Feng Shui Quiz

Her er en lille quiz, som du kan tage for sjov. De spørgsmål som optræder er nogle vi har fundet ud fra den tekst som er gennemgået. Så hvis du virkelig har nærlæst det hele burde du nemt kunne svare rigtig på alle spørgsmål. Men husk nu at vi blot har lavet testen for sjov og det her er jo slet ikke udenads læren. Så tag quizzen for sjov hvis du har lyst hertil.

 

1. Feng shui drejer sig basalt set om boligindretning:

 • Ja i høj grad.
 • Kun i mindre grad.
 • Slet ikke.

2. Det korrekte ord for livsenergien er:

 • Ch’i.
 • Qi
 • Prana
 • Alle ovenstående.

3. Den østlige tænkning er:

 • Introvert dvs. bevidsthedens orientering er vendt indad mod én selv.
 • Ekstrovert, hvor bevidsthedens orientering er vendt udad, væk fra én selv.

4. Yin er relateret til:

 • Jorden, alt der er negativt, feminint, mørkt, koldt, dødt og stillestående.
 • Himlen, alt der er positivt, maskulint, lyst, varmt, levende og i bevægelse.

5. De fem elementer er:

 • Jord, Vand, Ild, Luft og Metal.
 • Jord, Vand, Ild, Luft og Træ.
 • Jord, Vand, Ild, Luft og Granit.
 • Jord, Vand, Ild, Luft og Glas.

6. I den produktiv støttende cyklus:

 • Producerer Træ, ilden ved at give næring til flammerne.
 • Producere Træ, ilden ved at tilføre jorden næring i form af aske.
 • Producere Træ, Ilden ved dæmme op for vand.

7. Den drænende cyklus:

 • I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden ved at barneelementet
  dræner sit moderelement.
 • I den drænende cyklus hjælper to elementer hinanden til at dræne et tredie
  element.
 • Den drænende cyklus er kraftigere end den destruktive cyklus.

8. I den destruktiv cyklus:

 • Vand ødelægger ild.
 • Ild ødelægger vand.
 • Metal ødelægger Jord.
 • Træ ødelægger Vand.

9. Chi betyder:

 • Chi er et begreb, der dækker over antagelsen at alt i universet består af energi.
 • Chi er betegnelsen for den i Vesten mest udbredte kinesiske astrologiskole.
 • Chi er hvad kineserne selv kalder deres nytår.

10. Kineisk astrologi og feng shui er tæt forbunde idet de:

 • Begge oprindeligt blev udviklet af den kinesiske filosof Kung-fu-tse.
 • Begge oprindeligt er importeret til Kina fra Japan.
 • Begge basalt set beskæftiger sig med det samme.

11. Det kinesiske nytår:

 • Fejres ved den 2. nymåne etter vintersolhverv.
 • Fejres den 20 marts.
 • Fejres den 31 december.

12. Det kinesiske nytår og ens skæbne det kommende år:

 • Den første person og de første ord, som man hører på denne dag er
  signifikante i forhold til hvorledes ens skæbne bliver i det kommende år.
 • Det anses for specielt uhelbringende at hører fuglesang eller se rødfarvede
  fugle på netop denne dag, hvorfor alle, holder sig indendøre.

13. Hvilken ting hjælper ikke Ch’ien igang igen, hvis den stagnere:

 • En statue.
 • En potteplante.
 • En modelbåd.

14. Formskolen (Luan Tou Pai):

 • Beskæftiger sig primært med huses form.
 • Beskæftiger sig primært med farver.
 • Beskæftiger sig primært med landskabanalyse.

15. Kompas Skolen (Li-Qi Pai):

 • Beskæftiger sig primært med hvordan vi indretter os ift. verdenshjørnerne.
 • Beskæftiger sig primært med undergrunden (jordstråler) der hvor vi bor.
 • Beskæftiger sig primært med farver.

16. Flying Star-metoden:

 • Beskæftiger sig primært med indretningen inde i boligen.
 • Beskæftiger sig primært med husets orientering ift verdenshjørnerne.
 • Beskæftiger sig primært med havens indretning.

17. Feng shui og farver:

 • I feng shui er brug af farver meget vigtigt.
 • I feng shui er brug af farver mindre vigtigt.
 • I feng shui er brug af farver ikke vigtigt.

18. Feng shui og farvernes betydning:

 • I feng shui opfattes farverne præcis som i den traditionelle farvelære.
 • I feng shui opfattes farverne helt forskelligt fra den traditionelle farvelære.
 • I feng shui opfattes farverne delvist som i den traditionelle farvelære.

19. Hvis du kun havde en time til at lave god feng shui i et rum burde du:

 • Nymale rummet.
 • Rengøre rummet og smide alt overflødigt ud.
 • Rense rummet for dårlig energier ved hjælp af eksempelvis røgelsespinde.

20. Dragens dræbende åndedræt (Sha Ch’i) er:

 • Hvis energien Ch’i er for stærk kaldes den “dragens dræbende åndedræt”.
 • Hvis energien Ch’i kommer fra nord kaldes den “dragens dræbende åndedræt”.
 • Hvis energien Ch’i er for svag opstår “dragens dræbende åndedræt”.

21. Sheng Ch’i er:

 • Hvis energien Ch’i er positiv kaldes den Sheng Ch’i.
 • Hvis energien Ch’i kommer fra nord kaldes Sheng Ch’i.
 • Hvis energien Ch’i er for svag opstår Sheng Ch’i.

 

DE RIGTIGE SVAR ER:

1. Feng shui drejer sig basalt set om boligindretning:

 • Kun i mindre grad. En definition af feng shui lyder: “Tian ling di li ren he”, hvilket kan oversættes til: “Gunstig himmelsk indflydelse, venlig topografi og harmoniske menneskelige handlinger”. Med “Gunstig himmelske indflydelse” menes at feng shui fordre en forståelse for astronomi, astrologi og den universelle visdom, der rummes i bogen I Ching. “Venlig topografi” er udtryk for at feng shui inddrager topografiske fænomener, såsom bakker, dale, vandløb m.v. og i det hele taget naturens måde at påvirke os på via årstidernes skifte, forandringer i vejret, regn, oversvømmelser, tidevand etc. Med “harmoniske menneskelige handlinger” menes at feng shui også tager hensyn til sociale, kulturelle, politiske og religiøse kræfter samt samfundets hierarkiske struktur, de moralske forpligtelser for både samfundet og den enkelte.

2. Det korrekte ord for livsenergien er:

 • Alle ovenstående. Der er to metoder hvorved kinesisk oversættes til engelsk; Wade-Giles og pinyin. Ud af disse to muligheder er opstået lidt forvirring om hvad de enkelte feng shui begreber egentlig hedder. Et eksempel herpå er det kinesiske ord for “livsenergi”. I Wade Giles er dette ch’i, der udtales “che”. I pinyin skrives det som “qi”, men udtales stadig som “che”. Og for at gøre forvirringen endnu større så kaldes livsenergien på indisk for Prana og på japansk for Ki.

3. Den østlige tænkning er:

 • Introvert dvs. bevidsthedens orientering er vendt indad mod én selv.

4. Yin er relateret til:

 • Jorden, alt der er negativt, feminint, mørkt, koldt, dødt og stillestående.

5. De fem elementer er:

 • Jord, Vand, Ild, Luft og Metal.

6. I den produktiv støttende cyklus:

 • Producerer Træ, ilden ved at give næring til flammerne.

7. Den drænende cyklus:

 • I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden ved at barneelementet dræner sit moderelement.

8. I den destruktiv cyklus:

 • Vand ødelægger ild.

9. Chi betyder:

 • Chi er et begreb, der dækker over antagelsen at alt i universet består af energi.

10. Kineisk astrologi og feng shui er tæt forbunde idet de:

 • Begge basalt set beskæftiger sig med det samme.

11. Det kinesiske nytår:

 • Kineserne har taget den vestlige kalender til sig siden 1911, men månekalenderen benyttes stadig ved festlige lejligheder såsom det kinesiske nytår. Mange kinesiske kalendere trykkes med både sol-datoer og de kinesiske måne-datoer. Det kinesiske nytår (Hsin Nien) fejres over fire dage ved den 2. nymåne etter vintersolhverv. Hvilket i praksis betyder at i følge den kinesiske kalender falder årets begyndelse et sted mellem slutningen af januar og begyndelsen af februar. Kinesisk nytår er præget af traditioner, ritualer og overtro. Det er den vigtigste festival i verdens folkerigeste nation – og i alle andre lande med store kinesiske befolkningsgrupper. Nytåret varer ikke kun en enkelt dag og nat, men hele 15 dage.

12. Det kinesiske nytår og ens skæbne igennem året.

 • Den første person og de første ord, som man hører på denne dag er signifikante i forhold til hvorledes ens skæbne bliver i det kommende år. Det anses for et specielt lykkebringende tegn at hører fuglesang eller se rødfarvede fugle på netop denne dag. Det anses for uheldigt at møde nogen i deres soveværelse hvorfor alle, selv de syge, klæder sig på og placerer sig udenfor deres soveværelse. Mange ritualer er i dag ved at ændre sig, og noget tro bliver betragtet som overtro, men langt de fleste kinesere respekterer alle disse forskellige ritualer og traditioner, hvilket du kan opleve, hvis du besøger et kinesisk boligområde, mens man fejre det kinesiske nytår.

13. Hvilken ting hjælper ikke Ch’ien igang igen, hvis den stagnere:

 • Der hvor Ch’ien stagnere kan man hjælpe den i gang igen, ved at placere levende ting, og eller ting, der bevæger sig – eksempelvis potteplanter, uro’er, vindharper, flag, røgelsespinde, en hængekøje, et akvarium eller et indedørs vandbassin – ja praktisk taget alt, der bevæger sig. Også ting, der ikke bevæger sig af sig selv, men som er skabt til at bevæge sig hjælper – eksempelvis værktøj, en modelbåd o.l. Hvis der er områder hvor Ch’ien accelerere og bevæger sig for hurtigt, kan der være behov for at bremse Ch’ien en smule. I Østen bruges ofte statuer af hellige personer til dette formål, men der kan benyttes mange andre ting – kriteriet er blot at de udstråler ro, fred og stilhed.

14. Formskolen (Luan Tou Pai):

 • Beskæftiger sig primært med landskabanalyse. Luan Tou Pai (Bjerg Top skolen) er i vesten kendt som Formskolen. Retningen er også kendt som San He (de tre harmonier), eller Hsing Shih samt Luan Tou. Formskolen blev udviklet i bjergegne og tager udgangspunkt i det omgivende landskab og bygningens indgangs form til at afgøre, hvordan energien strømmer igennem den. Faconen på bakker og bjerge, og placeringen af vandløb vurderes, en placering er fordelagtig, hvis den har en bjerg i ryggen som beskyttelse for vinden (feng) og foran en god vand (shui) forsyning uden fare for oversvømmelse. Dette er den oprindelige metode, som blev brugt før kompasset blev opfundet.

15. Kompas Skolen (Li-Qi Pai):

 • Cirka et århundrede efter Formskolens fremkomst syntes Feng Shui eksperter i det nordlige Kina, at teorierne var for subjektive. Disse eksperter holdt på en mere akademisk fremgangsmåde og lagde større vægt på mere præcise matematiske udregninger, på tabeller og på kompasretninger. Li-Qi Pai der i vesten er kendt som Kompasskolen, er baseret på den ide, at de otte kompasretninger hver især udtrykker sin form for energi. Ud fra denne antagelse resonerede de mennesker, der oprindeligt udviklede Kompas skolen at mennesker kan opfattes som omvandrende antenner, der konstant modtager og bliver påvirket af energier fra universet og de nære omgivelser. Og da energien har forskellig karakter, alt efter hvilket verdenshjørne den kommer fra, arbejder kompasskolen således meget med hvordan vi bor og lever i forhold til verdenshjørnerne.

16. Flying Star-metoden:

 • Flying Star metoden er en indsigt i hvordan et rums energi ændres gennem tiden. Alt efter de forskellige tidsperioder ændres de enkelte rums energi og det har stor betydning for helbred, velstand, karriere, succes mm. I Flying Star feng shui opstilles først et flying star kvadrat og ud fra data om din boligs opførelsestidspunkt mv. findes frem til hvorledes de forskellige “stjerner”, skal placeres i Flying Star kvadratet. Derefter overføre man disse stjerner til arealer i boligen og tolker disse. Et specielt populært område af Flying Star feng shui er de såkaldte daglige stjerner, der angiver hvad den enkelte dag i året er henholdsvis gunstig/ugunstig til.

17. & 18. Feng shui og farver:

 • I feng shui er brug af farver meget vigtigt. I feng shui er farver associeret med naturlige energier og betragtes ud fra deres vibrations frekvens. Udgangspunktet er yin & yang, hvor Yin er alle farver (sort) og Yang er hvid. På tilsvarende måde som alt andet bør også farverne være i harmoni og balance med hinanden. Det er dog væsentligt her at være opmærksom på at den harmoni som feng shui foreskriver, er forskellig fra det den traditionelle klassiske farvelære foreskriver. I traditionel farvelære sammensætter man farver efter hvorledes disse passer sammen ifølge de teorier som Johan Wolfgang von Goethe og Newton er ophavsmænd til. I feng shui er udgangspunktet som nævnt yin & yang. En ting som dog er i helt overensstemmelse i den vestlige og den østlige farveopfattelse er at farverne har energivibrationer. Det synlige lys er elektromagnetiske bølger med bølgelængde fra ca. 400 til 700 nanometer og fordi lys med forskellige bølgelængder brydes forskelligt opfatter det menneskelige øje dette som farver. De farver, som man betegner som varme farver er pink, orange og røde farver. Disse er kendetegnet ved at have en lang bølgelængde. Kolde farver har en kort bølgelængde.

19. Hvis du kun havde en time til at lave god feng shui i et rum burde du:

 • Rengøre rummet og smide alt overflødigt ud.

20. & 21. Sha Ch’i og Sheng Ch’i

 • Hvis energien Ch’i er uharmonisk eller for stærk kaldes den “dragens dræberåndedræt” (Sha Ch’i). Feng Shui advare kraftig imod at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Ch’i. Steder, der er udsat for Shar Ch’i, benævnes undertiden også som værende udsat for “giftpile”. Hvis energien Ch’i er harmonisk og balanceret kaldes den “dragens kosmiske åndedræt” (Sheng Ch’i). Den positive energi, Sheng Ch’i, bugter sig blidt i buede slyngninger, og den negative Ch’i, Sha Ch’i, rammer hurtigt i lige linier. Sha Ch’i bliver fremkaldt af bl.a. jernbanelinier, kanaler, sluser, elektriske ledninger, vand i undergrunden og ved lange lige veje.