå meget langt for at hjælpe andre. Er dog også utålmodig og altid på vej videre. Højt energiniveau. Som solen er Tai yang stor og maskulin og kan således, en sjælden gang imellem, nyde at blære sig lidt, selvom dette måske såre andre.

Positive effekter: Passioneret, kærlig, omsorgsfuld, tilgivende.
Negative effekter: Total håbløs positiv, manglende målrettethed.

Nr. 1: Ming paladset.

Tai Yang repræsenterer generøsitet og et forstående, indfølende menneske. Men også et maskulint og fremadstormende individ, der med sin ligefremhed kan komme til at skubbe lidt til andre på sin hastige vej igennem livet. Er ofte ambitiøse og kompetente mennesker. Det antages at Tai Yangs indflydelse vil være størst hvis man er født i løbet af dagen, hvor solen jo er fremme. Faktis antages det ligefrem at mennesker med Tai Yang i deres Ming-palads, som er født om dagen vil have meget nemt ved at opnå succes såvel på hjemmefronten som i det ydre liv, mens dem som er født om natten ofte kommer til at arbejde hårdt og opnå små resultater.

Nr. 2: Forældre paladset. Hvis stjernen er i stærk position er fadderen succesrig, hvis stjernen er svag dør din fader måske mens du er ung. 
Nr. 3: Lykke paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil du være glad, modsat hvis den er svag vil du være negativ. 
Nr. 4: Velfærds paladset. Eftersom denne stjernes indflydelse bl.a. er at man er villigt til at hjælpe andre uden at få belønning herfor kan det være svært at opspare en formue, før man kommer op i alderen. Hvis der også er påvirkning fra den gode stjerne Hua Lu og Tai Yang stjernen er i stærk position er det dog sandsynligt at du arver ejendom. Du foretrækker solrige himmelstrøg.
Nr. 5: Karriere paladset. Foretrækker afvekslende job indenfor dynamiske brancher. Tendens til tit at skifte job. Hvis Tai Yang er i stærk position vil du møde megen hjælp fra folk i høje stillinger.  
Nr. 6: Venskabs paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil du modtage megen hjælp fra dine venner, modsat hvis den er svag.
Nr. 7: Rejse paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil du have megen gavn af dine rejser og du vil på disse møde hjælpsomme mennesker. Modsat  hvis den er svag bør du ikke arbejde væk fra din sædvanlige plads hjemme. 
Nr. 8: Helbreds paladset. Hovedpine, hjerte- og blodproblemer, øjne problemer, især med venstre øje.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Generelt er det således at anerkendelse kommer nemt, men det er så som så med den indtjening, der gerne skulle følge efter. Hvis stjernen er i stærk position vil du komme til at tjene meget, men også forbruge meget. Hvis stjernen har en svag styrke vil du tjene mindre, men dog stadig overforbruge. 
Nr. 10: Børne paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil dine børn være meget aktive. Hvis den er svag vil de have få venner, være melankolske anlagte og generelt ikke særlig begavet med evner. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner er stærk og maskulin. 
Nr. 12: Søskende paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil dine søskende opnå stor succes. Hvis den er svag vil deres præstationer være gennemsnitlige.
4. Wu Qu – The Army General – Yang / Metal 
Wu Qu er den hårdtarbejdende generel for hæren. Barsk, højrøstet, viljestærk, hårdtarbejdende. God til at give ordrer, men ikke så god til selv at tage imod dem. Denne stjerner kan bringe velfærd og en succesrig karriere men det kræver hårdt arbejde. Bidrager med eksplosiv gavn i alle Paladser. Om denne påvirkning så er gavnlig på længere sigt og effekterne kan holdes ved lige, afhænger af de øvrige stjerner.

Positive effekter: energisk, magtfuld, sundhed.
Negative effekter: Højrøstet, stædig, subjektiv.

Nr. 1: Ming paladset. Wu Qu er den hårdtarbejdende general, der bidrager med velfærd igennem hårdt arbejde. Disse mennesker kan have succesrige karriere, men på samme måde som en general, foretrækker de at træffe beslutningerne selv, og er bedre til at give ordrer end til at tage imod dem. De er hårdtarbejdende og har ikke nemt ved tætte personlige relationer. De har deres meningers mod og har en tendens til at ville lede andre mennesker.
Nr. 2: Forældre paladset. Forældrene er (var) som en general – giver ordrer, lidt barske, ubøjelige.  
Nr. 3: Lykke paladset. Du vil overordnet have en god følelse af at være her i livet, men tendens til ensomhedsfølelse.  
Nr. 4: Velfærds paladset. Du vil få en stor ejendom.  
Nr. 5: Karriere paladset. Wu Qu stjernen placeret i dette palads vil hjælpe med din karriere. Især indenfor militæret, tekniske fag, metalarbejde. Hvis stjernen er i stærk position og der også er påvirkning fra stjernen Composer og Recorder vil den påvirke til succes indenfor retsvæsenet, højesteretsdommer og lignende.
Nr. 6: Venskabs paladset. Det er vanskeligt at etablere tætte personlige venskaber og kommunikere med på venneplan (personen er for stærk).
Nr. 7: Rejse paladset. Du bliver nødt til at rejse langt væk hjemmefra fpr at tjene penge.  
Nr. 8: Helbreds paladset. Lungeproblemer.    
Nr. 9: Indtjenings paladset. Wu Qu stjernen i dette palads er godt for din velfærd. Din indtjening vil især godt hvis stjernen er i stærk position eller hvis den netop i dette palads er i kombination med stjernen Tian Fu.
Nr. 10: Børne paladset. Dine børn har deres mening om tingene, læs stædige, og er vanskelige at uddanne. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner er generalen i forholdet, stærk og svær at kommunikere med. Det er bedre at gifte sig sent i livet.    
Nr. 12: Søskende paladset. Søskende er som små generaler – stærke og med en tends til at gå i opinion.
 5. Tian Tong –  Livsnyderen –  Vand / Træ
Tian Tong elsker alle de gode ting i livet – kunst, kultur, musik, god mad & drikke etc. Denne stjerne har den evne at den kan servere alting på et sølvfad for dig, hvilket naturligvis kan føre til at du bliver lidt doven da alting går næsten lidt for nemt for dig. Stjerne er også relateret til vægtproblemer idet Tian Tong elsker mad og ikke er synderlig optaget af at brænde kalorierne af igen. Stjernen kommer godt ud af det med alle de andre stjerner, den romantiske drømmer, den venlige livsglade sjæl.Positive effekter: Livsnyder, populær, forstår at få det bedste ud af livet. Taler godt med og har en god forståelse for andre.
Negative effekter: Flyder med strømmen og mangler disciplin og målrettethed.

Nr. 1: Ming paladset. Tian Tong elsker alle de gode ting i livet – kunst, kultur, musik, god mad & drikke etc. Mennesker med Tian Tong i deres Ming-palads elsker en afslappet livsstil. Ting kommer nemt til dem og de har nemt ved at lykkedes med ting. De er store drømmere, med høje ambitioner, men ikke megen målrettet styring efter at forfølge deres ambitioner. De er venlige, hjertelige, sensitive og derfor nemme at komme til at såre. De giver sig selv totalt hen til deres kærlighedsforhold. 
Nr. 2: Forældre paladset. Venlige afslappede forældre.  
Nr. 3: Lykke paladset. Du er en lykkelig sjæl med et optimistisk sind.
Nr. 4: Velfærds paladset. Ejendom kommer nemt til dig og der er sandsynlighed for at du kommer til at arve en større ejendom. Hvis stjernen Ju Men optræder i dette palads sammen med Tian Tong vil der nemt komme et retsspil vedrørende noget ejendom. 
Nr. 5: Karriere paladset. Du holder af et nemt job og mangler lidt ambitioner. 
Nr. 6: Venskabs paladset. Gode relationer med venner og de holder af en afslappet hyggelig livsstil. 
Nr. 7: Rejse paladset. Du vil møde mange hjælpsomme mennesker på dine rejser. 
Nr. 8: Helbreds paladset. Mulige problemer med knoglerne, nyren, urinlederen, blæren, ørene.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening kommer nemt, men ikke altid i større mængder.  
Nr. 10: Børne paladset. Børn er søde men også lidt uartige.  
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner vil være buttet eller i det mindste have et rundt ansigt, jeres forhold er godt, men din partner har måske store humørsvingninger. 
Nr. 12: Søskende paladset. Gode relationer med dine søskende.  
6. Lian Zhen – Wicked Star – Ild / Træ
Lian Zhen er den politiske stjerne samt en af de stjerner der er associeret med romantik, flirten og affærer. Denne stjerne kan hjælpe dig til at udfolde dig politisk, men som en politikker er den også glat som en ål og modtagelig for at indgå diverse studehandler, undertiden med de forkerte mennesker, hvilket kan medføre problemer og at man undertiden må gå i opposition. Lian Zhen er ambitiøs, elsker at møde nye mennesker, fortæller folk det som de gerne vil høre og er attraktiv for det modsatte køn.

Positive effekter: Selvtilfreds og målrettet.
Negative effekter: Ulydig og upålidelig.

Nr. 1: Ming paladset.

Lian Zhen er den politiske stjerne samt en af de stjerner der er associeret med romantik, flirten og affærer. Denne stjerne kan hjælpe dig til at udfolde dig politisk, men som en politikker er den også glat som en ål og modtagelig for at indgå diverse studehandler, undertiden med de forkerte mennesker, hvilket kan medføre problemer og at man undertiden må gå i opposition. Lian Zhen er ambitiøs, elsker at møde nye mennesker, fortæller folk det som de gerne vil høre og er attraktiv for det modsatte køn. Mennesker, der har Lian Zhen i deres Ming-palads har en spillenatur og er villige til at tage chancer, som de tror de kan bluffe sig igennem. De har stor humoristisk sans. Lian Zhen kan hjælpe til at gør en populær, det er en venlig stjerne, men kommer den under indflydelse af dårlige stjerne kan den medføre alkoholproblemer og utroskab. 

Nr. 2: Forældre paladset. Forældrene er skiftende i sind og svære for dig at forstå. 
Nr. 3: Lykke paladset. Ustabil. Gode og mindre gode tanker, følelser blandet sammen i et virvar. Følelse af manglende tilhørssted kan forekomme, da du ofte vil fare fra det ene sted til det andet.
Nr. 4: Velfærds paladset. Kan være både det ene og det andet. Enten er (bliver) du bankerot eller også er (bliver) du meget rig.    
Nr. 5: Karriere paladset. Politikker, officer.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har nemt ved at få venner, især indenfor det modsatte køn.
Nr. 7: Rejse paladset. Du vil møde hjælpsomme mennesker på dine rejser, men bliver nødt til at arbejde hårdt for at få succes.
Nr. 8: Helbreds paladset. Mange mindre helbredsproblemer, men overordnet et robust helbred. 
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening er ikke stabil. Penge kommer og går. Hvis stjernen er svag vil du have tendens til spillelidenskab.
Nr. 10: Børne paladset. Dine børn elsker at splitte ting ad for at prøve at forstå dem. Vær forsigtig med elektriske apparater.
Nr. 11: Kærligheds paladset. Hvis stjernen er i stærk position vil din partner være meget venlig. Er den i svag position vil vedkommende være meget diskussionslysten.
Nr. 12: Søskende paladset. Meget skiftende. Undertiden har I et godt forhold og undertiden ikke.
7. Tian Fu – Treasurer – Jord / Yang
Tian Fu har at gøre med penge, velfærd og indflydelse. Du kan sammenligne denne stjerne med en virksomheds administrerende direktør eller skatteministeren. Med gode stjerner omkring sig er Tian Fu en pålidelig effektiv finansiel leder. Med ugunstige stjerner omkring sig kan Tian Fu udvikle sig til at begå underslæb eller udelukkende gå efter at skabe makismal profit uden hensynstagen til noget som helst andet. Som udgangspunkt er Tian Fu velorganiseret, stabil, velrespekteret og kan hjælpe til med at bringe stor rigdom og indflydelse ind i dit liv.  Positive effekter: Rolig, afbalanceret, intelligent, værdiskabende.
Negative effekter: Hvis stjernen er under indflydelse af Qing Yang, Tot Lor, Huo eller Ling: underslæb, pengebegærlig.

Nr. 1: Ming paladset. Tian Fu har at gøre med penge, velfærd og indflydelse. Som udgangspunkt er Tian Fu velorganiseret, stabil, velrespekteret og kan hjælpe til med at bringe stor rigdom og indflydelse ind i dit liv. Mennesker, der har Tian Fu stjernen i deres Ming-palads, kan opnå stor rigdom og magt. Især hvis stjernen bliver støttet af andre gunstige stjerner. De holder af penge og pengesager og er gode til at håndtere disse. De er intelligente, men under indflydelse af ugunstige stjerner, vil de benytte denne intelligent til at rage penge til sig selv, eller sågar begå underslæb.  
Nr. 2: Forældre paladset. Dine forældre vil typisk have rigeligt med penge og behandle deres børn pænt.
Nr. 3: Lykke paladset. Du er en fremragende tænker, der er glad for livet. Elsker at få nye ideer.
Nr. 4: Velfærds paladset. Magten, evnen til at generere velfærd er meget stor. Endda større end Zi Wei stjernen.
Nr. 5: Karriere paladset. Du er chef, administrerende direktør, eller ejer.
Nr. 6: Venskabs paladset. Dine venner er magtfulde, indflydelsesrige, fra det højere samfundslag.
Nr. 7: Rejse paladset. Du er hjælpsom og møder også megen hjælp på dine rejser.
Nr. 8: Helbreds paladset. Tian Fu i helbredspaladset tyder på et robust, stærkt helbred.  
Nr. 9: Indtjenings paladset. Du har nemt ved at tjene penge, hvad du så end beskæftiger dig med. En kombination mellem Tian Fu og Wu Qu stjernen i dette palads er overordentlig gunstig for dine indtjeningsmuligheder.
Nr. 10: Børne paladset. Dine børn elsker dig meget højt og lytter til dig.
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner er god til det finansielle. Hvis der i dette palads optræder Zi Wei i stærk position og Tian Fu i svag position tyder det på at du bliver gift to gange. Det er bedst for dig at blive gift sent i livet.
Nr. 12: Søskende paladset. Dine søskende er forhandlere. Dine forældre foretrækker dem måske frem for dig.
 8. Moon – Tai Yin – Vand / Yin
Stjernen Tai Yin, har på samme måde som stjernen Tai Yang, en positiv eller negativ effekt alt afhængig af hvilket tidspunkt på døgnet du er født. Tai Yin betyder månen og repræsentere fertilitet. For mennesker, der er født om natten er Tai Yin en gunstig stjerne og vice versa er den dårlig for mennesker, der er født i løbet af dagen. Månen er dog ikke så stærk som solen så den påvirkes lettere af andre stjerner.

Positive effekter: Forstående, omsorgsfuld, kunstnerisk, fysisk smukt menneske.
Negative effekter: Svag, overromantisk, modgang.

Nr. 1: Ming paladset.

Eftersom Tai Yin, betyder månen og repræsentere fertilitet. For mennesker, der er født i løbet af natten og har denne stjerne i deres Ming palads betyder det at de er omsorgsfulde og rafinerede. De elsker musik, kunst, spiritualitet og alt mystisk. Tai Yin er letpåvirkelig og nem at få til at skifte mening.  Tai Yin i Ming Gong er som nævnt meget gunstig for folk født i løbet af natten og de kan blive meget rige og mægtige. På den anden side er Tai Yin i Ming Gong for folk født i løbet ikke særlig gunstig og de vil få et svært liv hvor de bliver nødt til at arbejde hårdt. Alle mennesker, der har Tai Yin i Ming Gong er kønne mennesker uanset hvilket tidspunkt de er ført på. Overraskende antages det at når stjernen er i svag position er folk smukkest. Meget ordentlig, der planlægges før der handles.

Nr. 2: Forældre paladset. Hvis stjernen er i stærk position er forældre søde og forstående. Hvis stjernen er svag er de kolde.
Nr. 3: Lykke paladset. Du elsker kunst, musik, spiritualitet og dit hoved er fyldt med gode positive tanker.
Nr. 4: Velfærds paladset. Du bryder dig ikke meget om storbyens sus, men foretrækker idylliske stille skjulte steder.
Nr. 5: Karriere paladset. Din karriere går fremragende.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har hovedsagelig kvindelige venner. Hvis stjernen er i stærk position vil de hjælpe dig og modsat vil de ikke være så gode for dig hvis stjernen er i svag position.
Nr. 7: Rejse paladset. På rejser vil du især møde megen hjælpsomhed fra kvinder. Du elsker at være ude om natten (månen).
Nr. 8: Helbreds paladset. Mange småmystiske mindre skavanker. Problemer med øjnene, især med det højre øje.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Det er nemt for dig at tjene penge, men hvis stjernen er svag forsvinder de oftest lige så hurtigt som de kommer.
Nr. 10: Børne paladset. Dine børn er intelligente, spirituelle og omsognsfulde.
Nr. 11: Kærligheds paladset. Hvis Tai Yin stjernen er stærk position er partneren sød og omsorgsfuld. Hvis stjernen er i svag position vil din partner komme til at såre dig dybt. Dette skulle især være den mandlige del af befolkningen som her er udsat for at blive såret. 
Nr. 12: Søskende paladset. Søskende er venlige og omsognsfuld, dog hvis stjernen er i svag position har du måske kommunikationsvanskeligheder med dem.
 9. Tan Lang – Greedy Wolf – Yang / Træ (ydreside) –  Yin / Vand (inderside)
Tan Lang har så mange talenter. Man kan sige det er stjernen for talent. Mennesker med Tan Lang i deres Ming palads elsker det søde liv, at tilegne sig viden, romantik, kort sagt er de utrolig livsnydere. Men stjernen er endnu mere utålmodig end stjernen Tian Tong, hvorfor den undertiden omtales som den sulte ulv. Mennesker under stærk  indflydelse af denne stjerne bliver hurtig utålmodige. De vil egentlig gerne have altid var gennemført i går og ejer således absolut ingen tålmodighed. Det kan være en god stjerne, som kan motivere dig til at få udrettet en hel masse, men det kan også være en stjerne, der fører dig ud af kontrol med dit liv, gør dig restløs og frustreret. Positive egenskaber: Så mange at det slet ikke kan opremses her. Dette er vitterlig stjernen for talenter.
Negative egenskaber: Utålmodig, rastløs, manglende fordybelse.   

Nr. 1: Ming paladset.

Folk med Tan Lang i deres Ming-palads har så mange talenter at man bliver helt forpustet. De er gode til stort set alt hvad de beskæftiger sig med. De er livsnydere af første kvadrat. De elsker kunst, litteratur, er god til sprog, værdsætter god vin og finere madlavning. De er sofistikerede og meget afholdte. Tan Lang stjernen deler nogle af de samme egenskaber og påvirkninger som kommer fra stjernen Tian Tong, men den er langt mere aktiv end denne og øge således langt større indflydelse. Ikke overraskende er mennesker med Tang Lang i deres Ming-palads frie tænkere, leder af de revolutionære, frygtløse genier.

Nr. 2: Forældre paladset. Relationerne med forældrene, især moderen, er komplicerede og bestemt ikke nemme.
Nr. 3: Lykke paladset. Du er en stor tænker, der generelt set er lykkelig, dog er du ret utålmodig anlagt, hvilket undertiden fører til fustration. Dine tanker kredser ofte omkring de højere problemstillinger, spiritualitet.
Nr. 4: Velfærds paladset. Det er ikke sandsynligt at du arver ejendom. Du vil sandsynligvis erhverve en større ejendom for egne penge sent i livet.
Nr. 5: Karriere paladset. Det er for dig et rent tag selv bod. Du kan opnå alt hvad du har lyst til.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har en stor og broget vennekreds. Mange er livsnydere som dig selv og elsker at drikke, spise, spille etc.
Nr. 7: Rejse paladset. Du holder af at rejse og dine rejser vil være gode for dig. Du vil møde megen hjælp på din vej.
Nr. 8: Helbreds paladset. Det glade sorgløse liv du fører kan gøre at du får problemer med overvægt da du spiser meget, problemer med leveren da du drikker meget etc.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Du har nemt ved at tjene penge, men du er bestemt også mester i at bruge dem hurtigere end du tjener dem. Det er nemt for dig at få penge fra det modsatte køn. Potentielt kan du lide af spillelidenskab hvilket kan gå ud over likviditeten i perioder.
Nr. 10: Børne paladset. Nysgerrige og store livsnydere, hvorfor de kan være svære at styre. Frie tænkere.
Nr. 11: Kærligheds paladset. Din partner elsker romantik, hvilket kan gøre jeres forhold ustabilt, når du nu engang imellem ikke hele tiden er opmærksom herpå. Der skal ofres megen opmærksomhed for at få forholdet til at fungere. Din partner elsker dig måske oprigtigt, men har alligevel en elsker ved siden af. Din partner har mange hobbyer og relationer udenom jeres indbyrdes forhold.
Nr. 12: Søskende paladset. Bedste fungerer dit forhold til dine søskende når I er langt fra hinanden. Ved for megen nærhed kommer der kurre på tråden. Måske halv-søskende.
 10. Ju Men – Big Door – Big Mouth
Ju Men har med dine taleevner og din kommunikation at gøre. Det er vigtig at bemærke at stjernen kaldes “den store mund” hvilket indikere at vi er er inde på mennesker, der er hurtige i replikken, som mestre sprogets brug, undertiden tænker de dog sig ikke videre om før de taler og ud kommer de forkerte ting på de forkerte tidspunkter, hvilket føre til konflikter. Men når evnerne, påvirkningen fra stjernen kanaliseres ind i de rette ramme, kan påvirkningen hjælpe meget med til at du kommer til at få gavn af dine talegaver. Positive effekter: Ejer talens magt, er overbevisende og humoristisk.
Negative effekter: Taler før du tænker, hvilket kan såre andre og bringe dig i vanskeligheder.

Nr. 1: Ming paladset.

Stjernen Ju Men har med dine taleevner og din kommunikation at gøre. Derfor er det ikke overraskende at for de mennesker hvor denne stjerne befinder sig i deres Ming-palds er der tale om store talere, der har ordet i deres magt og forstå at kommunikere via sproget. Men da beherskelse af sproget er så stor er der altid en kvik bemærkning, der ligger på tungen og hvis den får lov at komme ukontrolleret ud kan det skade, såre andre mennesker og bringe dig i vanskeligheder. For at undgå disse vanskeligheder og unødige konfrontationer er det væsentlig at disse mennesker finder en måde hvorpå de kan benytte deres evner på en gavnlig, positiv måde, både for dem selv og andre. De er således fremragende skribenter, entertainere etc.

Nr. 2: Forældre paladset. Der vil være mange diskussioner mellem dig og din forældre.
Nr. 3: Lykke paladset. Du har en tendens til at blive deprimeret over trivielle ting.
Nr. 4: Velfærds paladset. Du holder af at leve i en levende, støjende by med mange forskellige budskaber (fra reklamer, folk der taler sammen etc). Du kan nemt komme ud for at opleve retsspil i forbindelse med ejendom.
Nr. 5: Karriere paladset. Hvis du formår at finde og skabe dig en karriere hvor du kan udnytte de store talegaver du får fra Ju Men stjernen vil du have en fremragende karriere. Dette kunne være som entertainer, skribent, underviser, advokat etc. På den anden side hvis du havner i en beskæftigelse hvor det væsentligst aktiv for din indsats ikke er dine retoriske evner kan din ligefremhed med udtagelser bringe dig på kant med chefer, kollegaer etc.
Nr. 6: Venskabs paladset. Din vennekreds er at sammenligne med en diskussionsklub.
Nr. 7: Rejse paladset. Der tales meget om og med dig når du rejser.
Nr. 8: Helbreds paladset. Problemer med fordøjelse, lunger og nyre. Hvis også stjernen Ju Men optræder her vil du sandsynligvis blive farveblind i din alderdom.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Du har nemt ved at tjene penge fra dine evner indenfor sproget. Eksempelvis ved at skrive taler.
Nr. 10: Børne paladset. Kommunikationsproblemer.
Nr. 11: Kærligheds paladset. Kommunikationsproblemer. En meget talende partner. Hvis Ju Men stjernen er stærk har du en sød, betænksom partner, hvis stjernen er svag tyder det på din partner udnytter dig ved hjælp af talens brug. Hvis også stjernen Hua Ji optræder her tyder det på at du bliver separeret. 
Nr. 12: Søskende paladset.

Kommunikationsproblemer. Misforståelser opstår nemt.

 11.
xxxxxxxx 

Nr. 1: Ming paladset.

Tian Ji er en meget aktiv stjerne, der i Ming-paladset påvirker således at et menneske bliver restløs, meget videnbegærlig og interesseret i alle mulige forskellige ting, fra politik, over sportsudøvelse til litteratur etc. Men der bliver aldrig rigtig ro til fordybelse i noget specielt område, hvorfor livet for disse mennesker vil være præget af megen ustabilitet og konstant skiften.

Nr. 2: Forældre paladset. Forældrenes liv er ikke stabilt. 
Nr. 3: Lykke paladset. Du higer efter ny viden, nye indsigter. Du kan være generøs i dine tanker det ene øjeblik for det næste at være snæversynet og selvoptaget.  
Nr. 4: Velfærds paladset. Du flytter ofte. 
Nr. 5: Karriere paladset. Undgå et 9-4 job. Da du kan være meget overbevisende vil du egne dig som prædikant, religiøs leder, strategist, sælger eller politikker. Men da du også er meget kreativ og søgende vil du også egne dig som kunstner, musiker.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har mange venner, bekendte og udskifter dem ofte.
Nr. 7: Rejse paladset. Det anbefales at du rejser langt væk fra dit fødselssted for at etablere dit liv.
Nr. 8: Helbreds paladset. Lever- galdeblæreproblemer.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening er flydende, aktiv, du kan tjene penge som selvstændig.
Nr. 10: Børne paladset. Intelligent, aktive børn. Ofte flere piger end drenge og drengene kommer sent. Risiko for abort hvis også stjernen Hua Ji optræder her. Delebørn og adoptivbørn kan forekomme. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. U.
Nr. 12: Søskende paladset. D
 12
xxxxxx. 

Nr. 1: Ming paladset.

Tian Ji er en meget aktiv stjerne, der i Ming-paladset påvirker således at et menneske bliver restløs, meget videnbegærlig og interesseret i alle mulige forskellige ting, fra politik, over sportsudøvelse til litteratur etc. Men der bliver aldrig rigtig ro til fordybelse i noget specielt område, hvorfor livet for disse mennesker vil være præget af megen ustabilitet og konstant skiften.

Nr. 2: Forældre paladset. Forældrenes liv er ikke stabilt. 
Nr. 3: Lykke paladset. Du higer efter ny viden, nye indsigter. Du kan være generøs i dine tanker det ene øjeblik for det næste at være snæversynet og selvoptaget.  
Nr. 4: Velfærds paladset. Du flytter ofte. 
Nr. 5: Karriere paladset. Undgå et 9-4 job. Da du kan være meget overbevisende vil du egne dig som prædikant, religiøs leder, strategist, sælger eller politikker. Men da du også er meget kreativ og søgende vil du også egne dig som kunstner, musiker.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har mange venner, bekendte og udskifter dem ofte.
Nr. 7: Rejse paladset. Det anbefales at du rejser langt væk fra dit fødselssted for at etablere dit liv.
Nr. 8: Helbreds paladset. Lever- galdeblæreproblemer.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening er flydende, aktiv, du kan tjene penge som selvstændig.
Nr. 10: Børne paladset. Intelligent, aktive børn. Ofte flere piger end drenge og drengene kommer sent. Risiko for abort hvis også stjernen Hua Ji optræder her. Delebørn og adoptivbørn kan forekomme. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Ustabilt forhold.
Nr. 12: Søskende paladset. Dine søskende er intelligente men der er risiko for skænderier imellem jer. Ofte flere søstre end brødre. Halv-søskende og adopterede søskende kan forekomme. 
  13
xxxxxx. 

Nr. 1: Ming paladset.

Tian Ji er en meget aktiv stjerne, der i Ming-paladset påvirker således at et menneske bliver restløs, meget videnbegærlig og interesseret i alle mulige forskellige ting, fra politik, over sportsudøvelse til litteratur etc. Men der bliver aldrig rigtig ro til fordybelse i noget specielt område, hvorfor livet for disse mennesker vil være præget af megen ustabilitet og konstant skiften.

Nr. 2: Forældre paladset. Forældrenes liv er ikke stabilt. 
Nr. 3: Lykke paladset. Du higer efter ny viden, nye indsigter. Du kan være generøs i dine tanker det ene øjeblik for det næste at være snæversynet og selvoptaget.  
Nr. 4: Velfærds paladset. Du flytter ofte. 
Nr. 5: Karriere paladset. Undgå et 9-4 job. Da du kan være meget overbevisende vil du egne dig som prædikant, religiøs leder, strategist, sælger eller politikker. Men da du også er meget kreativ og søgende vil du også egne dig som kunstner, musiker.
Nr. 6: Venskabs paladset. Du har mange venner, bekendte og udskifter dem ofte.
Nr. 7: Rejse paladset. Det anbefales at du rejser langt væk fra dit fødselssted for at etablere dit liv.
Nr. 8: Helbreds paladset. Lever- galdeblæreproblemer.
Nr. 9: Indtjenings paladset. Din indtjening er flydende, aktiv, du kan tjene penge som selvstændig.
Nr. 10: Børne paladset. Intelligent, aktive børn. Ofte flere piger end drenge og drengene kommer sent. Risiko for abort hvis også stjernen Hua Ji optræder her. Delebørn og adoptivbørn kan forekomme. 
Nr. 11: Kærligheds paladset. Ustabilt forhold.
Nr. 12: Søskende paladset. Dine søskende er intelligente men der er risiko for skænderier imellem jer. Ofte flere søstre end brødre. Halv-søskende og adopterede søskende kan forekomme. 

 

Zi Wei Dou Shu
Placering af stjernerne

Trin 1.
Placering af de 14 hovedstjerner.

Engelske navn

Vietnamesiske navn

Kinesiske navn

Tzi Wei – Purple Emperor

Tu Vi

Tzi Wei

Palace – Treasury – Southern Star

Thien Phu

Tian Fu

Dance – Finance – Military Music Star

Van Khuc

Wu Qu  – Wu Ch’u

General – Minister

Thien Tuong

Tian Xiang – T’ien Hsiang

Aphrodite – Flirting -Greedy Wolf

Tham Lang

T’an Lang

Virgin – Wickedness – Pure Virtue

Liem Trinh

Lian Zhen  – Lien Chen

Seven Swords – Star of Power – Seven Killings

That Sat

Qi Sha  – Ch’i Sha

Demolisher – Ruinous  – Broken Army

Pha Quan

Po Jun  – P’o Chun

Moon

Thai Am

T’ai Yin

Sun

Thai Duong

T’ai Yang

Motor – Mercy – Secret Star

Thiem Co

Tian Ji  – T’ien Chi

Giant Gate – Gloomy – Great Door

Cu Mon

Ju Men  – Chu Men

Servitor – Lucky Star – Unity

Thien Dong

Tian Tong – T’ien T’ung

Honest – Blessing  – Roof-Beam

Thien Luong 

Tian Liang  – T’ien Liang 

Trin 2.
Placering af to vigtige stjerner, hvis placering bestemmes ud fra Branch fra fødselsåret, fødselstimen og kombinationen af Yin/Yang.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Mars – Fiery

Hoa Tinh

Huo Xing

Thunder – Ringing star

Linh Tinh

Ling Xing

Trin 3.
Placering af 25 andre stjerner, hvis placering bestemmes ud fra de himmelske stammer fra fødselsåret.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Blue Dragon

Thanh Long

Qing Long

Armour – Worrisome  – Hump Back Star

Da La

Tuo Luo  – T’o Lo

Lance – Troublesome – Sheep Blade Star

Kinh Duong

Qing Yang 

Waylayer

Phuc Binh

Fu Bing

Major Erosion

Dai Hao

Da Hao

Minor Erosion

Tieu Hao

Xiao Hao

Studies

Luu Nien

Letters

Tau Thu

Zou Shu

Treats

Thien Tru

Tian Chu

Officer

Tuong Quan

Jiang Jun

Seal

Quoc An

Medal – Angel II  – Heavenly Store

Thien Viet

Tian Yue  – T’ien Ts’un

Laureate – Angel I  – Leader

Thien Khoi

Tian Kui  – T’ien Kuei

Felicity

Thien Quan

Tian Guan

Treasure – Abundance

Loc Ton

Lu Cun

Physician

Bac Si

Bo Shi

Luck

Thien Phuc

Tian Fu

Building

Duong Phu

Arrow

Phi Liem

Fei Lian

River

Luu Ha

Diseases

Benh Phu

Bing Fu

Athlete

Luc Si

Li Shi

Goddess of Joy
God’s Smile

Hi Than

Xi Shen

Justice

Quan Phû

Guan Fu

Severed Bar (SB)

Triet Khnong

Zheng Kong – Bang Kong

Trin 4
Placering af de 29 intermediate stjerner., hvis placering bestemmes ud fra den jordiske gren fra fødselsåret (det kinesiske dyreten).

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Void

Thien Khong

Tian Kong

Steed – Pegasus

Thien Ma

Tian Ma  – I’ma

Virtue of the Moon

Nguyet Duc

Yue De

Virtue of the Heaven

Thien Duc

Tian De

Virtue of Ancestors

Phuc Duc

Virtue of the Dragon

Long Duc

Long De

Crusher

Kiep Sat

Jie Sha

Suffocation

Pha Toai

Po Sui

Opponent

Tue Pha

Sui Po

Tiger

Bach Ho

Bai Hu

Flower

Dao Hoa

Xian Chi

Cordon – Wedding  – Red Phoenix

Hong

Hong Luan  – Hung Luan

Guest

Dieu Khach

Diao Ke

Tears

Thien Khoc

Tian Ku

Widowing

Qua Tu

Gua Xiu

Solitude

Co Than

Gu Chen

Mourning

Tang Mon

Sang Men

Worries – Destroyer

Thien Hu

Tian Xu  – T’ien Hao

Jupiter

Thai Tue

Tai Sui

Yang

Thieu Duong

Hui Qi

Yin

Thieu Am

Guan Suo

Praying

Truc Phu

Bing Fu

Recumbent

Tu Phu

Xiao Hao

Flying Dragon

Long Tri

Long Chi

Authority

Quan Phû

Guan Fû

Parasol

Hoa Cai

Hua Gai

Deliverance from the Genius

Giai Than

Phenix

Phuong Cac

Feng Ge

Joy – Birth  – Happiness

Thien Hi

T’ien Hsi

Trin 5
Placering af syv andre energier, hvis placering bestemmes ud fra Månens position på fødselstidspunktet.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Aid – Deputy I  – Left Assistant

Ta Phu

Zuo Fu – Tso Fu

Support – Deputy II – Right Assistant

Huu Bat

You Bi  – Yu Pi

Punishment – Stern

Thien Hinh

Tian Xing – T’ien Hsing

Robe – Romance – Beauty – Elegance

Thien Y

Tian Yao  – T’ien Yao

Dream

Thieu Rieu

Tian Yao

Deliverance from Heaven

Thien Giai

Deliverance from Earth

Dia Giai

Tring 6.
Placering af seks andre stjerner ud fra time i fødselstidspunktet.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Dissertation – Intelligence  – Litterary Music

Vu Khuc

Wen Qu  – Wen Ch’u

Discourse – Intellect  – Literary Prosperity

Van Xuong

Wen Chang – Wen Ch’ang

Enigma

Thai Phu

Tai Fu

Banner

Phong Cao

Feng Gao

Fate – Calamity  – Robbery

Dia Kiep

Di Jie  – Ti Chieh

Nullity – Misfortune  – Heavenly void

Dia Khong

Di Kong

Trin 7.
Placering af de fire såkaldte transformerings stjerner, hvis placering bestemmes ud fra heavenly stem i fødselsåret. Disse fire transformeringsstjerner nærmerer sig altid andre stjerner og transformere dem til gode eller dårlige. Hua Lu “transformere indtjening” hjælper med at skaffe penge, tiltrække held og hjælpsomme mennesker. Dette er den bedste af de fire transformeringsstjerner. Hua Qua “transformere autoritet” tiltrækker magt, indflydelse og autoritet.Hua Ke “transformere anerkendelse” tiltrækker berømmelse og anerkendelse.Hua Ji “transformere til ballade”. Dette er en højst uheldig stjerne, der bringer ballade til hvilken som helst anden stjerne, den er knyttet til. Eksempelvis hvis den er knyttet til stjernen Ju Men vil den påvirke dine taleevner således at du konstant vil sige det forkerte, noget som sårer andre mennesker og bringer dig i ballade.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Success – Fame  – Examination

Hoa Khoa

Hua Ke  – Hua K’o

Power – Authority

Hoa Quyen

Hua Quan – Hua Ch’uan

Fortune – Prosperity – Salary

Hoa Loc

Hua Lu

Cloud – Annoyance  – Jealousy

Hoa Ky

Hua Ji  – Hua Ch’i

Trin 8.
Placering af de 12 stjerner i den såkaldte endeløse cirkel, hvis placering bestemmes ud fra Yin/Yang, Male/Female og sektor.

Engelske navne

Vietnamesiske navne

Kinesiske navne

Longevity

Truong Sinh

Chang Shen

Puberty

Moc Duc

Mu Yu

Hat

Quan Doi

Guan Dai

Mandarinate

Lam Quan

Lin Guan

Prosperity

De Vuong

Di Wang

Decadence

Suy

Shuai

Sickness

Benh

Bing

Death

Tu

Si

Interment

Mo

Mu

Disapearence

Tuyet

Jue

Foetus

Thai

Tai

Nutrition

Duong

Yang

Trin 9.
Placering af ni lidt specielle stjerner, hvis placering er således: Stjernen Lid altid i Dragen, stjernen Receptacle altid i Hunden, stjernen Detriment altid i Venskabs-paladset, stjernen Messenger altid i Helbreds-paladset, stjernen Three Steps placeres ud fra dagen og positionen af stjernen Aid. Stjernen Eight Seats placeres ud fra dagen og positionen af stjernen Support. Stjernen Benefactor placeres ud fra dagen og positionen af stjernen Discourse. Stjernen Beloved placeres ud fra dagen og positionen af Dissertation Og endelig placeres stjernen ud fra månen og positionen af Jupiter.

Engelske navn

Vietnamesiske navn

Kinesiske navn

Lid

Thien La

Receptacle

Dia Vong

Detriment 

Thien Thuong

Tian Shang

Messenger

Thien Su

Tian Shi

Three Steps

Tam Thai

San Tai

Eight Seats

Bat Toa

Ba Zuo

Benefactor

An Quang

En Guang

Beloved

Thien Quy

Tian Gui

Ursa Major

Dau Quan

Dou Jun

Trin 10.
Placering af Void Bar, der placeres ud fra Earthly Branch og the Heavenly Stem af fødselsdage.

Engelske navn

Vietnamesiske navn

Kinesiske navn

Void Bar (VB)

Tuan Khong

Xun Kong

 

ZI WEI DOU SHu

brug navigationsbjælke til højre for at læse mere

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål