Kinesiske dyretegn – Oksen

dyretegn-02-okse-forside

En født leder. En person født i Oksens tegn inspirer og øge støtte til deres omgivelser. De er konservative, metodiske og praktiske anlagt. Deres tilgang er ofte en skridt for skridt tilnærmelse og de mister aldrig deres mål af syne. Oksen tror på at gøre tingen rigtigt første gang. Oksen rummer evnerne til at opnå store bedrifter.

De kan dog undertiden være ret krævende. Oksen er stærk og pålidelig. En person født i oksens år er flittig, hårdt arbejdende, stabil og rolig. På trods af oksens ukuelighed og respekt for skik og tradition, er den unægtelig et symbol på snusfornuft og beslutsomhed.

Oksen knytter stærke bånd med deres familie og venner og skønt de ikke er det mest romantiske af dyrene, så er Oksen hengivne, beskyttende og trofaste partnere. Oksen er altid en god forsørger, som værner om sin families velbefindende, og som uden tøven vil offre alt for at beskytte og hjælpe sine elskede. Oksen besidder stor værdighed og stærke moralske følelser.

Verden opfatter undertiden Oksen som en stædig, pragmatisk “my-way-or-the-highway”. Verdens opfattelse ligger dog ikke synderligt Okse på sinde, der foretrækker at gøre hvad der får de selv føler er rigtigt. Og opfatter sig selv som værende i sin gode ret hertil. Oksens fremragende evner og styrker gør at den undertiden ikke synes at have brug for andre. Dette er dog langt fra tilfældet. Oksen elsker at være sammen med andre, det tager blot lidt tid før de inviterer andre ind.

Kinesisk dyretegn Oksen

OKSEN SOM Dit årsdyr
DIT DYRETEGN FOR ÅRET

DYRETEGN TILKNYTTET DIT FØDSELSÅR
REPRÆSENTERE DIT YDRE JEG

Dit dyretegn for dit fødselsår repræsentere dit ydre jeg. Det er sådan som du generelt bliver opfattet og hvorledes du generelt karakteriseres. Dette er præsenteret ovenfor.

OKSEN SOM Dit INDRE DYR
DIT DYRETEGN FOR MÅNEDEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSMÅNED
REPRÆSENTERE DIT INDRE JEG

Dit dyretegn for din fødselsmåned repræsentere dit indre jeg. Sådan som du opfatter dig selv og sådan som du gerne vil være, opfattes. Hvad der motivere dig. Vigtigt er at dit indre dyr bestemmer hvilke af de andre dyretegn du er kompatibel med, dit bedste partnermatch i kærlighed såvel som generelt. Det er således ganske nyttigt kende til hvordan dette dyretegn har det med de andre dyretegn.

Dit bedste partnermatch er mere end blot hvor godt du passer sammen med en partner. Det er også dit dyretegns forenelighed – eller mangel på samme! – i alle livets forhold. Således også overfor dine arbejdskollegaer, dine kammerater mv. Ifølge kinesisk astrologi kan du gøre livet nemt for dig selv. Hvis der er harmoni mellem dit dyretegn og de mennesker du omgås med, vil du have det nemt.

Hvor der er et match, finder du mennesker, der vil hjælpe dig på vej, beskytte dig og drage omsorg for dig. Hvor der er konflikt finder du mennesker , der potentielt er mulighed for at få konflikter med. Dit held, kærlighedsliv og velstand kan meget vel være truet når du kommer i kontakt med de dyretegn, som du er mindst forenelige med.

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
10 5 5 5 5 10
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat
1 1 5 10 1 10

 

OKSEN SOM Dit SANDE DYR
DIT DYRETEGN FOR DAGEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSDAG
REPRÆSENTERE DIN BASALE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse personlighedstræk kan være af såvel negativ som positiv karakter.

OKSEN som DIT HEMMELIGE DYR
DIT DYRETEGN FOR TIMEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSTIME
REPRÆSENTERE DIN HEMMELIGE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime har ifølge kinesisk astrologi stor styrke da det er bestemt af det tætteste af dit fødselstidspunkt; din fødselstime. Dit dyertegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed –  personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse kan være af såvel negativ som positiv karakter.

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat
dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat
dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål