Kinesisk årshoroskop

Dit kinesiske årshoroskop rummer information, om hvordan det vil gå dig gennem året. Du får bla. den kinesiske almanak for året, hvori du kan se hvilke dage, der er gunstige til forskellige gøremål – og hvilke der bestemt ikke er det! Du får endvidere en lang række tabeller og forklaringer på, hvorledes de forskellige tolkninger fremkommer.

Spørgsmålet er, om du tør gå igennem året uden at kende til dit kinesiske årshoroskop!

Dette er en smagsprøve på hvordan et kinesiske årshoroskop ser ud.
Ønsker du dit fulde horoskop, så kontakt NetSpirit og bestil dette.


ABEN

KARRIERE

Vi starter op med at kigge på hvordan det vil gå dig indenfor karriere området. Nærmere bestemt starter vi med at lave et lille tilbageblik om hvordan kinesisk astrologi forudsagde at det ville gå dig sidste år! Det er nemlig således indenfor al spiritualitet, herunder også kinesisk astrologi, at man har et udgangspunkt at alt hvad der sker for en, sker fordi man skal lærer noget positivt heraf, en ballast, en viden, som man skal benytte senere i sit liv.

Så vi opsummerer kort hvad kinesisk astrologi forudsagde at der ville ske for dig sidste år indenfor karriereområdet og beder dig i gennemlæsningen heraf overveje om dette er sket eller om du alligevel på anden måde har lært de lektioner, som det ligger imellem linierne at du skulle lære.

På det karrieremæssige område byder år 2005 på turbulente forhold for Aben. Der er meget små chancer for forfremmelser og der er ligefrem mulighed for indskrænkninger i dine beføjelser. Men Aben er generelt karakteriseret ved behændighed og skal nok hurtig få håndfæste igen efter turbulente begivenheder.

Det er en grundide i al spiritualitet, herunder også kinesisk astrologi, at du hele tiden skal lærer nogle ting. Disse erfaringer, indlæringer, oplevelser er nødvendige for at du kan udvikle dig som menneske, og det er noget du SKAL igennem. Hvis du således ikke på en eller anden måde har lært de ting som kinesisk astrologi forudsagde, ville ske for dig i sidste år på karriereområdet, er det meget sandsynligt at disse ting stadig vil hænge fast og komme til at påvirke det nye år. Så meget for sidste år. Nu skal vi til at se på hvordan det, ifølge kinesisk astrologi, vil gå for dig i det nye år indenfor karriereområdet.

På det karrieremæssige område byder år 2006 igen på turbulente forhold for Aben. Der er, desværre stadig, meget små chancer for forfremmelser og der er ligefrem mulighed for indskrænkninger i dine beføjelser. Men Aben er generelt karakteriseret ved behændighed og skal nok hurtig få håndfæste igen efter turbulente begivenheder. Dine energier på området er skrøbelige, men de er ikke udelukkende dårlige. Hvis du blot holder dig til det sikre og styrer en fast kurs vil du komme fint igennem år 2006 på dette område.

For at støtte de skrøbelige energier på området kan du med fordel kigge lidt nærmere på feng shui og nogle af de remedier og fremgangsmåder som denne filosofi foreskriver til at beskytte dine energier på karriere området. Hvis du ønsker dette skal du først finde ud af hvilke områder i din bolig som er karriere områderne. Dette kaldes livsområde 7 og måden du finder hvilke områder i din bolig, der udgør disse områder er beskrevet i NetSpirit’s sektion om feng shui. Du skal efterfølgende forstærke området ved eksempelvis:

 • Placer i området genstande med vand, fontæner, springvand, akvarier. Alternativt så billeder, plakater, fotos, malerier af floder, søer, havet, vandfald.
 • Ting, der symboliserer karriere, f.eks. PC. Spejle, glas og krystal genstande.
 • Sorte og mørke farver.

 

 

VELFÆRD & RIGDOM

Vi starter også her op et lille tilbageblik på hvordan kinesisk astrologi forudsagde at det ville gå dig sidste år. Så vi opsummere ganske kort hvad kinesisk astrologi forudsagde at der ville ske for dig sidste år indenfor Velfærd- & rigdomsområdet og beder dig i gennemlæsningen overveje om dette er sket eller om du alligevel på anden måde har lært de lektioner, som det ligger imellem linierne at du skulle lære.

På velfærdsområdet vil der opstå mange udfordringer, der skal overvindes før du kan indkassere profit. Der er tegn på at Aben kan opleve velfærdstab i år 2005 så vær opmærksom på disse forudsigelser og tag dine forholdsregler. Noget tyder på gode muligheder for pludselige gevinster. Pas dog på idet energierne også viser at der er store chancer for at formøble den nyvundne rigdom lige så hurtig som den komme – afstå især fra gambling og deciderede spekulationsprojekter.

På velfærdsområdet kan Aben se frem til et indbringende og udbytterigt år. Nemme penge og ekstra indtjeningsmuligheder vil det være nemt at opnå. Pas dog på idet energierne også viser at der, som sidste år er store chancer for at formøble den nyvundne rigdom lige så hurtig som den komme. Du vil nemt kunne tiltrække hjælpere og investorer i alle de projekter du kan finde på. Din formue og velfærd har i år 2006 virkelig en god mulighed for at vokse et godt stykke.

Et vigtigt aspekt i forhold til kinesisk astrologi er at dette er bygget på den grundlæggende antagelse at livet bevæger sig i forskellige cyklusser. Der er en tid til at så og en tid til at høste, en tid til at holde fred og en tid til at gå i krig etc. Alting bevæger sig i cyklusser og hvis du følger disse cyklusser i den måde du lever dit liv på så har du medvind hele vejen. Hvis du derimod gå imod de energier, der flyder rundt i universet, ja så er det op ad bakke.

Dit liv er således i øjeblikket at du har gunstige energier indenfor velfærdsområdet og dette bør du udnytte. Næste år ser det måske anderledes ud. Hermed ikke sagt at din formue smuldre næste år, men blot at du lige i øjeblikket har medvind på dette område og til næste år er det måske et andet område af dit liv som de gode energier i universet vil hjælpe dig med. Det gælder kort sagt ifølge kinesisk astrologi at indrette sit liv i overensstemmelse med de cyklusser universet har. Man kan sammenligne det med at indrette sit liv efter årstiderne. Det er jo eksempelvis oftest tåbeligt at gå i sommertøj om vinteren. Du bør altså i dette år prioritere velfærdsområdet og udnytte de gode muligheder der vil åbne sig for dig her.

Du kan med fordel benytte feng shui til at beskytte og fremme dine gunstige energier på området. Dette råd fik du også sidste år og såfremt du fulgte det vil det følgende være dig bekendt. Men kort fortalt så er det som feng shui foreskriver for at beskytte ens velfærd at man først finder ud af hvilke områder i ens bolig som er rigdoms-områderne. Dette kaldes livsområde 1 og måden du finder hvilke områder i din bolig, der udgør disse områder er beskrevet i NetSpirit’s sektion om feng shui. Når du har fundet ud af hvilke områder i din bolig, dit kontor, dit sommerhus ol. som er rigdomsområdet skal du efterfølgende forstærke området ved eksempelvis:

 • Værdifulde ejendele, som antikviteter, kunst, skulpturer, mønter og krystaller placeres i området.
 • Placerer ligeledes billeder, plakater, fotos, malerier og figurer af ting som du ønsker dig og som giver en følelse af rigdom og overflod f.eks. huse, biler, både, smykker.
 • Friske blomster og sunde planter.
 • Genstande med vand, som fontæner, vandfald, bassins og springvand, der symboliserer gennemstrømmen af penge og fremgang.
 • Blå, lilla og røde farver.

Netop når det går godt er der al mulig grund til at forstærke tendensen. Hvis du i år gør en ihærdig indsats kan du få orden på din økonomi langt ud i fremtiden. Så sørg ikke kun for at tjene penge, men hold også øje med udgiftssiden. Tag dig overskuddet til at få helt orden på økonomien. Saml måske al klatgæld i en større pulje og pas på med de mange tilbud om køb nu og betal i morgen. Hold styr på kreditkortene og undgå, som nævnt indledningsvis, alle typer for spekulation, specielt indenfor gambling og fast ejendom.

 

KÆRLIGHED OG PARFORHOLD

Vi starter også her op et lille tilbageblik på hvordan kinesisk astrologi forudsagde at det ville gå dig sidste år. Så vi opsummere ganske kort hvad kinesisk astrologi forudsagde at der ville ske for dig sidste år indenfor Kærligheds- & parforholdsområdet.

For Aben i fast forhold vil året blive præget af mange småskænderier og gnidninger mellem dig og din partner. Omdrejningspunktet for dette vil være misforståelser og forvirring, så imødegå dette ved at være klar i tale og handling. For den enlige Abe vil der dog vrimle med potentielle partnere, så kast dig ud i det. Energierne er med dig.

Skønt energierne også på dette område er meget gunstige for dig, er det således overordnet set, at året er præget af de to elementer Ild og Metal og da disse elementer modarbejder hinanden vil året være præget af mange misforståelser, småskænderier og modsætningsforhold. Det kan være godt for dig at kende lidt til hvorledes de fem elementer gensidigt påvirker hinanden og dermed få den nødvendige viden omkring hvorledes du kan minimere de potentielle spændinger året har at byde på.

Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi. Fordi kinesisk astrologi handler om ligevægt – yin og yang – må man afbalancere elementerne indbyrdes. Vekselvirkningen mellem elementerne vil altid være enten god eller dårlig.

Energibevægelserne forløber i to cyklus.

  • Produktiv cyklus. Den produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Hvordan metal producerer vand gives der ingen logisk forklaring på, hvorimod det er indlysende, at vand giver næring til træ.
 • Destruktiv cyklus. I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det. En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet – ilden dræner træet, da ilden brænder træet – jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

Til hver af de fem elementer er tilknyttet talrige karakteristika egenskaber og vibrationer : kompasretning, farve, lugt, smag etc. Også kroppens indre organer og de 12 hovedmeridianer er klassificeret i overensstemmelse med de fem elementer. Derudover er hvert eneste akupunkturpunkt klassificeret efter de fem elementer. Der er mange måder hvorpå begrebet de fem elementer benyttes. Først og fremmest er det umiddelbart et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin-Yang.

Du anbefales at sætte dig lidt ind i tankegangen bagved samspillet mellem de fem elementer og måske gå skridtet videre og find ud af hvorledes vægtfordelingen mellem de fem elementer er såvel for dig som din eventuelle partner. Det vil derefter være langt lettere for dig at skabe balance i den samlede vægt elementerne har imellem jer – og derved sikre et harmonisk forhold.

 

SUNDHED

Vi starter også her op et lille tilbageblik på hvordan kinesisk astrologi forudsagde at det ville gå dig sidste år. Så vi opsummere ganske kort hvad kinesisk astrologi forudsagde at der ville ske for dig sidste år indenfor helbreds- og sundhedsområdet.

Også på sundhedsområdet skal Aben udvise ekstra påpasselighed i år 2005. Mental træthed vil resultere i uforsigtige handlinger og slap dømmekraft. Så imødegå denne udfordring og gør hvad du kan for at styrke dig selv helbredsmæssigt; sund mad, nok søvn etc. I det hele taget kan Aben anbefales at styrke sine energier generelt i år 2005. Kig eventuelt i NetSpirit’s afsnit om feng shui hvori forskellige remedier er beskrevet. Det kan især betale sig at styrke sundheds- og karriereområdet. Men husk også at dine velfærdsenergier er ret gode, så sørg også for at beskytte dem.

Aben er ekstra udsat for skranken på den helbredsmæssige i år 2006. Der ser ikke ud til at komme noget stort sygdomsproblem, snarer en skranke hele året igennem. Dette kan dog imødegås ved at afstå fra alkohol, krydret og olieret mad. Vær ekstra opmærksom på hygiejnen i forbindelse med madvarer end ellers. Men en smule forsigtighed og påpasselig skal du nok klarer sig ganske fremragende igennem året.

Det bliver overordnet et turbulent år for dig. Dine energier på de forskellige områder er bestemt ikke entydige. Dette er jo meget godt for så vidt at de ikke er udelukkende negative. Det ser ud til at de svinger en del igennem året. Du vil således potentielt møde en del bølgetoppe og bølgedale i løbet af året. For at bringe dig sikkert igennem året er et forslag, at du går ind og arbejder med din intuition.

Dit liv er således i øjeblikket at du har turbulente energier indenfor alle områder. Dette kan være svært at forholde sig til for energierne vil forandre sig igennem året og således nogle gange være gode på det ene område, mens de er dårlige på et andet. Eller gode/dårlige på alle områderne i perioder. Du bør være meget opmærksom på hvornår tingene synes at komme nemt til dig og hvornår du møder modstand.

 

Dit bedste partnermatch

Hvis du ikke allerede er opmærksom herpå kan du med fordel benytte lidt tid på at undersøge dit dyretegns forenelighed med de andre kinesiske dyretegn. Dette er vigtigt at være opmærksom på da det repræsenterer hvilke mennesker, der vil hjælpe dig på vej og hvilke, der potentielt er mulighed for at få konflikter med. Eksempelvis er dit held og din velstand specielt risikofyldt, når du kommer i kontakt med Tigeren, idet denne længe er blevet betragtet som et dårligt varsel for Aben. Dit bedste partnermatch er Rotten eller Dragen.

 

asto-kin-horoskop-ar-01

 

Opstil selv dit kinesiske årshoroskop!

Du kan rent faktisk et meget langt stykke hen ad vejen selv opstille dit kinesiske horoskop. Vi giver dig værktøjer, tabeller og fremgangsmåde. Navigere rundt via menubjælke til højre.

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål