Kinesisk astrologi’s hovedskoler

Man opdele kinesisk astrologi i fem retninger, eller skoler, der dog hver har et utal af underopdelinger og nuanceringer. Alle fem skoler kredser om de samme elementer og benytter ofte de samme ræsonnementer og værktøjer.

De 12 kinesiske dyretegn (Chinese Zodiac Animal)
De udledninger, der foretages er baseret på dyretegnes indbyrdes grad af forenelighed, hvilket gør det muligt at rådgive om fx partnervalg og hvilke år, der er heldige/uheldige.

Kinesisk almanak (Tung Shu or Book of Auspicious Days)
Den kinesisk almanak fortæller om dagen er gunstig eller ugunstig til forskellige gøremål. Meget få kinesere vil finde på at tage en vigtig beslutning på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige.

De Fire Søjler (Four Pillars of Destiny or Ba Zi)
Ud fra fødselstidspunkt og sted opstilles de fire søjler – år, måned, dag, time – og disse omregnes ved hjælp af den kinesiske kalender til en vægtfordeling for de fem elementer. Sammenhængene mellem elementer og tidsperioder benyttes til at fortælle om højdepunkter i livet etc.

Zi Wei Dou Shu (Purple Star Astrology)
Ud fra placeringen af gunstige/ugunstige stjerner i tolv paladser samt relationerne imellem Paladserne laves forskellige tolkninger om et et menneskeliv; kærlighed, karriere, helbred etc.

9 Star Ki astrology
Denne udgave af kinesisk astrologi forklarer hvorfor nogle mennesker har god skæbne, social position, rigdomme og langt liv, mens andre er ulykkelige, oplever tragedier og fattigdom.

 

Hvad er en almanak?

En almanak viser eksempelvis solop- og nedgang, tusmørketider, månefase etc. for et vilkårligt sted på jorden og en vilkårlig dato. En almanak er således blot en kalender hvori er vist vigtige data indenfor det område som almanakken behandler.

Tidligere var almanakken et uundværligt redskab for den, der ville holde rede i dage og begivenheder. almanakkerne indeholdt typisk dels almene data som navnet på den enkelte dag, helligdage, solformørkelse, markering af flagdage, etc. Alt dette blev krydderet med diverse historiske begivenheder og fremhævelse af enkelte dage som hhv. særlig heldige eller særlig uheldige. Den danske astrolog Tycho Brahe lavede eksempelvis en fortegnelse over dag, han fandt særligt uheldige og disse dage fremgik i mange af datidens almanakker.

I Danmark havde vi blandt andet fra 1909-53 Arbejderens Almanak, der var en socialdemokratisk almanak redigeret af fremtrædende personligheder indenfor partiet. Den indeholdt dels almindeligt kalender- og almanakstof, som datidens øvrige almanakker, dels noveller, politiske artikler og satiriske tegninger. Artiklerne var ofte kommentarer til og et tilbageblik på det forgangne års politiske begivenheder. Nu om dage eksisterer der stadig tallige kalendere, der har et præg af almanak over sig.

En særlig plads blandt alle de forskellige almanakker har den kinesisk almanak. Dels fordi den stadig den dag i dag benyttes som et vigtig referencepunkt for utallige mennesker kloden over. Men også fordi den er placeret centralt i østens mystik.

 

astro-love-rose2

 

TUNG SHU
BOOK AUSPICIOUS DAYS
Den kinesiske almanak

Kinesisk astrologi er del af hverdagslivet i Kina. Det er derfor i Kina udbredt hver dag at konsultere den kinesiske almanak (Tung Shu) hvori der står forskellige astronomiske og astrologiske data for hver dag i hele året. Basalt set fortæller den kinesisk almanak om dagen er gunstig eller ugunstig og den tages skam seriøs. Meget få kinesere vil finde på at starte en ny forretning, tage en vigtig beslutning, eller flytte til et nyt hus etc. på de dage som Tung Shu fortæller er ugunstige. Denne skole benævnes undertiden “Tung Shu” eller “Book of Auspicious Days“.

Det hele går ud på at du ifølge kinesisk astrologi er knyttet til et kinesisk dyretegn og en vægtfordeling af de fem elementer. Begge forhold er bestemt ud fra din fødselsdato. Idet de kinesiske dyretegn og de fem elementer er knyttet til den kinesiske kalender, vil du som individ have nogle tidspunkter (år, måned, dag, timer), hvor der er harmoni/disharmoni mellem dit dyretegn samt de elementer, der er gode for dig – og så det dyretegn, de elementer, der er tilknyttet det enkelte år, den enkelte måned, dag, time.

Skolen Tung Shu har to hoveddiscipliner.

Den første er den overordnede årlige tolkning af hvordan det vil gå for dig i løbet af året. Dette kaldes dit kinesiske årshoroskop – ikke at forveksle med dit kinesiske fødselshoroskop – de fire søjler (BaZi). Dit kinesiske horoskop fortæller hvad du kan vente dig af året, men forudsigelserne er ikke skrevet i sten. Det er mulige udfald, som bør benyttes til at vurdere og imødegå de muligheder og faldgruber året har i vente for dig.

Den anden hoveddisciplin, som skolen praktisere, er den kinesisk almanak. I denne er listet hvorledes de enkelte dage og tidspunkter i løbet af dagen er henholdsvis gunstige/ugunstige for de enkelte dyretegn. Hvor dit kinesiske årshoroskop beskæftiger sig med de overordnede linjer for hvordan det vil gå dig i løbet af året, så beskæftiger den kinesiske almanak sig med noget meget mere konkret og nærværende, nemlig hvad der er godt for dig – både set i forhold til den enkelte dag, men også i forhold til de enkelte timer i løbet af dagen.

Kinesisk astrologi bygger på den grundlæggende antagelse at livet bevæger sig i forskellige cyklusser. Der er en tid til at så og en tid til at høste, en tid til at holde fred og en tid til at gå i krig etc. Alting bevæger sig i cyklusser og hvis du følger disse cyklusser i den måde du lever dit liv på så har du medvind hele vejen. Hvis du derimod gå imod de energier, der flyder rundt i universet, ja så er det op ad bakke. Når dit liv er således at du har gunstige energier på et område, bør du have fokus på dette område. Reelt går kinesisk astrologi så langt ned at det fortæller om hvilke energier, der er for det enkelte dyretegn på timebasis. Oplysningerne om særlig gunstige og ugunstige tidspunkter for diverse vigtige gøremål for de 12 dyretegn finder vi i den kinesiske almanak.

Den kinesiske almanak (Tung Sing) publiceres årligt og består hovedsagelig af:

 • En opdatering af de årlige energier fra De ni Paladser (The Nine Palaces of a property).
 • De tre årlige sorger/plager/lidelser (afflictions) ifølge Feng Shui systemet Xuan Kong.
 • En Huang Li også kaldet kejserlig kalender, der indeholder anbefalinger om gunstige og ugunstige dage i løbet af det følgende år. Der er sågar en hel sektion, der dækker anbefalede dage til hovedrengøring før det kinesiske nytår.
 • Gunstige og ugunstige dage ifølge det kommende års fire pæle (The Four Pillars/Ba Zi).

Den kinesiske almanak viser den hvilke opgaver, der bør gøres på hvilke dage, samt hvilke dage, der er gunstige og hvilke, der er ugunstige. Almanakken benyttes på den måde at hvis man eksempelvis ønsker at starte ny forretning vil man vælge enten en gunstig dag eller alternativt en neutral dag. Men for alt i verden vil man prøve at undgå de ugunstige dage der er uegnet til at tage eller udføre vigtige beslutninger. Almanakken tages meget seriøst og efterleves nøje. Den kinesiske almanak foreskriver sågar råd om hvornår man bør købe en båd eller tage på fisketur.

Om dagen er velegnet til eller ugunstig til forskellige forhold tages meget seriøst af kineserne. Der bliver ikke underskrevet noget som helst, hvis det er en dårlig dag at afslutte en handel på. Og det er ligegyldigt om der er tidsfrister på, om det hele så skal udskydes en uge eller lignende. Også almindelige gøremål som at møde nye venner, vaske tøj, tage en tur i skoven, tage til lægen etc. er beskrevet i den kinesiske almanak.

Kinesisk astrologi er i høj grad en aktiv disciplin. Der fortælles om hvad hvilke energier, du bliver udsat for igennem året, men der fortælles i lige så høj grad om hvad du kan gøre for at beskytte dig mod de dårlige energier og hvad du kan gøre for at fremme de positive energier. Kinesisk astrologi tager således som udgangspunkt at du igennem året vil blive mødt af forskellige energipåvirkninger, der enten vil modarbejde dine bestræbelser eller hjælpe dig hermed. Men din skæbne igennem året kan du selv påvirke. Den er ikke fast, urokkelig – tværtimod.

Hvis eksempelvis kinesisk astrologi fortæller dig at du i det kommende år sandsynligvis vil blive udsat for meget turbulente og dårlige energier på dit velfærdsområde, så betyder det ikke at du automatisk lige så godt kan erkende at du kommer til at må gå fra hus og hjem. Tværtimod, for det som kinesisk astrologi reelt fortæller dig er indenfor hvilke områder og indenfor hvilke perioder du bør udvise stor agtsomhed. Og hvis du gør dette, ja så kan du undgå alle potentielle ulykker.

 

EKSEMPEL
Året: Steam: 04. Ding
(Ild Rød Feminin)
Branch: 12. Hai
(Gris Yin)

10

30

0

0

20

Jan: Steam: 08. Xin
(Metal Hvid Feminin)
Branch: 03. Yin
(Tiger Yang)
16 7 7 30 0
Januar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Etc.
Steam
Branch
Farve
Yin/Yang
Træ 16 30 9 0 30 33 30 30 0 10 0 0
Ild 37 30 0 16 20 9 0 0 33 30 30 30
Jord 7 0 48 37 10 18 7 0 18 0 0 18
Metal 0 0 0 7 0 0 16 30 9 0 0 3
Vand 0 0 3 0 0 0 7 0 0 20 30 9
Rotte G B B B B B N N N N N N  
Okse N N N G G G N N N B N B  
Tiger N N N N N N N N N N N N  
Hare G G G G B G G G G G G G  
Drage G N N N G G B G B B G G  
Slange B G G G G G B B B N N N  
Hest B B B B B B B B B B B B  
Får G G B N N N G B G G G G  
Abe G G G G G B B G G B G B  
Hane G B G B G G B G G G G G  
Hund G G G G G N N N G G B G  
Gris G B G G G N G B G G G B  
Januar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Begravelse
Festligheder
At bygge, konstruere
Indsamling af udeståender
Forhandlinger, planlægning
Indgåelse af aftaler
Havearbejde
At fiske
Venskabelig sammenkomst
Flytning
Jobsamtaler, forfremmelse
Reperation af køkken
Opkøb af land
Omplatning
Reparation af bolig
Underskrivelse af kontrakt
Start af nye forretninger
Oprydning, rengøring
Rejser
Reparationer
Bryllup


G Gunstig dag
B Ugunsig dag Neutral dag
Undgå vigtige gøremål og beslutninger  – Meget velegnet – Frarådes

 

Den dag går
det bare ikke!

Den kinesiske almanak tages meget seriøst af den almindelige kinesere. Det anses for decideret tåbeligt at lægge sig på tværs af de rådgivninger som er for de enkelte dage. Også erhvervslivet respektere almanakken. Således vil der ikke være reception, åbning af ny butik og lign. hvis almanakken siger at dette ikke er en gunstig dag.

Som det ses indeholder almanakken anviser til besynderlige gøremål såsom hvornår det er gode tider for at tage på fisketur, mv. Sådanne anbefalinger variere fra de forskellige udgaver af kinesiske almanakker. På samme måde som vi i Danmark har en kalender rettet mod hundeelskere, eller dem som er vilde med motorsport, så findes der også almanakker tilrettet forskellige målgrupper – men et gennemgående træk ved alle forskellige udgaver er vægtfordelingen af de fem elementer, samt anbefalingerne om dagen er gunstig-neutral-dårlig for hvert af de tolv dyretegn.

 

Tung Shu skolen har som nævnt to hoveddiscipliner. Ovenstående viser den kinesisk almanak. I denne er listet hvorledes de enkelte dage og tidspunkter i løbet af dagen er henholdsvis gunstige/ugunstige for de enkelte. Det andet helt konkrete resultat vi får fra Tung Shu skolen er dit kinesiske årshoroskop. Dit kinesiske horoskop fortæller hvad du kan vente dig af året, men forudsigelserne er ikke skrevet i sten. Det er mulige udfald, som bør benyttes til at vurdere og imødegå de muligheder og faldgruber året har i vente for dig.

Hvis du læse dit kinesiske årshoroskop er det væsentligt at du er opmærksom på at kinesisk astrologi i høj grad en aktiv disciplin. Der fortælles om hvad hvilke energier, du bliver udsat for igennem året, men der fortælles i lige så høj grad om hvad du kan gøre for at beskytte dig mod de dårlige energier og hvad du kan gøre for at fremme de positive energier. Kinesisk astrologi tager således som udgangspunkt at du igennem året vil blive mødt af forskellige energipåvirkninger, der enten vil modarbejde dine bestræbelser eller hjælpe dig hermed. Men din skæbne igennem året kan du selv påvirke. Den er ikke fast, urokkelig – tværtimod.

Hvis eksempelvis kinesisk astrologi fortæller dig at du i det kommende år sandsynligvis vil blive udsat for meget turbulente og dårlige energier på dit velfærdsområde, så betyder det ikke at du automatisk lige så godt kan erkende at du kommer til at må gå fra hus og hjem. Tværtimod, for det som kinesisk astrologi reelt fortæller dig er indenfor hvilke områder og indenfor hvilke perioder du bør udvise stor agtsomhed. Og hvis du gør dette, ja så kan du undgå alle potentielle ulykker.

Et andet eksempel er at hvis dine energier en dag tyder på at du vil komme ud for en trafikulykke, så betyder det at hvis du den dag udviser ekstra opmærksomhed, huske sikkerhedsselen etc. ja så beskytter du dig selv og din potentielle involvering i en trafikulykke bliver afværget.

Eksempel

KARRIERE

Dette er et fremragende år for Rotten til at starte en ny forretning eller udvide eksisterende aktiviteter, sige ja til mere ansvar. Forudsigelserne er meget gunstige så grib mulighederne! Et advarende ord; undgå store riscici, hvilket inkludere pludselige nye forretningspartnere eller nye helt uprøvede områder. Dette et år du kan komme meget styrket ud af rent karrieremæssigt. Mulighederne er der. Du skal naturligvis tage imod dem, samle dem op hen ad vejen og lidt hårdt arbejde fra din side vil også hjælpe på det. Mest vigtig er dog at du gør dig selv bevidst om hvor du vil hen.

Som kaptajnen i dit eget liv må du udnytte de gunstige vinde på dette område til at styre skibet i den retning du ønsker. Pas på med ikke at overvurdere dine egne muligheder. Alt for store planer kan ende med manglende evne til at følge op, hvilket vil give små og utilfredsstillende resultater. Du har fremragende muligheder på karriereområdet så tag det stille og roligt, et trin ad gangen, vær bevidst om hvor du gerne vil hen og året vil udfolde sig meget gunstigt for dig på dette område.

DIN VELFÆRD & RIGDOM IGENNEM ÅRET

Undgå alle typer for spekulation, specielt indenfor gambling og fast ejendom igennen året. Rotten bør bruge denne tid til at sikre sin kapital og bekæmpe trangen til at overforbruge. Da velfærdsenergierne ikke har helt optimale forhold for Rotten igennem året anbefales at der benyttes nogle af de forskellige remedier til at fremme og beskytte din velfærd. Der er ingen fare, hvis der udvises en smule agtsomhed.

KÆRLIGHED OG PARFORHOLD

Året bliver et turbulent år for Rotten. Kærlighed og parforhold er tilbøjeligt til at halte på grund af diskussioner hvor penge eller børn er de centrale omdrejningsemner. Single Rotter vil også opleve turbulente tider på dating markedet.

DIT HELBRED

Kinesisk astrologi forudsagde at du sidste år var potentielt i fare for at blive ramt af alskens ulykker på sundhedsområdet. Blodsudgydelser, trafikuheld, skade fremkommet ved skap genstand og smitsom sygdom så det ud til at vrimle med for Rotten. Men igen skal huskes på at kinesisk astrologi er en aktiv disciplin så alle sygdoms- og helbredsudfordringerne kan være forebygget hvis du var ekstra omhyggelig med helbredet og sikkerheden hele året igennem.

 

 

Tid opfattes som cyklus

Den kinesiske opfattelse af begrebet tid er at tiden bevæger sig i cyklusser. Alting vender tilbage igen. I den traditionelle vestlige opfattelse af begrebet tid, er vi opmærksomme på at tiden bevæger sig i cyklusser, når vi taler om en enkelt dag (24 timer), eller om årets gang (vinter, forår, sommer, efterår), men vores opfattelse er hovedsagelig lineær.

Vi opfatter det som at vi er kommet et stykke videre. Ikke som at vi er tilbage ved udgangspunktet. I den kinesiske opfattelse af begrebet tid bevæger såvel universet, som jorden og det enkelte menneske sig igennem forskellige cyklusser, der basalt set fører tilbage til udgangspunktet.

En anden forskel er den terminologi der benyttes om tidsmæssige udstrækning. I den vestlige tidsopfattelse benyttes terminologien; en dekade på 10 år, et århundred på 100 år og et millennium på 1000 år. I den kinesiske tidsopfattelse benyttes terminologien; det store år, som er en 12 år, en cyklus som er 5 store år, altså 50 år og en Epoke som er 60 cyklusser, altså 3600 år. Vi er nu ifølge den vestlige terminologi i det tredje årtusinde, mens vi ifølge den kinesiske terminologi er i den anden epoke.

Den første kinesiske kalenderen var baseret på Månens Cyklus, således at den første dag i en måned altid falder sammen med nymåne og den midterste dag altid indtraf ved fuldmåne. Hver måned kom på denne måde til at indeholde 29 eller 30 dage, og da et år består af tolv af disse måne måneder, blev året en halv snes dage kortere end Jordens kredsløb omkring solen. Man indskød derfor hvert andet eller tredje år en ekstra måned for at udligne det årlige underskud af dage. Månekalenderen blev officiel indført i år 104 f.Kr. og var gældende frem til 1912, hvor den vestlige tidsregning officielt blev indført.

Den traditionelle kinesiske kalender er baseret på både månens og solens konstellation Siden 1912 har kineserne faktisk fejret to årsskifte. Den 31. december, kalder og fejre kineserne nytåret ligesom os, og det er da også statsadministrationens officielle kalender. Det som vi i de vestlige lande kalder det kinesiske nytår, er egentlig den kinesiske forårsfest.

Forårsfesten begynder altid ved 2. nymåne efter Vintersolhverv (den 21. dec.), og vil derfor generelt falde i perioden mellem den 21. januar og den 21. februar. Som en tommelfingerregel kan man også beregne, at det kinesiske nytår, vil falde når nymånen er tættest på Li Chun (Forårets start), den første årstid i Jie Qi kalenderen. Derfor kalder kineserne fejringen af nytåret for Forårsfesten. Hvor foråret i den vestlige astronomi starter ved Forårsjævndøgn den 21. marts, begynder det kinesiske forår, således midtvejs mellem Vintersolhverv og Forårsjævndøgn.

De kinesiske måneder starter ikke den første dag i måneden som i den vestlige kalender. I den kinesiske kalender er indført de såkaldte 12 Jie-datoer, der indikere hvornår måneden starter. I tabel nedenfor kan du se en oversigt over disse tidspunkter.

Man navngiver de kinesiske år ud fra to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årlig cyklus. Det første år i hver cyklus kaldes for; Jia-Zi (TræRotten), det andet år; Yi-Chou (TræOksen), det tredie år; Bing-Ying (IldTiger), og så videre. Når man når enden af en af komponenterne startes der ganske enkelt forfra. Ergo er det 10ende år Gui-You, det 11 år Jia-Xu, etc. for til sidst at ende op med år 60; Gui-Hai (VandGrisen). Den tidligere 60 årige cyklus gik fra 1924 til 1983. Den nuværende 60 årige cyklus slutter i år 2042.

 

Heavenly Steams
(Himmelske stammer)
1. Jia (Træ Grøn Maskulin)
2. Yi (Træ Grøn Feminin)
3. Bing (Ild Rød Maskulin)
4. Ding (Ild Rød Feminin)
5. Wu (Jord Brun Maskulin)
6. Ji (Jord Brun Feminin)
7. Geng (Metal Hvid Maskulin)
8. Xin (Metal Hvid Feminin)
9. Ren (Vand Sort Maskulin)
10. Gui (Vand Sort Female)
Earthly Branches
(Jordiske grene)
1. Zi (Rotte Yang)

2. Chou (Okse Yin)

3. Yin (Tiger Yang)

4. Mao (Hare Yin)

5. Chen (Drage Yang)

6. Si (Slange Yin)

7. Wu (Hest Yang)

8. Wei (Får Yin)

9. Shen (Abe Yang)

10. You (Hane Yin)

11. Xu (Hund Yang)

12 Hai (Gris Yin)

 

STEAM BRANCH
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 01. Rotte 30 0 0 0 30
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 02. Okse 30 0 18 3 9
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 03. Tiger 46 7 7 0 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 04. Hare 60 0 0 0 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 05. Drage 39 0 18 0 3
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 06. Slange 30 16 7 7 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 07. Hest 30 20 10 0 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 08. Får 33 9 18 0 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 09. Abe 30 0 7 16 7
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 10. Hane 30 0 0 30 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 11. Hund 30 3 18 9 0
1+2: Træ – Grøn – Maskulin / feminin 12. Gris 40 0 0 0 20
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 01. Rotte 0 30 0 0 30
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 02. Okse 0 30 18 3 9
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 03. Tiger 16 37 7 0 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 04. Hare 30 30 0 0 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 05. Drage 9 30 18 0 3
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 06. Slange 0 46 7 7 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 07. Hest 0 50 10 0 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 08. Får 3 39 18 0 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 09. Abe 0 30 7 16 7
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 10. Hane 0 30 0 30 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 11. Hund 0 33 18 9 0
3+4: Ild – Rød – Maskulin / feminin 12. Gris 10 30 0 0 20
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 01. Rotte 0 0 30 0 30
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 02. Okse 0 0 48 3 9
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 03. Tiger 16 7 37 0 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 04. Hare 30 0 30 0 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 05. Drage 9 0 48 0 3
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 06. Slange 0 16 37 7 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 07. Hest 0 20 40 0 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 08. Får 3 9 48 0 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 09. Abe 0 0 37 16 7
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 10. Hane 0 0 30 30 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 11. Hund 0 3 48 9 0
5+6: Jord – Brun – Maskulin / feminin 12. Gris 10 0 30 0 20
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 01. Rotte 0 0 0 30 30
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 02. Okse 0 0 18 33 9
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 03. Tiger 16 7 7 30 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 04. Hare 30 0 0 30 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 05. Drage 9 0 18 30 3
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 06. Slange 0 16 7 37 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 07. Hest 0 20 10 30 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 08. Får 3 9 18 30 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 09. Abe 0 0 7 46 7
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 10. Hane 0 0 0 60 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 11. Hund 0 3 18 39 0
7+8: Metal – Hvid – Maskulin / Feminin 12. Gris 10 0 0 30 20
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 01. Rotte 0 0 0 0 60
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 02. Okse 0 0 18 3 39
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 03. Tiger 16 7 7 0 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 04. Hare 30 0 0 0 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 05. Drage 9 0 18 0 33
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 06. Slange 0 16 7 7 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 07. Hest 0 20 10 0 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 08. Får 3 9 18 0 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 09. Abe 0 0 7 16 37
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 10. Hane 0 0 0 30 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 11. Hund 0 3 18 9 30
9+10: Vand – Sort – Maskulin / Feminin 12. Gris 10 0 0 0 50

 

Steam Branch Periode
År 04: Ding
(Ild Rød Feminin)
12: Hai
(Gris Yin)
18-02/07 15:15 –
07-02/08 08:16
10 30 0 0 20
Jan 08. Xin
(Metal Hvid Feminin)
03. Yin
(Tiger Yang)
05-01/07 12:48
(Little Cold)
16 7 7 30 0
Feb 09. Ren
(Vand Sort Maskulin)
04. Mao
(Hare Yin)
04-02/07 00:28
(Start of Spring)
0 30 7 16 7
Marts 10. Gui
(Vand Sort Feminin)
05. Chen
(Drage Yang)
05-03/07 18:30
(Excited Insects)
9 0 18 0 33
April 01. Jia
(Træ Grøn Maskulin)
06. Si
(Slange Yin)
04-04/07 23:17
(Clear and Bright)
30 16 7 7 0
Maj 02. Yi
(Træ Grøn Feminin)
07. Wu
(Hest Yang)
05-05/07 16:32
(Start of Summer)
30 20 10 0 0
Juni 03. Bing
(Ild Rød Maskulin)
08. Wei
(Får Yin)
05-06/07 20:38
(Grain in Ear)
3 39 18 0 0
Juli 04. Ding
(Ild Rød Feminin)
09. Shen
(Abe Yang)
07-07/07 06:53
(Slight Heat)
0 30 7 16 7
Aug 05. Wu
(Jord Brun Maskulin)
10. You
(Hane Yin)
07-08/07 16:42
(Start of Autumn)
0 0 30 30 0
Sept 06. Ji
(Jord Brun Feminin)
11. Xu
(Hund Yang)
07-09/07 19:40
(White Dew)
0 3 48 9 0
Okt 07. Geng
(Metal Hvid Maskulin)
12 Hai
(Gris Yin)
08-10/07 11:22
(Cold Dew)
10 0 0 30 20
Nov 08. Xin
(Metal Hvid Feminin)
01. Zi
(Rotte Yang)
07-11/07 14:36
(Start of Winter)
0 0 0 30 30
Dec 09. Ren
(Vand Sort Maskulin)
02. Chou
(Okse Yin)
07-12/07 07:28
(Heavy Snow)
0 0 18 3 39

 

De 10 himmelske stammer
Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui

 

De 12 jordiske grene
Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai

 

01 Træ-Rotte-Yang 13 Ild-Rotte-Yang 25 Jord-Rotte-Yang 37 Metal-Rotte-Yang 49 Vand-Rotte-Yang
02 Træ-Okse-Yin 14 Ild-Okse-Yin 26 Jord-Okse-Yin 38 Metal-Okse-Yin 50 Vand-Okse
03 Ild-Tiger-Yang 15 Jord-Tiger-Yang 27 Metal-Tiger-Yang 39 Vand-Tiger-Yang 51 Træ-Tiger-Yang
04 Ild-Hare-Yin 16 Jord-Hare-Yin 28 Metal-Hare-Yin 40 Vand-Hare-Yin 52 Træ-Hare-Yin
05 Jord-Drage-Yang 17 Metal-Drage-Yang 29 Vand-Drage-Yang 41 Træ-Drage-Yang 53 Ild-Drage-Yang
06 Jord-Slange-Yin 18 Metal-Slange-Yin 30 Vand-Slange-Yin 42 Træ-Slange-Yin 54 Ild-Slange-Yin
07 Metal-Hest-Yang 19 Vand-Hest-Yang 31 Vand-Hest-Yang 43 Ild-Hest-Yang 55 Jord-Hest-Yang
08 Metal-Får-Yin 20 Vand-Får-Yin 32 Vand-Får-Yin 44 Ild-Får-Yin 56 Jord-Får-Yin
09 Vand-Abe-Yang 21 Træ-Abe-Yang 33 Ild-Abe-Yang 45 Jord-Abe-Yang 57 Metal-Abe-Yang
10 Vand-Hane-Yin 22 Træ-Hane-Yin 34 Ild-Hane-Yin 46 Jord-Hane-Yin 58 Metal-Hane-Yin
11 Træ-Hund-Yang 23 Ild-Hund-Yang 35 Jord-Hund-Yang 47 Metal-Hund-Yang 59 Vand-Hund-Yang
12 Træ-Gris-Yin 24 Ild-Gris-Yin 36 Jord-Gris-Yin 48 Metal-Gris-Yin 60 Vand-Gris-Yin

Man navngiver de kinesiske år ud fra to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årig cyklus. Den tidligere 60 årige cyklus gik fra år 1924-1983. Nuværende cyklus er 1983-2043.

 

astro-kin-generelt-02

 

Den kinesisk almanak

Den kinesisk almanak (‘Tung Sing) er baseret på den kinesisk kalender og fortæller om særlig gunstige og ugunstige tidspunkter for diverse vigtige gøremål. I næsten alle hjem i asien vil man finde den kinesiske almanak og den benyttes seriøst til at bestemme sig for hvornår vigtige begivenheder bør udføres. Anbefalingerne tager udgangspunkt i kombinationen mellem de heavenly steams og de earthly branches. Og for nærmere at forstå hvad det betyder skal vi kigge lidt på den kinesiske kalender.

I den kinesiske kalender navngiver man de kinesiske år ud fra to komponenter, der bruges sekventielt i en 60 årig cyklus. Det første år i hver cyklus kaldes for jia-zi (Træ Rotten), det andet år yi-chou Træ Oksen), det tredie år bing-Ying (Ild Tiger), etc. Når man når enden af en af komponenterne startes der forfra.

Ergo er det 10énde år gui-you, det 11 år jia-xu, etc. for til sidst at ende op med det 60’ende år gui-hai (Vand Grisen). Den tidligere 60 årige cyklus gik fra 1924 til 1983. Den nuværende 60 årige cyklus slutter i år 2042. År 2000 kaldes eksempelvis; Yan Metal Drageåret, det 17’ende i cyklusen.

Eftersom kineserne henregner både metal og guld til at være indeholdt i metalelelementet og eftersom guld lyder lidt bedre end metal kaldes året undertiden også for gulddragens år. Endelig er metal lig med farven hvid i systemet de fem elementer, hvorfor året også kaldes den hvide drage. Yang og maskulint knytter sig til de ulige tal, mens Yin og feminit knytter sig til de lige tal.

Den kinesiske alamanak publiceres årligt og består hovedsagelig af:

 • En opdatering af de årlige energier fra De ni Paladser (The Nine Palaces of a property) og de tre årlige sorger/plager/lidelser (afflictions) ifølge Feng Shui systemet
 • Xuan Kong. En ‘Huang Li’ også kaldet kejserlig kalender, der indeholder anbefalinger om gunstige og ugunstige dage i løbet af det følgende år. Der er sågar en hel sektion, der dækker anbefalede dage til hovedrengøring før det kinesiske nytår. Gunstige og ugunstige dage ifølge det kommende års fire pæle (The Four Pillars ‘Ba Zi’).

Den kinesisk almanak viser den hvilke opgaver, der bør gøres på hvilke dage, samt hvilke dage, der er gunstige og hvilke, der er ugunstige. Almanakken benyttes på den måde at hvis man eksempelvis ønsker at starte ny forretning vil man vælge enten en gunstig dag eller alternativt en neutral dag. Men for alt i verden vil man prøve at undgå de ugunstige dage der er uegnet til at tage eller udføre vigtige beslutninger. Almanakken tages meget seriøst og efterleves nøje.

Den kinesisk almanak foreskriver sågar råd om hvornår man bør købe en båd eller tage på fisketur. For en vesterlænding, der forholder sig blot en smule konstruktivt kritisk må dette umiddelbart virke en smule underligt. Det er ganske sundt at forholde sig konstruktivt kritisk til noget, så det anbefales at kigge lidt på de ræsonnementer, der ligger til grund for rådene. Denne baggrundsviden fås basalt set ved at læse de tre sektioner: Yin-Yang / Kinesisk astrologi / Feng Shui.  Og husk i øvrigt det spirituelle spørgeforum hvor du kan stille spørgsmål vedrørende det spirituelle univers.

Indhold af
den kinesiske almanak

Dagens fire pæle

Ud fra din fødsesldato – år, måned, dag og time – er du i følge det kinesiske Stem-Branch kalendersystem knyttet til fire elementer og fire dyretegn. I kina kaldes diagrammet for De Fire Pæle (eng: Four Pillar) eller De Otte Tegn ( eng: Eight Characters) – også benævnt skæbnens Fire søjler.

Dette diagram er meget væsentligt i blandt andet kinesisk astrologi, hvor det benyttes til at udregne hvorledes vægtfordelingen af de fem elementer er for din person. Dette kan lade sig gøre fordi de gamle kinesiske Ying-Yan skoler har koblet teorien om de fem elementer sammen med den kinesiske kalender. Ergo kan man konvertere tiderne ved hjælp af den kinesiske kalender og udregne vægten for hvert af dine fem elementer.

Vil du vide mere om De Fire Pæle finder du meget uddybende beskrivelse heraf i sektionen;  Kinesisk astrologi.

 

Dagens gunstige og ugunstige retninger

Her er vi inden i feng shui. Al feng shui har grundlæggende som mål at afbalancere og harmonisere energien Chi. Når man forstår denne energi, dens natur og hvad, der påvirker den er man rigtig godt på vej til at forstå hvad feng shui drejer sig om.  Det er opfattelsen i feng shui – såvel som i alle andre spirituelle begreber i øvrigt – at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er “materie” men derimod “energi”. Vore fysiske sanser opfatter forskellige ting som materie, men for en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, der til sidst viser sig blot at være ren energi.

Fysisk set er vi altså lutter energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former – fra finere til grovere. Eksempelvis er tanken en ret fin og let form for energi, hvorfor den svinger hurtigt og let kan forandres. Ting og materie er ret grove og tætte former for energi, der svinger langsommere og vanskeligere forandre sig. Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden.

I Feng Shui kaldes energien for Chi, hvilket er det kinesiske ord for livskraft. I Indien kaldes det Prana og i Japan hedder det Ki. Feng Shui arbejder med at harmonisere og balancere denne energi således at den hverken er for kraftig eller stagnere. Der arbejdes endvidere med at forstærke den positive Chi og skærme imod den negative Chi.

Dagens gunstige og ugunstige retninger er udtryk for i hvilke retninger de forskellige gunstige og ugunstige Chi energier kommer fra. Det bør bemærkes at det ikke kun er de pågældende kompasretninger, der er hhv. gunstige eller ugunstige. Det samme gælder for de områder i boligen, som disse kompasretninger dækker over. For at finde ud af hvordan du finder hvilke områder, dette er i din bolig henvises til vores sektion om Feng Shui.

Undertiden vil disse retninger overlappe hinanden. Eksempelvis kan God of Wealth være samme retning som God of Evil. I disse tilfælde anbefales at undgå denne retning for dagen. Det har været svært at oversætte disse retninger fra det kinesiske sprog. På engelsk er benævnelserne God of Happiness, God of Nobility, God of Wealth, God of Evil, Auspicious Door, Day Breaker Direction.

 • God of Happiness: Dagens Lykke retningen – Til at fremme gode begivenheder, kærlighed og glæde.
 • God of Nobility: Dagens Adel retningen – Til at fremme mentor held, magt, handelkraft, autoritet, venskab og status.
 • God of Wealth: Dagens Velfærds retningen – Til at fremme velfærd og karriere.
 • Auspicious Door: Dagens gunstige dør – Hvis din husdør vender i denne retning vil gode energier i dag flyde ind i din bolig.
 • God of Evil:  Også kaldt Day Breaker Direction – Dagens ugunstige retning – Undgå at rejse i eller have front mod denne retning i dag.

Vægten for de fem elementer

Her er vi tilbage i kinesisk astrologi. Som nævnt under punktet “Dagens fire Pæle” starter al kinesisk astrologi ved at man ud fra din fødselsdato udregner diagrammet De fire søjler. Ved hjælp af den kinesisk kalender konvertere man tiderne og udregner vægten for hvert af dine fem elementer.

Al kinesisk astrologi har som sigte at skabe en harmonisk og balanceret fordeling af de fem elementer. Når de fem elementer er i harmoni og balance med hinanden vil du have held og fremgang. Omvendt vil du opleve modstand og vanskeligheder når de ikke er i balance. Vil du vide mere om de fem elementer og hvordan man arbejder med disse behandles de såvel i sektion om Feng Shui som i sektion om Kinesisk astrologi.

Dagen er egnet/uegnet til

Der henvises til ovenstående afsnit om den kinesisk almanak, hvori det gennemgås hvorfra anbefalingerne kommer fra.

Dagens gunstige & ugunstige tidspunkter

Dagen overordnet kan svinge imellem:  Gunstig – Neutral – Ugunstig. Dette er dagen som helhed. Dette nuanceres af to ting:

 1. A) Der er tidsintervaller i løbet af dagen, som enten er specielt gunstig eller specielt ugunstig. Hvis det er førstnævnte er det i dette tidsrum du skal udføer dagens vigtigste opgaver og gøremål – og modsat hvis det er ugunstigt skal du undgå at have møde med chefen ol. lige i dette tidsrum.
 2. B) Det andet forhold som nuancere om dagen er en god eller dårlig dag er at der til hvert af de 12 dyretegn – og dermed til din person, idet du jo er et af disse dyretegn – er knyttet tidspunkter på døgnet. De af døgnets timer, der er knyttet til de enkelte dyr er dyrets bedste timer i døgnet. Hvilket betyder at hvis du har en god dag overordnet, ja så er den helt, helt super i disse timer – og hvis du har en dårlig dag overordnet, ja så er den ikke så slem i netop disse timer. Nærmere bestemt er døgnets timer fordelt som det fremgår af nedenstående tabel mellem de 12 dyr.

Som det ses af tabellen er der endvidere til hvert dyr knyttet nogle “kompatible grene timer”. Dette har at gøre med hvordan de enkelte dyretegn harmonerer med hinanden. Det er således at hvert dyretegn korrespondere i størrer eller mindre grad af harmoni med de øvrige 11 dyretegn. For nærmere om dette henvises til afsnit om Kinesisk astrologi hvor dyretegnene gennemgås i detaljer.

Disse tolkninger og udredninger kører på det generelle plan. Her kan man udtale sig om de generelle timer hvor de enkelte dyretegn haqr fordele og man kan se på hvordan disse korrespondere med andre dyretegn. Således er der tale om et grtaqderingssystem – se eksempelvis på det førsate dyretegn Rotten – her ser vi at rottens timer er mellem 23:00-00:59. Men vi ser også at Rottens kompatible timer er   01:00-02:59 (Oksen), 03:00-04:59 (Tigeren) og 07:00-08:59 (Dragen) – Altså de tre andre dyr som Rotten korrespondere bedst med. Hvis man skal dybere ned i tolkningen skal man udregne det kinesisk horoskop for det enkelte menneske – det såkaldte “Bà Zi” (Four Pillars).

Dyretegn Tilknyttede timer Kompatible grene timer
Rotte 23:00 – 00:59 01:00-02:59 ** 03:00-04:59 ** 07:00-08:59
Okse 01:00 – 02:59 05:00-06:59 ** 09:00-10:59 ** 11:00-12:59
Tiger 03:00 – 04:59 11:00-12:59 ** 19:00-20:59 ** 21:00-22:59
Hare 05:00 – 06:59 13:00-14:59 ** 19:00-20:59 ** 21:00-22:59
Drage 07:00 – 08:59 23:00-00:59 ** 15:00-16:59 ** 17:00-18:59
Slange 09:00 – 10:59 01:00-02:59 ** 03:00-04:59 ** 05:00-06:59
Hest 11:00 – 12:59 03:00-04:59 ** 13:00-14:59 ** 19:00-20:59
Ged 13:00 – 14:59 05:00-06:59 ** 11:00-12:59 ** 21:00-22:59
Abe 15:00 – 16:59 23:00-00:59 ** 07:00-08:59 ** 09:00-10:59
Hane 17:00 – 18:59 01:00-02:59 ** 07:00-08:59 ** 09:00-10:59
Hund 19:00 – 20:59 03:00-04:59 ** 05:00-06:59 ** 11:00-12:59
Gris 21:00 – 22:59 03:00-04:59 ** 05:00-06:59 ** 13:00-14:59

 

Årets prognose

I ovenståendeså vi at almanakken udtaler sig dels om dagen overordnet er – Gunstig, Neutral eller Ugunstig – for det enkelte dyretegn. Og nuancerer denne forudsigelse ved at pege på særlig gunstige eller særlig ugunstige tidsintervaller i løbet af dagen. I forlængelse heraf udtaler almanakken sig også om hvorledes året som helhed kommer til at gå for det enkelte dyretegn. Dette minder en del om det som vi i vesten kender som årshoroskoper.

Dagens konfliktdyr
& dagens konfliktalder

Denne kolonne viser dagens konfliktdyr. Mennesker som har dette dyretegn bør afstå fra alle vigtige beslutninger og gøremål på denne dag. Helt galt er det ifølge almanakken hvis man både har dette dyretegn samt har konfliktalderen for dagen. Så er der faktisk ikke meget andet at gøre end at blive hjemme under dynen og håbe på at dagen snart er overstået!

Hvis man går ud i verden bør man udvise meget stor opmærksomhed . Der findes tilsvarende også en gunstig alder for dagen. Folk der har denne alder er ifølge almanakken velsignet med positive energier på netop denne dag. Hvis det er således at man har både dagens konfliktdyr samt dagens gunstige alder så “ophæver” disse to ting hinanden og dagen bliver mere eller mindre neutral. Og endelig er man naturligvis en lykkens pamfilus hvis man har dagens heldige dyr samt dagens gunstige alder. Så vil alting stort set lykkedes for dig denne dag.

Dagens Flying Star

Her er vi inde i Feng Shui. Dagens Flying Star benyttes af folk, der lever efter Feng Shui. Den “flyvende stjerne” er den som flyver ind på den centrale plads i det daglige “Flying Star Chart”. For nærmere information om hvad dette egentlig betyder henvises til NetSpirit’s afsnit om Feng Shui.

left-astro-generelt-05-1

 

VIL DU VIDE MERE

Jo mere afbalanceret de fem elementer er i forhold til hinanden jo større grad af harmoni – Yin-Yang – hersker der og desto større grad af gunstig skæbne har det enkelte menneske. Alt sammen ifølge kinesisk astrologi, der således kort kan beskrives som en filosofi om hvordan det enkelte menneske kan imødegå sin skæbne ved at skabe mest mulig Yin-Yang i sit liv og udnytte de fra fødselsåret givne gode tidspunkter i sit liv.

Det kan således være at du har lyst til at læse nærmere om Yin & Yang eller De fem elementer. I praksis kan kinesisk astrologi og feng shui ikke adskilles. Det er således oplagt at du i forlængelse af nærværende gennemgang af kinesisk astrologi kigger nærmere på hvad Feng Shui er for en størrelse.

 

Stil spørgsmål om kinesisk astrologi

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om kinesisk astrologi
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål