Kinesiske dyretegn – Hesten

Heste er udpræget individer. De er meget intelligent og venlige. En person født i hestens år er viljestærk, selvstændig og handler uafhængig uanset hvad opmærksomheden er rettet imod. Da hesten er hurtig tænkende og besidder en resolut beslutsomhed, er den stærkest i åbensindet situationer og stemninger. Heste er gode til pengesager og energiske individer, der hurtigt bliver restløse og ofte ses gå fra det ene til det andet projekt, beskæftigelse. Heste holder af at rejse.

Heste har let ved at finde en partner. De besidder en rå sexappel, der tiltrækker alle de andre tegn. Lidt sværere er det for dem at holde fast ved partneren. Idet de har en indre længsel efter uafhængighed, frihed og generelt en slumrende udlængsel oplever de hurtig kærligheden som bindende.Tegnet har fremragende evner indenfor forførelseskunsten, er skarp i replikken og kan forføre et helt selskab med sin charme og retorik.

Hestens frie sjæl giver den mange spændende oplevelser, men hvis den ikke lære at binde sig til længervarende relationer, beskæftigelser etc. vil rastløsheden til sidst blive et mål i sig selv. Hele livet igennem synes Hesten at lide af en irrationel frygt for at blive afsløret som en fupmager. Dette er Hestens egne høje forventninger til sig selv, der kommer til udtryk og har ofte meget lidt med virkeligheden at gøre. Heste er reelt velansete, afholdte og ofte kender deres omgangskreds dem en smule bedre end de selv går og tror.

Kinesisk dyretegn Hest

Hesten SOM Dit årsdyr
DIT DYRETEGN FOR ÅRET

DYRETEGN TILKNYTTET DIT FØDSELSÅR
REPRÆSENTERE DIT YDRE JEG

Dit dyretegn for dit fødselsår repræsentere dit ydre jeg. Det er sådan som du generelt bliver opfattet og hvorledes du generelt karakteriseres. Dette er præsenteret ovenfor.

Hesten SOM Dit INDRE DYR
DIT DYRETEGN FOR MÅNEDEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSMÅNED
REPRÆSENTERE DIT INDRE JEG

Dit dyretegn for din fødselsmåned repræsentere dit indre jeg. Sådan som du opfatter dig selv og sådan som du gerne vil være, opfattes. Hvad der motivere dig. Vigtigt er at dit indre dyr bestemmer hvilke af de andre dyretegn du er kompatibel med, dit bedste partnermatch i kærlighed såvel som generelt. Det er således ganske nyttigt kende til hvordan dette dyretegn har det med de andre dyretegn.

Dit bedste partnermatch er mere end blot hvor godt du passer sammen med en partner. Det er også dit dyretegns forenelighed – eller mangel på samme! – i alle livets forhold. Således også overfor dine arbejdskollegaer, dine kammerater mv. Ifølge kinesisk astrologi kan du gøre livet nemt for dig selv. Hvis der er harmoni mellem dit dyretegn og de mennesker du omgås med, vil du have det nemt.

Hvor der er et match, finder du mennesker, der vil hjælpe dig på vej, beskytte dig og drage omsorg for dig. Hvor der er konflikt finder du mennesker , der potentielt er mulighed for at få konflikter med. Dit held, kærlighedsliv og velstand kan meget vel være truet når du kommer i kontakt med de dyretegn, som du er mindst forenelige med.

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
1 1 10 5 5 5
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat
5 10 5 5 10 5

 

Hesten SOM Dit SANDE DYR
DIT DYRETEGN FOR DAGEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSDAG
REPRÆSENTERE DIN BASALE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse personlighedstræk kan være af såvel negativ som positiv karakter.

HestEN som DIT HEMMELIGE DYR
DIT DYRETEGN FOR TIMEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSTIME
REPRÆSENTERE DIN HEMMELIGE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime har ifølge kinesisk astrologi stor styrke da det er bestemt af det tætteste af dit fødselstidspunkt; din fødselstime. Dit dyertegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed –  personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse kan være af såvel negativ som positiv karakter.

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat
dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat
dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål