Kinesiske dyretegn – Rotten

En person født i rottens år er fantasifuld, charmerende og en hengiven ven og familiemedlem, der beskyttende passer på sine elskede og er lige så påpasselig med sine penge. For Rotten betyder det meget, at  vide hvem der kan lide en, og hvem man kan stole på. Rotten behandler sine mest loyale venner med ekstra beskyttelse, generøsitet, opmærksomhed og smil. Bagved smilet ligger dog en plan fra rottens side. En plan motiveret af egne interesser, der ofte involverer penge. Pengebeær kan blive et problem, hvis rotten ikke er opmærksom på alle sine prioriteter og ønsker.

Rottens medfødte charme kan der meget let blive brug for. Selvom rotten ofte er en pengepuger, kan den være meget generøs overfor “dem i flokken”, navnlig venner og familiemedlemmer, der har bevist deres loyalitet.Rotten er en passioneret elsker med en dyb indlevelsesevne i kærligheden og elskoven.

En person født under rottens år er udholdende, pertentlig og detaljeorienteret. Selv om vanskelige situationer let kan slå rotten ud af kurs, mister den dog aldrig fatningen. Rotten kan lide at deltage i eksklusive sammenkomster, er udadvendt og formår at spotte muligheder og at få disse til at lykkes.

Folk tager hurtig stilling til Rotten, enten så elsker de, eller også så hader de –  Rotten. Det er meget værdifuldt, hvis rotten lærer at sætte andre menneskers veg og vel over deres egne interesser – blot engang imellem. Hvis Rotten udvikler sin personlighed så meget, at der bliver plads til, at andre kan leve sammen med rotten, ikke blot i skyggen af denne, men som ligeværdig partner, kan Rotten opnå et meget lykkeligt liv.

dyretegn-01-rotte-stor

element-03-vandROTTEN ER TILKNYTTET ELEMENTET VAND
De tolv dyretegn er relateret til de fem elementer (Wu Xing), som påvirker hinanden gensidigt ved at være støttende, drænende eller ødelæggende.

ROTTEN ER I GRUPPE MED DRAGEN OG ABEN
De tolv dyr tegn kan opdeles i fire grupper på tre. Grupperne er baseret på at de tre dyretegn har lignende temperament og måder at tænke på. Rottens gruppe er især karakteriseret ved at de er handlingsorienterede.

AFSTAND I ÅR MELLEM DYRETEGN
Afstand 3 år. Tegnene antages at være ikke-kompatible. For Rotten er det: Haren, Hanen
Afstand 4 år.
Tegnene antages at være et godt match. For Rotten er det: Dragen, Aben
Afstand 6 år. 
Tegnene, som er direkte modsatte af hinanden kan ikke se hinanden i øjenhøjde, men deres forhold kan være fint, hvis de indbyrdes acceptere deres roller som fx. ældst og yngst. For Rotte er det: Hesten.

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat
hjerte-lyn2 hjerte-match hjerte-lyn5

 

ROTTEN SOM Dit årsdyr
DIT DYRETEGN FOR ÅRET

DYRETEGN TILKNYTTET DIT FØDSELSÅR
REPRÆSENTERE DIT YDRE JEG

Dit dyretegn for dit fødselsår repræsentere dit ydre jeg. Det er sådan som du generelt bliver opfattet og hvorledes du generelt karakteriseres. Dette er præsenteret ovenfor.

ROTTEN SOM Dit INDRE DYR
DIT DYRETEGN FOR MÅNEDEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSMÅNED
REPRÆSENTERE DIT INDRE JEG

Dit dyretegn for din fødselsmåned repræsentere dit indre jeg. Sådan som du opfatter dig selv og sådan som du gerne vil være, opfattes. Hvad der motivere dig. Vigtigt er at dit indre dyr bestemmer hvilke af de andre dyretegn du er kompatibel med, dit bedste partnermatch i kærlighed såvel som generelt. Det er således ganske nyttigt kende til hvordan dette dyretegn har det med de andre dyretegn.

Dit bedste partnermatch er mere end blot hvor godt du passer sammen med en partner. Det er også dit dyretegns forenelighed – eller mangel på samme! – i alle livets forhold. Således også overfor dine arbejdskollegaer, dine kammerater mv. Ifølge kinesisk astrologi kan du gøre livet nemt for dig selv. Hvis der er harmoni mellem dit dyretegn og de mennesker du omgås med, vil du have det nemt.

ROTTEN SOM Dit SANDE DYR
DIT DYRETEGN FOR DAGEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSDAG
REPRÆSENTERE DIN BASALE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed, personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse personlighedstræk kan være af såvel negativ som positiv karakter.

Rotten som DIT HEMMELIGE DYR
DIT DYRETEGN FOR TIMEN
DYRETEGN TILKNYTTET DIN FØDSELSTIME
REPRÆSENTERE DIN HEMMELIGE PERSONLIGHED

Dit dyretegn for din fødselstime har ifølge kinesisk astrologi stor styrke da det er bestemt af det tætteste af dit fødselstidspunkt; din fødselstime. Dit dyertegn for din fødselstime repræsentere din hemmelige personlighed –  personlighedstræk som du besidder men som du skjuler for omverden. Disse kan være af såvel negativ som positiv karakter.

 

dyretegn-01-rotte-kvadrat dyretegn-02-okse-kvadrat dyretegn-03-tiger-kvadrat
dyretegn-04-hare-kvadrat dyretegn-05-drage-kvadrat dyretegn-06-slange-kvadrat
dyretegn-07-hest-kvadrat dyretegn-08-ged-kvadrat dyretegn-09-abe-kvadrat
dyretegn-10-hane-kvadrat dyretegn-11-hund-kvadrat dyretegn-12-gris-kvadrat