Kua tal – Overfør kompasretninger til boligen

Fra kompasretninger til boligens rum

For at overføre dine fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger til områder i dit hjem placeres et kompas ovenpå din boligs grundplan. Hvis du ikke lige har et kompas ved hånden kan du benytte et stykke kalkerpapir, hvorpå du har indtegnet de otte kompasretninger.

Det første lag – din boligs grundplan – skal placeres således at din hoveddørs åbning vender mod syd. Det andet lag – kalkerpapiret – skal placeres så nord vender mod nord, syd vender mod syd etc. Iøvrigt kan denne analyse af hvorledes lokaler og rum indrettes, så de hjælper dig med gode energier også laves på et kontor, værksted, garage, etc.

Bagua_001_grundplan.gif +

Bagua_002_stjerne.gif

= Bagua_003_samlet.gif

Eksempel:
Hvis din bolig ser ud som ovenstående bolig og dit Kuatal var 4 ville din Sheng Chi retning være nord og den ville dække over over et gangareal, lidt af køkkenet og lidt af stuen. Og se det er jo ikke gunstig feng shui!

Sheng Chi er det bedste område med hensyn til at tiltrække stor fremgang, rigdom og lykke og dette område udnyttes næsten ikke. Området bør aktiveres ved at der kommer aktivitet i området og du opholder dig så meget som muligt i området. Du kan også aktivere området ved at placere feng shui remedier i området som fremmer de gunstige Sheng Chi energier – eksempelvis planter, et akvarium, et billede af en påfugl etc. – Du kan læse nærmere om brug af forskellige feng shui remedier til at aktivere i vores sektion om feng shui.

Helt galt ville det være hvis der i det område i køkkenet som dækkes af Sheng Chi forefindes et afløb. Ifølge feng shui vil dette nemlig betyde at den gode Sheng Chi energi skylles ud, uden at komme boligens beboer til gode. Da der skelnes mellem en vask og selve afløbet kan problemet måske løses ved at benytte et afløb, der ligger udenfor Sheng Chi området.

For folk med kuatal fire står kompasretningen lige ved siden af – nordvest – for Ho Hai, som er en af de fire ugunstige retninger. Hvis afløbet derfor kunne placeres i dette område ville det hjælpe meget. Hvor det før tog og førte den gode Sheng Chi energi væk ville det så efterfølgende i stedet lede den dårlige Ho Hai energi væk.

En lignende analyse kan laves med hensyn til de andre kompasretninger.


Du kan opdele såvel boligen som helhed som de enkelte rum heri i de otte kompasretninger. Hvis din bolig har en form så nogle af kompasretningerne ikke passer sammen med et eller flere rum, vil de energier, der kommer herfra være kraftig svækkede.

Dette gør ikke spor så længe det er en af de ugunstige retninger – Chueh Ming, Lui Sha, Wu Kwai eller Ho Hai – men er absolut en stor ulempe hvis det er en af de fire gunstige retninger –  Sheng Chi, Fu Wai, Tien Yi eller Nien Yen – der ikke har noget tilhørssted.


Så langt så godt

Nu er du kommet så langt at du har fundet dit kua tal og herigennem de fire kompasretninger som er gunstige for dig og de fire kompasretninger som er ugunstige. Dem har du så fået at vide hvordan du kan overføre til områder i din bolig. Og du har forhåbentlig fået en ide om hvordan du kan arbejde med at fremme de gode energier og nedtone de mindre gode energier.

Udover de otte kompasretninger – de fire gunstige og de fire ugunstige – har hvert enkelt Kua tal også tilknyttet en række karakteristika ud fra dets sammenhæng med forskellige begreber.

Eksempelvis er hvert Kua tal tilknyttet et trigram og herigennem også de egenskaber dette trigram tillægges. Idet der til hvert trigram er tilknyttet forskellige karakteristika – en familierolle, en årstid, et livsområde mv. – bliver disse karakteristika også indirekte tilknyttet det Kua tal som knytter sig til trigrammet. Eksempelvis for Kua tal nr. 1 er dette knyttet til trigrammet Kan og herigennem familierollen “Anden søn”, årstiden “Vinter”, livsområde “Karriere” etc.

Dit Kua tal kan således gøres til genstand for en større udredning om hvilken boligtype du befinder dig bedst i, hvordan boligen optimalt vender i forhold til verdenshjørnerne, hvordan de enkelte rum er fordelt i boligen og meget andet.

 

Feng Shui remedier til harmonisering af Chi

 

FENG SHUI