Dyretegn og Stjernetegn

De tolv kinesiske dyretegn har deres oprindelse i det år du er født, mens de tolv stjernetegn har deres oprindelse i den måned du er født. Der er dog også knyttet et dyretegn til hver måned, men dette er dog ikke konstant. Alt kinesisk astrologi har en tidsmæssig dimension, der siger at alting bevæger sig i cyklus og derfor vil de dyretegn, der er knyttet til en måned være forskellig fra år til år.

Men kan man direkte opstille de tolv dyretegn og de tolv stjernetegn overfor hinanden? Ja, det kan man godt. Såvel kinesisk som vestlig astrologi har som mål at skabe velfungerende succesfulde mennesker, der klarer sig godt på alle områder – kærlighed, karriere, helbred, etc. Hertil benytter de hver især en lang række ganske forskellige værktøjer, men et centralt fællespunkt er at de begge inddeler mennesker i forskellige typer, og ud herfra anvise hvilke veje – der for de enkelte typer – er konstruktive og fører til fremgang og velfærd.

Man kan i stor udstrækning kæde de tolv typer vi har fra de kinesiske dyretegn sammen med de tolv typer vi har fra stjernetegnen i vestlig astrologi. Dog er der ikke helt nøjagtig overensstemmelse, da nogle typer er overlappende. Men begge tilgange tilgange opdeler altså os mennesker i forskellige typer for at tydeliggøre det enkelte menneskes styrker og svagheder. Så, omend terminologien er forskellig og omend der er lidt overlapninger, så er de dyretegn og stjentegn som ligner hinanden mest som følgende.

 

Rotten
1900, 1912,
1924, 1936,
1948, 1960,
1972, 1984,
1996, 2008
dyretegn-01-rotte-kvadrat Skytten
22/11 -21/12
stjernetegn-skytten
Oksen
1901, 1913,
1925, 1937,
1949, 1961,
1973, 1985,
1997, 2009
dyretegn-02-okse-kvadrat Stenbukken
21/12 -20/01
stjernetegn-stenbuk
Tigeren
1902, 1914,
1926, 1938,
1950, 1962,
1974, 1986,
1998, 2010
dyretegn-03-tiger-kvadrat Vandmanden
20/01 -19/02
stjernetegn-vand
Haren
1903, 1915,
1927, 1939,
1951, 1963,
1975, 1987,
1999, 2011
dyretegn-04-hare-kvadrat Fiskene
19/02 -20/03
stjernetegn-fisk
Dragen
1904, 1916,
1928, 1940,
1952, 1964,
1976, 1988,
2000, 2012
dyretegn-05-drage-kvadrat Vædderen
20/03 -20/04
stjernetegn-vadder
Slangen
1905, 1917,
1929, 1941,
1953, 1965,
1977, 1989,
2001, 2013
dyretegn-06-slange-kvadrat Tyren
20/04 -21/05
stjernetegn-tyr
Hesten
1906, 1918,
1930, 1942,
1954, 1966,
1978, 1990,
2002, 2014
dyretegn-07-hest-kvadrat Tvillingerne
21/05 -20/06
stjernetegn-tvilling
Geden
1907, 1919,
1931, 1943,
1955, 1967,
1979, 1991,
2003, 2015
dyretegn-08-ged-kvadrat Krebsen
21/06 -22/07
stjernetegn-krebs
Aben
1908, 1920,
1932, 1944,
1956, 1968,
1980, 1992,
2004, 2016
dyretegn-09-abe-kvadrat Løven
22/07 -23/08
stjernetegn-love
Hanen
1909, 1921,
1933, 1945,
1957, 1969,
1981, 1993,
2005, 2017
dyretegn-10-hane-kvadrat Jomfruen
23/08 -23/09
stjernetegn-jomfru
Hunden
1910, 1922,
1934, 1946,
1958, 1970,
1982, 1994,
2006, 2018
dyretegn-11-hund-kvadrat Vægten
23/09 -22/10
stjernetegn-vagt
Grisen
1911, 1923,
1935, 1947,
1959, 1971,
1983, 1995,
2007, 2019
dyretegn-12-gris-kvadrat Skorpionen
23/10 -21/11
stjernetegn-skorpion

 

Husk målet er vigtigere end vejen!

Forskellige modeller inddeler mennesker i forskellige typer, og ud herfra anvise hvilke veje – der for de enkelte typer – er konstruktive og fører til fremgang og velfærd. Eksempelvis opdeler numerologien mennesker i typer ud fra de tal, der er tilknyttet vores fødselstidspunkt, navn, etc. Og kinesisk astrologi opdeler mennesker ud fra det dyretegn og den vægtfordeling af de fem elementer, vi er tilknyttet ud fra vores fødselstidspunkt.

Faktisk er det mere reglen end undtagelsen at de spirituelle begreber har hver deres model til at inddele os mennesker i forskellige typer, og anvise generelle udviklingsveje, samt diverse konkrete råd til hver enkelt type. Disse kan være i stil med at en bestemt årstid er god for den enkelte type, der i øvrigt også vil have mest held ved at opsøge muligheder, der kommer fra en bestemt kompasretning, bør passe på en bestemt type mad og lignende råd.

Ideen med opdeling i forskellige typer, er god til at gøre os opmærksomme på hvorledes vi blomster og udfolder os naturligt i nogle situationer og sammen med bestemte mennesketyper – mens der er andre mennesketyper hvor vores verdensbilleder ganske enkelt er så forskelligt at vi højst sandsynligt vil kollidere imod hinanden i tanker og ord.

Et andet eksempel på opdeling af alle mennesker i et antal forskellige typer finder vi i Enneagrammet. Her benyttes ni typer og enneagrammet beskriver de typiske tanke- og handlemønstre, som hver af de ni typer har, samt hvilke dybtliggende motiver, der ligger til grund for de enkelte typers adfærdsmønster. Ved at finde ud af hvordan man score på de forskellige typer, kan modellen hjælpe os til at forstå os selv bedre, og til at få kontakt med de temaer, vi med fordel kan bearbejde for at opnå større glæde og tilfredshed i livet. At kende din score på de forskellige enneagramtyper er starten for din udvikling.

Vil du have noget ud af kinesisk astrologi og dit dyretegn, behøver du ikke tilegne dig den østerlandske tankegang, men du bliver nødt til at forstå dens basale præmisser hvis du vil have kinesisk astrologi til at udfolde sig i dit liv.

Når vi begynder at forstå logikken og fordelene bagved den østerlandske tankegang, begynder vi også at forstå hvorfor det spiller så stor en rolle for en østerlænding at kende til sit heldige element og sit kinesiske dyretegn. Dette er naturlige pejlemærker i en verden, hvor man definerer sig selv ud fra de relationer man indgår i – mere end man definere sig selv som et løsrevet individ. For en kineser er astrologien således ikke en selvstændig disciplin der kan praktiseres efter forgodtbefindende. For en kineser er astrologien ikke en hobbyaktivitet, men en integreret del af den kinesiske dagligdag hvor alt er underlagt målet at skabe optimal harmoni mellem yin og yang.

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål